ing copyFotografie proniká do našich životů stále intenzivněji. Provází nás nejen jako dokument podstatné události, ale stal se z ní například i silný designový prvek interiéru bytů či kanceláří. Je nedílnou součástí užitého umění všedních dnů. Účastní se na sociálních sítích tvorby naší image a ve spolupráci s našimi emocemi propojuje všechny své vlastnosti nejen jako významný most mezilidské komunikace. Stanovit přesnou definici její úlohy se den co den snaží také rozšiřujícími se službami společnost CeWe Color, a.s. Předseda představenstva Ing. Pavel Schreiber v listopadovém čísle Madam Business nastínil, co všechno již tato firma dokáže zákazníkům v souvislosti s využitím fotografie nabídnout. K jeho dalším myšlenkám se vracíme druhým rozhovorem:

PA199582 copyPochutnat si na voňavé šunce, zakousnout do párku, který jen křupne, cítit radost, když zakrojíte do pěkně vyuzené klobásky, no řekněte, kdo by o to nestál? Chuť je také prvotní veličina, již zkoumá a hodnotí soutěž Česká chuťovka. To proto, že právě chuť často rozhoduje o preferencích zákazníků, o jídelníčku našich strávníků. Letošního ročníku soutěže se zúčastnilo velké množství výrobců uzenin a každý měl co prezentovat. Uzeniny BETA předvedly jako vždy širokou paletu ze svého sortimentu a po zásluze se jim dostalo velkého potlesku. Jiřího Součka, obchodního ředitele, jsem se tedy zeptala:

Uzeniny BETA je firma, která ráda soutěží a vyhrává. Do projektu Česká chuťovka se hlásí už řadu let a vždy si odnáší pěkná ocenění. Čím se můžete pochlubit letos?

V tomto roce bylo zasílání přihlášky velmi těžké. Jelikož se neustále snažíme o vývoj výrobků a progresi, nebereme výběr položek do soutěže na lehkou váhu. Ještě 10 dnů před uzávěrkou jsme finišovali na dvou výrobcích, které jsem se však ve finále rozhodl nepustit do soutěže, jelikož jsem nebyl na sto procent přesvědčen o vypovídající hodnotě těchto novinek. V několika rozhovorech či komentářích jsem zmiňoval, že za sedm let od zahájení výroby prošlo naším číselníkem výrobků již přes 150 druhů a v současné době máme ve výrobním programu 46 položek. Zde je tedy vidět, jak je těžké s nějakým výrobkem u našich mlsných konzumentů uspět.

Ale to je jen dobře. Letos jsme do soutěže přihlásili následující výrobky: Špeckáčky z Pecky (zde není překlep, opravdu jde o špeckáčky, protože špekáčky z Pecky), Milířské párky se sýrem, párky Exklusiv, Klobása po švýcarsku se sýrem, Kojetická začouzená klobása a šunka nejvyšší jakosti 92% vepřové kýty.

Všechny přihlášené exponáty byly novinkami?

Co lze považovat za novinku? Vezmu to pěkně popořadě. Špeckáčky vyrábíme od roku 2010 – to tedy novinka asi úplně není, že. Milířské párky, párky Exklusiv, klobása po švýcarsku a šunka nejvyšší jakosti 92% vepřové kýty, to jsou výrobky, které jsme do výrobního programu zařadili po České chuťovce 2016 a koncem loňského roku. Určitě velkou a pro mě samotného úžasnou novinkou je Kojetická začouzená klobása. To je právě výrobek, který se ladil do poslední chvíle před ukončením příjmu přihlášek do soutěže. Tady se čtenářkám a čtenářům musím k něčemu přiznat. I přes několik degustací, podle toho jak docházelo k odlaďování chutí, jsem měl klobásu vždy za studena. Až při slavnostním odpoledni v Senátu jsem klobásu ohříval našim hostům a novinářské porotě a sám měl možnost ji ochutnat teplou, což byla naprosto úžasná záležitost.

PA199427Zabodovali jste ve všech třech kategoriích: získali jste Českou chuťovku a Dětskou chuťovku, rovněž i Cenu novinářů. Jak budete před zákazníky tento úspěch prezentovat?

Hlavní prezentace každého výrobku leží na našem obchodním týmu dvanácti obchodních zástupců, kteří přinášejí vzorky k vybraným obchodním partnerům k degustacím a s nabídkou k zařazení do prodejních pultů. Další práce spočívá na mně samotném a kolegovi, kdy musíme vše připravit pro tzv. zalistování do jednotných číselníků různých velkoodběratelů. K tomu vždy přidáváme kopii ocenění, fotografie z předávání cen, dále logistické údaje, foto výrobku a samozřejmě vzoreček k ochutnání.

Další část prezentace probíhá přes náš Facebookový profil a také přes naše stránky www.uzeninybeta.cz. Neméně důležitou část prezentace odvádějí naše prodejny, kde si mohou zákazníci zakoupit všechny výrobky oceněné od roku 2011. Přehled prodejen je také na našich stránkách.

Jak vlastně vzniká nový uzenářský výrobek? Všechno přece už bylo vymyšleno...

Máte naprostou pravdu, vše už bylo vymyšleno. Nedojde k objevu žádného nového tvaru, nebo chutě. Dnes se pouze kombinuje a zkouší, co by mohlo konzumentům chutnat. Z mého pohledu za nejdůležitější považuji neošidit vstupní surovinu, vyrábět z čerstvého, chlazeného masa a koření. I při velkém rozvoji automatizace zůstane a nadále musí zůstat v našem oboru hlavní slovo na tzv. míchači díla. To je jedna z nejdůležitějších osob při výrobě uzenin.

Začátkem vzniku nového výrobku je nápad obchodního týmu, technologa výroby nebo technologa dodavatele koření. To jsou odborníci, kteří rozhodují, zda se do toho či onoho pouštět. Pokud nás nějaký nápad zaujme, vyrobí se malá, zhruba 50kg zkušební šarže. Z této šarže testujeme chuť, vůni, barvu, konzistenci a další kritéria pro daný výrobek. Část této zkušební šarže se též pouští na prodej a degustace na našich firemních prodejnách, kdy nám velmi pomáhají názory konečných spotřebitelů. Na základě výsledků těchto ochutnávek upravujeme konečnou podobu receptury, na jejímž konci vyrobíme znovu 50 kg výrobku ke konečnému posouzení. Zde již musí být hotový také finální obal, což není vždy jednoduché, protože například od prvotního návrhu střeva k dodání potištěného obalu na výrobu uplynou klidně i tři měsíce. To je většinou skutečnost, která prodlužuje uvedení novinky na trh. Po úspěšném zvládnutí vývoje, vzorků, obalu se zhotoví prvních 200–500 kg výrobku, který je určen pro vybrané koncové spotřebitele, kdy si ještě testujeme jejich odezvu, a můžeme ještě zasáhnout do receptury, velikosti balení apod. Pokud i tato poslední, ale nejtěžší zkouška dopadne dobře, dochází k zakonzervování receptury, sepsání všech legislativních náležitostí a je zahájena běžná výroba, již podle objednávek skladu. Po zhruba jednom, až dvou měsících se výrobek začíná promovat na volném trhu a na maloobchodních sítích. Celkově se vývoji a uvádění na trh věnuje vždy přibližně šest až osm měsíců. V případě nezájmu veřejnosti dochází k ukončení výroby asi tak 12 měsíců od prvotního zahájení vývoje. Pokusil jsem se nastínit, jak to u nás chodí. Životaschopnost výrobku je vrtkavá záležitost a záleží na mnoha faktorech.

PA199425Určitě máte zmapováno, co dělá konkurence. Naučili jste se od ní také něčemu?

Situaci u konkurence mapuji nejen já, ale věnuje se této problematice celý obchodní tým. Pravidelně získáváme informace o nových výrobcích konkurence, které také degustujeme a hodnotíme. Dále sleduji pravidelné akce jednotlivých maloobchodních sítí. Řekl bych, že v posledním roce dochází k drobnému omezení akčních položek, neboť situace na trhu se stala pro některé výrobce již neudržitelná. To, jaké poplatky si troufli požadovat některé sítě za položku do letákové akce, již hraničilo s lichvou, a částky byly zcela neúnosné z pohledu rentability. Řeči, že se při akci nabalují k nákupu další položky, jsou úplným nesmyslem, protože mnoho lidí vyhledávajících akční položky, nakupuje právě jen tyto a pro další nákup jde zase o prodejnu dál, za další akcí.

Od konkurence se snažíme hlavně pochytit její chyby a těch se vyvarovat, pokud bychom je dělali také, bylo by to zbytečně vynaložené úsilí a náklady jednak na vývoj novinek, dále na způsob vedení obchodu, tak i na logistiku, apod. Jedním z mnoha příkladů, kdy se dá hovořit o tom, že i naše firma udává směr pro konkurenci, je před mnoha lety ukončený ambulantní prodej, který byl jediným způsobem prodeje našich produktů. Dva roky poté k tomu samému dospěla jedna z konkurenčních firem, ale bohužel to již bylo vzhledem k situaci na trhu pozdě a firma po dalších dvou letech zkrachovala. Pravdou je, že se naše firma musí neustále rozvíjet, není to žádná fráze, ale jasná skutečnost. Znamená to investovat do nových a moderních technologií, abychom udrželi krok právě s konkurencí, některá z nich má situaci jednodušší o čerpané evropské a národní dotace.

Jste výtečný obchodník. Co takový profesionál nikdy nesmí udělat? A co naopak dělat musí, aby vyhrával?

Děkuji za pochvalu, které si velmi vážím. Je to však velmi osobní otázka a svou odpovědí bych mohl konkurenci napovídat. Odpovím trochu všeobecně, ale zcela pravdivě. Před mnoha lety jsem si dal závazek, že se pokusím při každé změně zaměstnavatele posunout o pozici výš. I když nebyla změna zaměstnavatele někdy přímo v mém plánu, toto jsem úspěšně plnil až do chvíle nástupu do firmy Uzeniny Beta.

Za deset let mého působení v této firmě vidím jasné a zcela hmatatelné výsledky svého snažení, které jsou znát v jejím rozvoji, síle na poli obchodním a hlavně na slušnosti, s jakou naše firma vystupuje ve vztahu k obchodním partnerům a zaměstnancům. Zde musím samozřejmě říci, že v prvé řadě patří dík a velké uznání majiteli firmy, který naši firmu vede tvrdě, pečlivě a spravedlivě.

Abych ale odpověděl na vaši otázku. Nikdy nesmím slibovat něco, co nejsem při nejlepším svědomí schopen splnit. Vždy musím mít na paměti, že je naše republika opravdu maličká, a tak nikdy nevíte, kde na koho narazíte, obzvláště v obchodě. Stejně jako si pamatuji já, pamatují si i ostatní, a pokud bych někdy v minulosti nesplnil, co jsem slíbil, nemohl bych se v budoucnu ani nikomu podívat do očí. A věřte, že za 20 let v obchodě jsem se s takovými lidmi setkal již mnohokrát!

Naopak pro výhru je nutné udělat první poslední. Naslouchat, tvořit, konat, být dravý a jít soustavně za svým obchodním cílem. Zde již jen krátkou poznámku. Jak mnozí obchodníci vědí ze své praxe, ne vždy se obchod podaří. I já mám takového malého kostlivce, kterým je jeden z možných odběratelů, ale šest let se mi nedaří vzít za správnou kliku. O to víc mě to motivuje, abych se ještě více snažil čestně a se vší seriózností do tohoto cíle dorazit.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi

1711 OStanley foto webPřiblížily se dny, na které se všichni těšíme. Vánoce jsou obdobím mnoha tajů a přání, dnů plných pohádek, vzpomínek i touhy udělat ostatním radost. Jak nejnáročnější svátek roku připravují v drogistickém řetězci ROSSMANN? Na to jsem se zeptala Mgr. Olgy Stanley, manažerky komunikace:

IMG 3113 copyLenka Graf má spoustu plánů, na zahálení není čas. Letos svůj soprán zvěčnila na debutovém CD s názvem Láska věčná. Hraje ve filmu Úsměvy smutných mužů, který se příští rok na jaře objeví na plátnech kin. Je matkou dvou dětí, má za sebou úspěšné podnikání, nyní se věnuje charitě. S manželem a majitelem společnosti CENTROPOL ENERGY Alešem Grafem založila letos v létě Nadační fond Energie pomáhá a už stačila uspořádat několik benefičních akcí.

dezoKouzlo Vánoc se nedá zaměnit. Z čeho se skládá? Třeba z kapky nostalgie, také ze vzpomínek, vůně jehličí, touhy udělat ostatním radost, nadělování dárků. Také bez cukroví se obejde jen málokterá domácnost. A milovníků sladkých hříchů přibývá. Je to znát i na vršících se objednávkách pražské cukrárny Dortydomu. Dokonce prý už v květnu přicházejí první dotazy od těch nejvěrnějších klientů, kteří si zvykli právě na „to své“. Zájem však projevují noví a noví zájemci. Jak moc to těší, mi naznačila v rozhovoru Mgr. Petra Dezortová, manažerka jmenované cukrárny:

IMG 5485Ortodontista. Povolání, které je možná ještě tak trochu obestřené mýty. Dokáže ale v pravém slova smyslu měnit životy. A to i zdánlivě nenápadnými kroky. Bez ohledu na věk. MDDr. Karolína Floryková, s níž se můžete setkat na klinice Svět rovnátek s.r.o. nebo v její vlastní praxi Flortho s.r.o. ve Vyškově, nám prozradila, co je v péči o pacienta, který si přeje dokonalý chrup a krásný úsměv, nejdůležitější. Napověděla také, jak si česká ortodoncie stojí v celosvětovém srovnání.

Jaroslav MachovecProdukce Svatomartinského vystoupala z nuly až na letošních neuvěřitelných 2 200 000 lahví. Svátek svatého Martina a první den ochutnávek tohoto vína již máme za sebou, ale vypito vše ještě určitě není. Tak si připomeňme: Svatomartinská vína mohou být bílá, růžová i červená, z našich raných odrůd Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát moravský, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Z nich proto, že u nás dozrávají dříve a vinaři z nich zvládnou včas vyrobit lahodný mok. Bílá a růžová jsou extrémně ovocná a svěží. Stejně tak červená vína, která se velmi často připravují metodou tzv. karbonické macerace. To je speciální způsob, jak z modrých hroznů vyrobit červené víno bez macerace na slupkách. Díky tomu jsou i červená vína extrémně ovocná a sametová, bez tříslovin a je vhodné podávat je lehce nachlazená.

IMG 4356 copy copyJaký má kredit mezi klienty? Co nabízí kromě klasických pojistných produktů? Na koho cílí? A jaké hodnoty ve své filozofii vyznává? Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., jde pojišťovacím trhem svou osobitou cestou. Zakládá si na tom, že je subjektem s českým kapitálem a že je historicky spjata s dobrovolnými hasičskými sbory této země. Je to pouto silné a inspirativní. O tom je i rozhovor s Ing. Vladimírou Ondrákovou, předsedkyní představenstva:

Aktuální vydání v PDF

Prosinec 2018

Otevřít PDF | Prosperita | Fresh Time

Newsletter

Zaregistrujte se do našeho newsletteru a dostávejte nejnovější vydání Madam Business emailem. Na základě registrace navíc můžete využít 20 % slevu na první inzerci v Madam Business.

Registrací souhlasíte s Podmínkami zasílání a použití služby.

 

Hlavní partneři:

cesky_porcelan_75_124 manner84_84

Partneři:

logo-eternity_web_119 jaja_logo2_108design4net_119_119 nadeje_logo88_88 yourchance
americka kosmetika paulas choice komora mody 83 excellentni zena logo smart press logo 

Tip Grady

734934 edTato příručka nabízí vše potřebné k tomu, abyste se i v kanceláři udrželi v pohybu a zdraví. Představuje jednoduché, ale velmi účinné cviky pro posílení a mobilizaci různých částí těla, pro protahování a automasáže, které vám efektivně a snadno pomohou při problémech způsobených dlouhým sezením a umožní vám předejít dlouhodobým škodám. Autorem této knížky je zkušený lektor školy zad a odborník na funkční trénink a podporu zdraví na pracovišti.

Instagram

Navštivte také

iprosperita RGB freshtimecz RGB