widex-hqdenmark.jpgDánský výrobce sluchadel pro lidi s poškozením sluchu je znám jako průkopník a inovátor digitálních sluchadlových technologií. Svým novým ekologickým sídlem v Allerød na severu Kodaně názorně dokázal, že sociálně odpovědný přístup není jen prázdným pojmem. Potvrzuje zároveň i svou touhu neustále posouvat nové technologie o krok vpřed. Unikátní geotermální systém redukuje emise CO2 o 70% vzhledem k tradičním systémům. Další technologie, jako solární panely a systém zachytávání dešťové vody, přispívají k důmyslnému mixu použitých nových „zelených" technologií. Widex rovněž zažádal o povolení vztyčit na místě větrnou elektrárnu.
Budova Widex byla přidána do dánského portálu EnergyMap.dk, který informuje o nejnovějších energetických a klimatických technologiích a možnostech.
/tz/


S příchodem jarních měsíců doprovázených pylovou sezónou nastává doba alergií. Podle statistik vzrostl za posledních 30–40 let počet alergických onemocnění dokonce čtyřnásobně. Každý pátý člověk tak v následujících měsících bude svádět souboj s alergeny v podobě pylů z rozkvetlých stromů, trav, nebo květin. V dnešní době existuje moderní léčba, která dokáže nejen potlačit příznaky, ale i alergický zánět, který alergii provází. Odborníci proto doporučují nepodceňovat potíže a zahájit léčbu co nejdříve.
 
Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D. z oddělní alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce odpověděl na některé otázky související s léčbou alergií, na které jste možná nenašli čas se zeptat, ale které je dobré vědět.

Existuje nějaké obecné doporučení, jak se bránit alergiím? Co pro své zdraví mohou lidé udělat?
„Obecné a účinné doporučení proti alergiím asi nenabídnu. Na druhou stranu bych doporučil všeobecně pro zdraví lehkou stravu, dostatek pohybu na čerstvém vzduchu. To samozřejmě nemusí být tak jednoduché splnit.“
 
Jak se proměnila léčba alergií za poslední léta? Jaký je rozdíl mezi léčbou alergií dnes a před desítkami let?
„V medicíně aktivně působím 25 let a mohu říci, že léčba alergií se změnila oproti době před několika desetiletími k nepoznání. Máme k dispozici léky s minimem nežádoucích účinků, užívané k pohodlí nemocných jen jednou denně s dobou působení až 24 hodin. I ty nejkvalitnější včetně originálních jsou dnes již dostupné volně bez předpisu, což si myslím je velmi moderní a praktické. Kdokoliv z nás rád pomůže nemocným, ale pracovní dobu nelze vždy nafouknout, a poučený pacient tak má možnost si třeba v pylové sezoně pomoci velmi rychle a nezávisle na lékaři sám. Vždy tyto možnosti nebývaly a nebo nebyly tak kvalitní medikamenty k dispozici.“

Řada lidí dnes hodně mluví o nadužívání léčiv, resistenci, alternativních řešeních nejen v oblasti alergií. Důvodem může být, že hodně pacientů cítí obavy z pravidelného užívání léčiv. Přináší s sebou tedy léčba alergií nějaká rizika?
„Rizika jsou minimální. Některé léky mohou být mírně sedativní. Ale nežádoucí účinky starších generací antihistaminik jsou většinou u těch novějších preparátů překonány. Prostor pro alternativní řešení v oblasti alergií moc nevidím, protože klasická terapie farmakologická (lokální i celková) a případně imunomodulační vakcinami s alergeny je velmi účinná. Nadužívání léků bych se tak nebál u antialergických preparátů. Nadužívání může mít své neblahé důsledky např. u antibiotické terapie, ale u preparátů proti alergiím bych to neviděl jako významný problém. Řada léků námi doporučovaných jsou schváleny jako bezpečné Státním ústavem pro kontrolu léčiv i pro velmi malé děti.“

Dnešní doba je hodně uspěchaná, řada mladých lidí, kteří trpí alergií, hledá rychlé a účinné řešení v lékárně. Jaké jsou tedy v lékárně možnosti pro první pomoc při příznacích alergie a čím by se měl pacient řídit?
„To je dobrá otázka. Jako volně prodejné můžete získat nejen kapičky do očí a některé spreje do nosu, ale především antihistaminika ve formě tablet. Ty působí jak na oční spojivku, tak i na nosní sliznici. Přednost bych osobně dal těm nejnovějším a originálním.“

Je nutné dodržovat pravidelnou léčbu, i když necítím akutní potíže, nebo postačí vyčkat, zda alergie skutečně propukne?
„To je individuální, ale pravidelná léčba je jistě účinnější.“

Alergie trápí především mladé lidi. Jak je to s alergií a těhotenstvím u žen?
„Samozřejmě se jim nevyhýbá. Zajímavé je, že pokud jde např. o astma u žen, pak většina astmatiček se v těhotenství zlepší v porovnání s počte, těhotných žen s astmatem, který se naopak zhorší. Farmakologická léčba alergií je v těhotenství z pochopitelných důvodů výrazně omezena. Inhalační léčba astmatu však nejen může, ale v odůvodněných případech i musí pokračovat.“

Co hrozí pacientům, když léčbu alergií podcení?
„Nález se může komplikovat, obtíže zintenzivnit a pokud včas neléčí třeba alergickou rýmu, může se pak časem vyvinout průduškové astma. Časem se může přecitlivělost na jeden druh pylů rozšířit polyvalentně i na ostatní apod. Do jisté míry tomu můžeme zabránit např. vakcinací příčinným aeroalergenem (roztočovým nebo pylovým).Někteří mladí lidé , žijí v mylné představě , že tím, že léky neužívají, organismus trénují v odolnosti proti alergizující škodlivině. Tady je potřeba říci , že to je nesmysl. Včasná diagnóza podmiňuje včasnou léčbu. Ta je o to účinnější, pokud se s ní začne včas.“

/tz/

Asociace Profesionálů v Administrativě (APA)v prostorách Občanské plovárny oficiálně vyhlásila další ročník celostátní soutěže o TOPasistentku ČR pro rok 2010. Přijímány jsou přihlášky do již druhého ročníku, který opět vyhodnotí nejprofesionálnější asistentku či asistenta.

Letošní, v pořadí již čtvrtý ročník grantového řízení soustředil na 113 projektů využití obnovitelných zdrojů energie. Rada Zelené energie z nich vybrala 12 nejlepších, jejichž autorům poskytla grant v celkové hodnotě 5,6 milionů korun. Symbolické šeky dnes v Praze předali ředitel prodeje Strategickým zákazníkům ČEZ Prodej s.r.o Roman Klement, ředitelka komunikace Skupiny ČEZ Bohdana Horáčková, předseda Rady Zelené energie Josef Tlustý a jednatel a ředitel úseku elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o. a člen Rady Zelené energie Libor Kičmer.
„Obnovitelné zdroje jsou nedílnou součástí energetického mixu Skupiny ČEZ. I když jde o doplňkové zdroje, svou ohleduplností k životnímu prostředí patří k perspektivním zdrojů výroby elektřiny a tepla a chceme je i nadále podporovat. Projekt Zelené energie je jedním z příkladů, že se nám to daří,“ uvedla ředitelka komunikace Skupiny ČEZ Bohdana Horáčková.
Letos 5,6 milionů na rozvoj obnovitelných zdrojů
Výše finančního daru z Fondu Zelené energie odpovídala 28 GWh Zelené energie, kterou v loňském roce odebralo 1988 zákazníků – z toho 1864 domácností, 98 maloodběratelů z řad podniků a 26 velkoodběratelů. Od roku 2005 se jejich celkový počet zvýšil o 1622 zákazníky.
Největší finanční podporu letos získaly projekty z kategorie výzkum, na druhém místě se umístily projekty z oblasti osvěta, o zbytek financí se podělily projekty týkající se výstavby.
„V roce 2007 bylo z Fondu Zelené energie mezi 14 projektů rozděleno více než 4,3 milionu korun, v roce 2008 se počet podpořených projektů zvýšil na 15 a projekty získaly 5,6 milionů korun a v loňském roce bylo podpořeno 18 projektů za 8,6 milionů korun,“ připomněl specialista marketingové komunikace ČEZ a.s. David Ejem. “O granty je stálý zájem. Podle screeningového průzkum veřejného mínění z listopadu loňského roku prokázalo spontánní znalost značky Zelená energie plných 10 % dotázaných,“ dodal.
Vybrat ze 113 většinou kvalitních projektů několik nejlepších nebylo pro radu Zelené energie jednoduché. „Ceníme si velmi invence autorů jednotlivých projektů přinášet nová řešení, která mají šanci na úspěšnou realizaci. Jejich uplatnění v praxi dosud vždy vyšlo na výbornou,“ konstatoval předseda Rady Zelené energie Josef Tlustý.
Zelenou dostala fytomasa, tepelná čerpadla a termofotovoltaické systémy
Největšího finančního ocenění ve výši 984 000 Kč se dostalo projektu Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy, který připravil řešitelský tým Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. Z Prahy. Projekt řeší novou technologii a technické vybavení pro přímé zpracování zemědělské fytomasy vhodné k energetickému využití na velkokoformátové brikety aniž by bylo nezbytné fytomasu předem drcením nebo šrotováním upravit na jemné částice.
„V zemědělství vzniká v současné době značné množství odpadní fytomasy vhodné k energetickému využití. Jde zejména o slámu obilovin a řepky, slámu z kukuřice, produkci travních porostů nebo biomasu z údržby krajiny. Významně se rozšiřují i plochy záměrně pěstované fytomasy pro energetické zpracování, jako je např ozdobnice nebo chrastice rákosovitá. Ekonomicky výhodná forma využití této energetické fytomasy je spalování při kombinované výrobě tepla a elektrické energie,“ vysvětluje za řešitelský tým Zdeněk Abrham.
Dostatečné množství cenově dostupných tvarovaných biopaliv umožní rozšířit využití biomasy k energetickým účelům v malých jednotkách do instalovaného výkonu 1 MW. Aplikace nové metody přinese významné snížení spotřeby energie a nákladů na výrobu. Vyhodnocení fyzikálních a energetických vlastností briket se uskuteční do 30. listopadu 2010 a celkového ekonomického přínosu do konce letošního roku.
Druhou nevyšší finanční pomoc v hodnotě 750 000 Kč získala obec Srní na instalaci tepelných čerpadel, které zajistí tepelnou pohodu v základní a mateřské škole horské obce, kde topná sezóna trvá minimálně 9 měsíců v roce. Tepelná čerpadla nejen významně sníží náklady obce, ale jsou z hlediska ochrany přírody i vhodným řešení v lokalitě Národního parku Šumava.
Stejnou částkou 600 000 Kč mohou v průběhu letošního roku disponovat Fakulta elektrotechnická, katedra elektroenergetiky ČVUT Praha a obec Bílá. V prvním případě poslouží na výzkum a vývoj termofotovoltaických systémů umožňujících kombinovanou přeměnu slunečního záření přímo na elektřinu a pomocí koncentrátorů i na energii tepelnou, v druhém případě na náhradu dosavadního vytápění akumulačními kamny v objektu obecního úřadu, mateřské školy a obecní knihovny za topení v automatickém kotli spalujícím dřevěné pelety.
Realizace ještě letos
Finanční granty na realizaci projektu je nutné vyčerpat v roce 2010. Jako v předchozích letech mohly i v loňském roce podávat žádost o příspěvek vědecké instituce, školy, neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy sociální péče, domovy důchodců, nadace, obce nebo kraje.
Nejlepší projekty vybírala Rada Zelené energie složená z vědců, ekologů a odborníků na obnovitelné zdroje. Tvoří ji Prof. Ing. Josef Tlustý, CSc., vedoucí katedry elektroenergetiky FEL ČVUT (předseda Rady), RNDr. Libor Ambrozek, předseda Českého svazu ochránců přírody, Čestmír Klos, redaktor týdeníku Euro, Ing. Jindřich Horáček, Ph.D., vedoucí správy CHKO Český les, Ing. Roman Portužák, pověřený řízením odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ing. Libor Kičmer, jednatel a ředitel úseku elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.
Perspektiva obnovitelných zdrojů ve Skupině ČEZ
Využívání obnovitelných zdrojů považuje Skupina ČEZ za perspektivní, byť doplňkový způsob výroby elektřiny. S rozvojem využívání obnovitelných zdrojů počítá Skupina ČEZ i v dalším období. V následujících 15 letech má ČEZ připraveno až 30 miliard korun na investice do projektů v této oblasti. Ve svých záměrech počítá zejména s větrnou energetikou, biomasou a bioplynem. Z toho zhruba 20 miliard korun přijde na výstavbu nových větrných elektráren.
„Podle Akčního plán snižování emisí CO2 do roku 2020 počítáme se ztrojnásobením výroby z obnovitelných zdrojů energie. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by podle plánu měla v roce 2020 dosáhnout 5,1 TWh,“ uvádí Ing. Libor Kičmer, jednatel a ředitel úseku elektráren společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o.
Značka Zelená energie symbolizuje odpovědnost ke stavu životního prostředí a k využívání obnovitelných zdrojů. Zákazníci hlásící se k této značce za odběr Zelené energie připlácí k běžné ceně elektřiny symbolických 10 haléřů za kilowatthodinu, další desetník přidává ke každé odebrané kilowatthodině i Skupina ČEZ. Finanční prostředky plynou do fondu Zelená energie. Zelenou energii si mohou objednat zákazníci Skupiny ČEZ v celé ČR.
Do projektu Zelená energie Skupiny ČEZ se během tří let zapojilo na 200 firem. K  velkým odběratelům patří například Česká pobočka mezinárodní přepravní balíkové společnosti DPD, Building SP spol. s. r. o, ETA, Pivovar Rakovník, Telefonica O2, Komerční banka, Body Basic, s. r. o., DHL Express (Czech Republic) s. r. o. a Ski areál Špindlerův mlýn. Zelenou energii odebírají i Město Rakovník, ZŠ Svahová Karlovy Vary, ZOO a botanická zahrada Plzeň, ČSAD Semily, Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, nebo hudební magazín Report. Největším odběratelem Zelené energie Skupiny ČEZ je společnost Pittsburgh Corning CR, s. r. o., působící v kláštereckém Průmyslovém parku Verne. Měsíčně spotřebuje 1,35 milionu kWh elektrické energie a ročně se tak její spotřeba pohybuje mezi 13–15 GWh
Podrobnější informace jsou k dispozici na internetové adrese: www.zelenaenergie.cz a www.cez.cz.

Seznam projektů získávajících v roce 2010 finanční příspěvek z Fondu Zelené energie
žadatel    projekt    kategorie
Gymnázium Matyáše Lercha Brno    Green Energy Competition II    osvěta
Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně    Využití odpadního tepla pro podporu fermentačního procesu    výzkum
Střední škola energetická a stavební Chomutov, Na Průhoně 4800    OZE ve středním vzdělávání    osvěta
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (MZLU)    Zkrácení doby hydrolýzy pomocí hydrotermické reakce a zvýšení aktivní plochy pro vývoj bioplynu    výzkum
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.    Vývoj a ověření technologie na výrobu velkoformátových briket z fytomasy    výzkum
Občanské sdružení ADETO    Tajemství energie - alternativní zdroje    osvěta
Obec Srní    Změna zdroje vytápění ZŠ a MŠ v Obci Srní    výstavba
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava    Výzkum možnosti akumulace tepelné energie v horninovém masivu    výzkum
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava    Snižování energetické náročnosti využitím malých obnovitelných zdrojů elektrické energie    výzkum
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektroenergetiky    Výzkum a vývoj pokročilých termofotovoltaických systémů    výzkum
Česká společnost pro větrnou energii    Vzdělávání, výchova a osvěta v oboru větrné energetiky prostřednictvím ČSVE    osvěta
Obec Bílá    Rekonstrukce otopného systému budovy Obecního úřadu Bílá    výstavba


Úspěšný komunitní server pro ženy Babinet.cz se stal partnerem již 10. ročníku prestižního programu „Volba spotřebitelů - Nejlepší novinka 2010". Ten probíhal od února do dubna letošního roku a bylo do něj přihlášeno 80 výrobků v 27 kategoriích. Nejúspěšnějším výrobkem letošního roku se stala řada oplatků Kolonáda Premium s tabulkou čokolády. Byla to volba nejen odborné poroty a spotřebitelů , ale i uživatelek internetového portálu Babinet.cz.

karlovka_web_04.jpg
Srdečně Vás zveme na festival DNY TANTRY, spojený se zahájením pravidelných programů v novém prostoru KARLOVKA v srdci Prahy.
Z rozhovorů s Monikou Michaelovou, zakladatelkou Cest prožitku, jsem vybrala následující úvahy, abych vám vizi celého festivalu i fungování nového prostoru v Karlově ulici přiblížila.
Jakou hodnotu, jakou kvalitu tohle místo má a co na něm člověk může zažívat?
KARLOVKA je označována jako Oáza, jako Chrám, jako studna pro občerstvení a nasycení. Spousta lidí už tady zažila silné momenty, které ovlivnily jejich život, pomohly jim uvědomit si vlastní zdroje ve smyslu „co mi v životě dělá dobře". Dům i dvůr pochází z 10 století a jako jeden z mála v centru Prahy si zachoval svůj charakter a zůstal pro "Čechy".
Dny tantry budou v podstatě dílnou pro inspiraci, setkávání, sdílení, tvořivost a porozumění. Komu je takový festival určený?
Je to jiná nabídka. Tato pozvánka je pro lektory, kouče, poradce, lékaře, maséry, zkrátka pro lidi, kteří s lidmi pracují nebo je vedou. Prožitkové programy jsou pak určeny maminkám a rodinám s dětmi. Festival Dny Tantry je i pozvánkou pro lidi, kteří bydlí nebo pracují na Praze 1 a v okolí, ale třeba i pro turisty, jdoucí cestou tradičních učení.
Na festivalu a v programech, které v Karlovce pravidelně budou, vycházíme z faktu, že všichni mají svoji životní cestu, mají dostatek informací o životě ... a tady si to všechno, jak žijeme, pracujeme a milujeme... můžeme prožít v kontextu tradičních učení pro každodenní život.
Nejsou to tedy klasické semináře, kde vás někdo učí, jak žít.
Čím jsou Dny Tantry specifické? Co je tady ta CHUŤ?
Dny Tantry jsou kompletně organická záležitost. Kdo s čím přijde, kdo tady bude dělat jaký program, kdo koho pozve. Organický vznik a tento dům, toto místo, dává možnost prožít něco, co skutečně má potenciál žít a ne to, co někdo zorganizuje za něčí peníze.
A co to znamená organicky?
Já to sama na sobě testuju, kdy pouštím kontrolu a již nemanipuluji lidi do toho, aby se to stalo tak, jak já chci. Když si dám možnost se nadechnout a všimnout si, kolik úžasných lidí sem chodí, tak vidím že to funguje, samo, bez úsilí a stresů. Už teď sem přichází kolem dvaceti lidí denně, aniž by provoz Karlovky oficiálně vůbec začal. Vidím, že si sem chodí zažít to, co potřebují, ať už je tady program nebo prostě jenom sedíme na pavlači a v obědové přestávce se kocháme krásou nebe nad hlavou a zelenajícího se dvorku pod sebou.
Dny Tantry nejsou proto, abychom vás učili, jak přirozeně počít a porodit dítě, nebo vést firmu... Nepotřebujeme vůdce , abychom mohli tvořit. Jsme lidi, kteří prostor Karlovky spoluvytváří a společně sdílí.
Je to tedy pozvání do neduálního bytí, v přítomné chvíli, na konkrétním a KRÁSNÉM místě.
Dá se vyjít z toho, co máme. Nemůžeme stavět na nějakých snech nebo iluzích, takže Karlovka a Dny tantry budou přesně takové, jaké vzniknou. A v tom je svoboda. To je princip organického vzniku. Vzniká to, co může vzniknout a zůstává to, co má potenciál žít. Vzniká něco pro lidi, vzniká to, co spolutvoříme a ne, že někdo organizuje ostatní, aby něco vzniklo podle jeho systému.
I organický způsob má samozřejmě strukturu, jisté mantinely a pravidla. Obsah je ale svobodný a tvořený lidmi.
Dá se čas a prostor, stanoví se dny. Patří tam všichni, kdo tam v tu chvíli jsou. Organická organizace a organické vedení seminářů a setkávání je o tom, že se vždycky sejdou lidé, kteří můžou a nemusí to dělat na úkor něčeho, co patří do jejich života.
Nic není dobré ani zlé, aniž by tomu člověk sám dal tyhle nálepky. Všechno je přirozenost života a to, jestli je něco pro člověka nebo pro zemi dobré či zlé, si určujeme my sami. A to se týká i oblasti tradičních učení. Nejsou mantinely život a smrt, není dole a nahoře, vše je jedno.
To je záměr pro „Rozkvétání Karlovky" teď v dubnu, pro festival Dny Tantry i do budoucna. Aby každý, kdo sem přijde, byť sednout si na kafe dole na dvorku, měl možnost, a to je zase ten tantrický aspekt, něco přijmout, něco dostat. Dát si kafe, užít si výhled z pavlače, připojit se k nějakému programu, může si zajít na masáž nebo na koučink, na oběd... koupit si něco pěkného a praktického.
A zároveň tím, že něco přijímá, tak i něco dává, protože má důvěru v to, že sám sem i něco nese, už jen tím, že sem přijde....
Tohle místo si říká o to, aby se na něm lidé začali potkávat a vidět, cítit, vnímat.

V prvním čtvrtletí letošního roku došlo k výraznému oživení na trhu s novými automobily, které podpořily také časově omezené daňové výhody. 30. 6. 2010 končí možnost zkráceného odpisu nových vozů za 24 měsíců a současně zkrácená doba financování vozu leasingem na dva roky. Podnikatelé mají poslední příležitost pořídit si nový vůz s mimořádnými daňovými úsporami v období, kdy pořizovací ceny vozů poklesly pod dlouhodobý průměr. Se ŠkoFINem lze navíc dosáhnout ještě dalšího snížení investic do obnovy vozového parku díky akčnímu způsobu financování „LIGHT" se zvýhodněným dotovaným úročením.

Statistiky dokazují, že automobilový trh výrazně roste, protože zejména podnikatelé využívají extrémně výhodných podmínek pro nákup nového vozu. Za první čtvrtletí letošního roku bylo registrováno 39 339 nových osobních automobilů, což je ve srovnání s minulým rokem o 26,59 % více (zdroj: SDA - Svaz dovozců automobilů). Vývoj trhu kopíroval prodej nových vozů značky Škoda, který vzrostl oproti stejnému období loňského roku o 2 791 kusů, což odpovídá celkovému počtu 13 289 dodaných automobilů (údaj platný pro ČR, zdroj: Škoda Auto).

7889.jpg 


   
    Značka BUSHMAN v duchu své tradice představuje svou zcela originální a osobitou kolekci outdoorové a lifestylové řady, v pánském i dámském provedení. Vybrané, vysoce kvalitní přírodní materiály, atraktivní střihy a přehlídka špičkových technologií a finálních úprav – to je základní charakteristika aktuální kolekce BUSHMAN JARO/LÉTO 2010.
Společně s příslovečnou kvalitou zpracování a vysokou mírou užitné spolehlivosti BUSHMAN pokračuje v unikátní prezentaci vybraných modelů s rozšířenou 4letou garancí, která je nejen na našem trhu zcela ojedinělá. Dokazuje to jistotu kvality, s jakou nabízí BUSHMAN v modelovém roce 2010.Složení kolekce, v duchu nejlepší tradice BUSHMAN, obsahuje modely řady OUTDOOR a LIFESTYLE, a to jak v pánském, tak i v dámském provedení, doplněné novou nabídkou doplňků.
S ohledem na výhradní použití přírodních materiálů je rozsah kolekce a počet nabízených modelů ojedinělý nejen v podmínkách českého trhu a BUSHMAN tak určuje trendy ve své kategorii.


CHARAKTERISTIKA KOLEKCE 2010

•    FOR LADIES COLLECTION
Kolekce FOR LADIES prožila v poslední sezóně největší nárůst zájmu a tomu odpovídá i její složení. Opět představujeme rozšířenou nabídku jemných a elegantních bavlněných trik a halenek, mimořádně oblíbené lehčí svetry a mikiny se zcela novými dezény a motivy, včetně atraktivního celoplošného potisku a velice oblíbené kombinace materiálů a barev v podšívkách a kapucích. Kolekce je vkusně doplněna nabídkou kalhot a jarních a letních provedení bund s celou řadou elegantních doplňků a motivů.
Stejně jako v pánském provedení je i v kolekci FOR LADIES použita celá řada speciálních technologických detailů a finálních úprav, o kterých se zmiňujeme výše.

TIPY KOLEKCE BUSHMAN JARO/LÉTO 2010
    Z široké kolekce BUSHMAN JARO/LÉTO 2010 bychom rádi upozornili na několik atraktivních modelů, které jistě zaujmou pozornost tradičních i nových příznivců značky.
    Svou originalitou, zpracováním, designem a použitím speciálních výrobních technologií se řadí jednoznačně na špičku současné nabídky. Jsme přesvědčeni, že budou dominovat nejen v zájmu a poptávce, ale i v prodejních žebříčcích aktuální kolekce.•    VÝBĚR z „FOR LADIES COLLECTION“
TRIKO DINNA – polopropínací triko s límečkem, dekorativní légou a tvarovaným dolním okrajem
TRIKO GLAUDINA – jemné triko s raglánovými rukávy, lodičkovým výstřihem a přírodním dekorem
TRIKO JUSTINA -  polopropínací triko s výrazně designovaným výstřihem a potiskem zadního dílu
ŠATY LOUMINA - polopropínací  šaty s páskem dekorované tkaným páskem
KOŠILE MELVINA – přiléhavá košile s ozdobným řasením a tvarovaným dolním okrajem
SVETR YASMEEN – propínací svetr raglánového střihu se širokými manžetami
MIKINA KEROL – mikiny s ozdobnou kapucí a celoplošným potiskem, členícími švy a výšivkami
BUNDA PAULA – bunda s podšívkou, průhmaty dolních kapes, odepínatelnou kapucí a pleteným límcem
BUNDA MALONY – prodloužená bunda s podšívkou, pleteným límcem, odepínatelnou kapucí, stahováním v pase, skrytými rozparky a systémem volného pohybu loktů
KALHOTY LESSY – kalhoty volnějšího střihu s ohrnovacími nohavicemi, sytém volného pohybu kolenou
SUKNĚ LUNA – letní sukně s délkou nad kolena, dekorativními záševky a tkalounem v pase

Aktuální vydání v PDF

Newsletter

Zaregistrujte se do našeho newsletteru a dostávejte nejnovější vydání Madam Business emailem. Na základě registrace navíc můžete využít 20 % slevu na první inzerci v Madam Business.

Registrací souhlasíte s Podmínkami zasílání a použití služby.

 

Hlavní partneři:

cesky_porcelan_75_124 manner84_84

Partneři:

logo-eternity_web_119 jaja_logo2_108design4net_119_119 nadeje_logo88_882018 yourchance rgb color120
   smart press logo mleko vas zdravi2 dandelion98logo klub manazerek 150lazne teplice v cechach

Tip Grady

jak budovat image uspesneho a vlivneho cloveka madam businessJon Levy

Bez ohledu na to, čeho se snažíte dosáhnout, je váš úspěch v pracovním i osobním životě definován lidmi kolem vás. Poznejte osvědčené strategie, jak dosáhnout kýženého stavu pomocí vytváření smysluplných vztahů s těmi, kteří mohou ovlivnit váš život a věci, na kterých vám záleží. Kniha je pozvánka, která vám změní život. Nikdy v moderní historii ještě lidé nebyli tak izolovaní, osamělí a rozdělení. Vy získáváte k dispozici všechny nástroje a znalosti, které potřebujete, abyste se s nimi spojili a vytvořili pocit sounáležitosti.

 

Navštivte také

iprosperita RGB freshtimecz RGB