2022 11 18 1Popularita investování v České republice stoupá a na chuť mu navzdory zažitým stereotypům přichází i čím dál více žen. Stejně jako muži začínají investovat nejčastěji do věku 35 let. Do investičního běhu ale vstupují s větší rozvahou a opatrností. Polovina z nich začíná investovat již v době, kdy jejich úspory nepřesahují hranici 25 000 korun. Častěji než muži také investují pravidelně každý měsíc.

Dle průzkumu společnosti ČSOB Asset Management se motivace k investování u žen a u mužů liší. Největší motivací je ochrana hodnoty peněz, ta je důležitá pro polovinu mužů, ale jen pro třetinu žen. „Ženy častěji motivuje konkrétní účel financí, které investice přináší, například koupě a rekonstrukce domu či úspory pro děti, případně vnoučata. Investice jsou pro ně tak spíše jen prostředkem, jak dosáhnout svých snů. Častěji také myslí na své zajištění v důchodu,“ komentoval David Moravec, obchodní ředitel KBC Asset Management, pobočky ČSOB. Češi s investicemi nejčastěji začínají mezi 25 a 35 lety, muži mnohdy dříve, mají ale větší problém dodržovat pravidelné investice, a to i když chtějí. Nepravidelně či jednorázově investuje 29 % Čechů bez výrazných odchylek mezi pohlavími. Průzkum společnosti ČSOB Asset Management ukázal, že ženy více přitahují nabídky bankovních produktů, jako je penzijní a stavební spoření či životní spoření. Zatímco do těchto produktů investuje na 55 % mužů, v případě žen je to 63 %. Na druhém místě popularity jednotlivých forem investic se umístily přímé nákupy akcií. Do těch se pouští na 30 % mužů, ale pouze pětina žen. Na třetím místě se ocitly dluhopisy, po kterých sahá téměř shodně investorů – 19 %. Průzkum mapoval i bariéry Čechů, které jim brání v prvních investičních krocích. Více než dvě pětiny dotazovaných má za to, že na investování nemají prostředky. Třetina se o své prostředky bojí, a investicím se proto raději vyhýbá. Další dvě pětiny pak uvedly, že se ve finančních ­trzích nevyznají a neví, jak začít. Tuto bariéru uváděly častěji ženy. „V České republice chybí v oblasti finanční gramotnosti osvěta. Svět investic má mnoho lidí stále zakořeněno jako místo, které je jen pro vlky z Wall Street. To už opravdu dávno není pravda. V ČSOB se snažíme tyto iluze odbourat, například se službou ČSOB Drobné. Jednoduše platíte kartou, platby se zaokrouhlují na nejbližší vyšší dvacetikoruny a po nastřádání 300 Kč jsou peníze automaticky zainvestovány,“ sdělil David Moravec a téma uzavřel: „Investice jsou během na dlouhou trať, důležité ale je vyběhnout.“

Průzkum byl v únoru 2022 realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na vzorku 1050 respondentů.

(tz)