3R5A3150 2 copyJak množit své přebytečné peníze, co jim dopřát, abychom z nich měli co největší užitek? Názor odborníků je jednoznačný: investovat. Jenže pokud nejde o sumy v řádech miliónů a výše, oprávněná otázka zní, do čeho. Jako nejjednodušší se pro jednotlivce zdá být volba takového poradenského subjektu, který má na trhu dostatečnou reputaci, tomu své úspory svěřit, aby je v čase proměňoval na hodnoty s růstovým potenciálem. Nebo si cestu k úspěchu prošlapat na vlastní pěst. Nakoupit akcie, zlato, pořídit byt k pronajímání, sehnat stavební parcelu, vložit prostředky do fondů, k nimž získáme důvěru. Jak k takovým rozhodnutím přistupujeme v Česku? Investovat se nám stále moc nechce. A jak potvrdila Ing. Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky, jsme spíše národem spořivým. Uvedla rovněž, že ale zažité konzervativní přístupy mění nastupující mladší generace:

Jak by se dal v roce 2024 charakterizovat kapitálový trh v České republice?

Kapitálový trh v České republice se rozvíjí. Jak z pohledu nabízených produktů, tak i infrastruktury a jeho celkové efektivity. Ale ve srovnání s investičně rozvinutými zeměmi máme pořád co dohánět.

Asociace má za úkol působit na rozvoj kolektivního investování u nás. Daří se vám to?

Když bych to měla vyjádřit čísly, tak podíl investic do investičních fondů na celkových finančních úsporách domácností vzrostl za posledních pět let o třetinu – z 11 % na 16 %. To je podstatný pohyb směrem k investičně rozvinutým zemím, ve kterých mají domácnosti v investičních fondech vloženo až třetinu veškerých svých finančních úspor.

Podle nejrůznějších průzkumů i množství peněz, které mají lidé na účtech, se zdá, že jich mnoho stále jen šetří a prodělává, než aby finance zhodnocovali. Změní se to někdy?

Ačkoliv podíl investic roste, na bankovních účtech stabilně zůstává kolem 55–60 % veškerých úspor domácností. Nemyslím, si, že toto číslo by v dohledné době nějak podstatně kleslo, v Evropě jsme spíše spořicí než investiční typy. Ale pomalu se učíme investovat, což nemusí být vidět hned, ale mladší generace bude mít zcela jiná východiska, než měly střední a starší generace. Takže změna vyžaduje především čas.

Nedávná vysoká inflace mnohé donutila nad svými volnými prostředky více přemýšlet, ptát se, jak nezchudnout. Od toho už je jen krůček nechat si poradit od zkušených odborníků a rozhodnout se, kam peníze vložit. Přibývá drobných investorů?

Drobných investorů pomalu přibývá. Za mne ale podstatnějším aspektem je, že roste množství drobných investorů, kteří investují pravidelně. Inflace byla prvotním impulzem pro řadu lidí, že vůbec začali přemýšlet o tom, jak zhodnocovat své peníze. Důležité však je, aby obzvláště ti, kteří mají malé nebo žádné zkušenosti s investováním, začali investovat takovým způsobem, aby získali dobré investiční návyky, jako jsou dlouhodobost, diverzifikovanost a disciplína. A k osvojení těchto dobrých návyků jim právě pravidelné investice mohou pomoct.

Kapitolkou samou o sobě je důvěryhodnost kapitálového trhu. Někteří zájemci o zajímavé investice naletěli podvodníkům, kteří slibovali nebývalé výnosy, a přišli o peníze jak mávnutím kouzelného proutku. Spálili se a bojí se spálit znova. Odrazuje to další zájemce, kteří ani těm solidním nabídkám nevěří. Může s tím Asociace něco dělat? Není to běh na příliš dlouhou trať?

Podvodníci vždy budou o krok napřed před regulací. Jedinou účinnou ochranou tak zůstává selský rozum a vždy si řádně promyslet, komu svěřuji své peníze. My se snažíme na všechny takovéto podvodné snahy nejdříve upozorňovat, ale také navrhovat takovou regulaci, aby podvodné jednání neumožňovala, nebo alespoň výrazně ztížila. Pro drobné investory zůstává nejdůležitějším pravidlem rozmyslet si, komu svěřují své peníze. Jedině finanční instituce s dobrou dlouhodobou reputací je spolehlivou ochranou právě před podvodníky.

Jak byste hodnotila české ženy v roli investorek? Jsou odvážné, rozvážné, vytrvalé? V čem jsou jiné než jejich mužské protějšky?

Stručné shrnutí by bylo, že ženy jsou rozváž­nější, takže ztrácejí na té startovní čáře, protože investice delší dobu zvažují, ale pak jsou lepší investorky, právě proto, že jsou rozváž­nější, a nevrhají se do zbytečných spekulací.

Myslíte si, že se již mění přístup široké veřejnosti k odkládání financí, které jim zaručí důstojný život ve stáří? Že začínají investovat i mladší ročníky?

U mladších ročníků vždy bude vnímání penze jako něčeho velmi vzdáleného, to je přirozené. Ale zároveň vidíme, že mladší generace investování velmi zajímá. A to je dobrým začátkem pro to, aby vůbec nad investováním začala přemýšlet. Pak už je důležité jenom změnit vnímání investic ze spekulace s cílem vydělat hodně rychle hodně peněz směrem k dlouhodobému uchování hodnoty svých úspor a zajištění finančních potřeb rodiny.

Důchodová reforma je v České republice stále jedno velké téma, pro členy Asociace však velká příležitost. Chystáte nějakou společnou kampaň, výzvu, aby lidé změnili své návyky v hospodaření s penězi?

Zajištění na stáří je jedním z našich klíčových komunikačních témat posledních deset let. Impulzem pro to bylo zejména zrušení penzijní reformy z roku 2012. Nicméně, bylo nutné lidem nabídnout i atraktivní způsob. Pevně věřím, že od letošního roku nově zavedený Dlouhodobý investiční produkt (DIP) je zajímavou investiční příležitostí v rámci třetího penzijního pilíře.

Mnozí z nás byli loni nadšeni ze spořicích účtů, ale co nyní, když půjdou úroky strmě dolů? Kam přelít úspory? Nakoupit zlato, fondy, akcie, starožitnosti?

Ze statistik je zřejmé, že na spořicí účty se přesunuly především prostředky z běžných účtů, a nikoliv z investic. V dlouhém horizontu člověk nemá moc na výběr, a měl by investovat spíše dynamicky do akciových portfolií nebo fondů. Ale řada lidí má v oblibě i alternativní investice, jako jsou zlato, nebo starožitnosti, ale tyto by neměly tvořit více než 10–15 % celkových investic.

Máte přehled o tom, jak investují menší české firmy? Jak zhodnocují volné prostředky?

Bohužel, takovýto přehled nemáme.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi