1 proxcterKaždá žena se chce líbit, všechny chceme být krásné, přitažlivé. A děláme pro to možné i nemožné. Kromě jiného vyhledáváme ty nejlepší šampóny, kondicionéry, řasenky, pudry, rtěnky, tělová mléka, denní i noční krémy. Také se snažíme stravovat zdravě, více než v minulosti stoupá obliba procházek v přírodě. I starší dámy se oblékají trendově jako ty třicetileté a není to vůbec na škodu. Ale to je jen jedna stránka věci. Žena ví, že zaujmout může svou kultivovaností, moudrostí, optimizmem, dobrou náladou. 

Avšak i tím, co dokáže, co umí, jak si poradí nejen doma, ale i na pracovišti s problémy, povinnostmi a novými výzvami.

Řada žen se zapsala do novodobé historie lidstva v roli vynálezkyň, zlepšovatelek, inovátorek, novinářek, spisovatelek, lékařek, šikovných podnikatelek. Potenciál žen je nesmírný. Ti prozíraví to vědí a dělají vše pro to, aby se ženy mohly například uplatnit v profesích, které pro ně bývaly ještě nedávno tabu. Aby mohly rozvíjet svůj talent, zkušenosti, touhu něco dokázat. Aby se mohly seberealizovat obdobně jako jejich mužské protějšky. Měly pro to přiměřené podmínky, příležitosti i například finanční ohodnocení.

V této souvislosti se mnoho manažerek či podnikatelek na celém světě zamýšlí už pěknou řádku let právě nad tím, jak být v případě své profese rovnocennými subjekty mužům, protože zavedené stereotypy ve vnímání role žena-muž zdaleka nejsou překonané. Genderové záležitosti nejsou vždy jednoduše proveditelné, byť diskuze nad mnohými otázkami kariéry či celospolečenského uznání sílí. Cíle Udržitelného Rozvoje OSN respektují naléhavou potřebu řešení překážek, kterým ženy a dívky čelí opravdu všude, včetně složitějšího přístupu ke zdravotní péči, vzdělání i zaměstnání.

Společnost Procter & Gamble v tomto slova smyslu vytyčila svou globální dráhu jasně. Snaží se zlepšovat životy 2,5 miliardy žen a dívek prakticky ve všech částech zeměkoule každý den prostřednictvím svých značek, produktů, vzdělávacích programů a podpůrných kampaní, mezi které patří například: Pantene Silná a krásná nebo Always #LikeAGirl. Mnoho produktů P&G je vyrobeno výhradně pro dívky a ženy – ženy však nakupují či ovlivňují nákup prakticky všech produktů P&G.

Jmenovaná společnost nejen díky svým výrobkům ženám rozumí, proto Alexandra Keith, jako jediná vedoucí manažerka z Top 10 kosmetických společností, vystoupila také na akci Global Women’s Forum, která se letos uskutečnila v polovině listopadu v online prostředí, a podělila se o příklady z praxe. P&G zaměstnává více než 40 000 žen po celém světě a třeba jen například v pražské kanceláři Procter & Gamble je celková zaměstnanost žen 61 %, na úrovni managementu je to pak 55 %. V továrně P&G Rakona v Rakovníku činí podíl žen 29 %, v managementu továrny je to 37 %. Celosvětově vytváří P&G se svými dodavateli a partnery pracovní místa pro další desítky tisíc žen. Je to důkaz, že postavení žen a jejich seberealizace je na významném místě v hledáčku aktivit tohoto významného a prestižního zaměstnavatele.

Společnost P&G se zaměřuje
na tři hlavní oblasti:
1. Využívá svůj vliv v reklamě a médiích k řešení genderových stereotypů a podněcuje diskuzi na základě zkušeností spotřebitelů s používáním produktů.
2. Pomáhá odstraňovat překážky ve vzdělávání dívek a podporuje ekonomické příležitosti této skupiny firemními a produktovými programy.
3. Posiluje angažovanost v rámci firmy mezi zaměstnanci:
l Odstraňuje překážky rovného zastoupení žen na všech úrovních a ve všech částech společnosti.
l Buduje kulturu, kde všichni, muži i ženy, mohou rozvíjet svůj potenciál.

V rámci úsilí o genderovou rovnost se P&G chce učit a sdílet osvědčené postupy, protože zastává názor, že jen touto cestou lze docílit co největšího vlivu na změnu ve společnosti. (red)