ssi grMohlo by se zdát, že sdílená ekonomika se v posledních měsících poněkud zadrhla, ale jde spíš jen o zaškobrtnutí způsobené strachem z nákazy koronavirem. Jsou oblasti, kde současná situace k rozvoji sdílení přispívá. Firmy pod ekonomickým tlakem hledají cesty, jak fungovat opravdu efektivně, což je vede k většímu zájmu o sdílení technologií i služeb.

Nejistota je velkým přítelem sdílené ekonomiky. Lidé jsou opatrnější v investování, a proto raději volí cestu pronájmu nebo zápůjčky. Firmy zase hledají cesty, jak zefektivnit a zlevnit běžný provoz. Nedávné období covidové karantény v mnoha ohledech skokově změnilo vnímání – rázem bylo přijatelné například sdílení pracovníků, které firmy, jež je kvůli karanténním opatřením a odstávkám nemohly využít, nabízely těm, kteří pracovníky naopak hledaly. 

„Pracovní trh jako takový je v současné době ve výrazném přerodu. Okolnosti nutí zaměstnavatele přehodnotit přístup ke klasickému zaměstnaneckému poměru a být přístupnější ke sdílení. Pozorujeme výrazně vyšší ochotu firem přijímat alternativní způsoby zaměstnávání lidí,“ konstatoval Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. Současná situace, kdy se firmy musí připravit na rychlou reakci na případnou další vlnu pandemie, nahrává pružnějším modelům jako sdílení pracovníků, dočasné řízení – tedy přijetí specializovaného odborníka pouze na daný úkol na dobu určitou, portfoliová práce, kdy OSVČ vykonává činnost pro více firem nebo zaměstnávání založené na spolupráci.

„Sdílení pracovníků již v některých oborech funguje – jako firma, která zajišťuje správu budov, se například často setkáváme s tím, že firmy sdílejí některé specializace. Často například pro více objektů různých majitelů funguje jeden facility manažer, údržbář nebo požární technik. Příkladem sdílení je i naše dohledové centrum, které zajišťuje bezpečnostní služby pro řadu společností,“ uvedl konkrétní příklady z praxe Radek Škrabal ze společnosti SSI Group.
Klasickým příkladem sdílené ekonomiky je sdílení hmotných věcí. Je pravda, že pod tento pojem řadíme spíše než klasické půjčování především podnikání založené na nějaké sdílené platformě nebo aplikaci, ale stále jde o tentýž princip, který využívají nejen koncoví zákazníci, ale i firmy. Ty často sdílejí nákladné technologie, které využívají jen příležitostně. „V současné době, kdy jsou kladeny vysoké nároky na čistotu a hygienu, roste zájem nejen o dlouhodobé pronájmy, ale i o zápůjčky profesionálních čisticích strojů. Ze strany firem jde zejména o parní čističe, vysokotlaké myčky, extraktory a profesionální podlahové mycí stroje,“ uvedl Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

(tz)