úvodLK copyKoučování není o rozdávání rad, ale o hledání vlastního přístupu ke změnám, jejich řešení, o práci s emocemi, správné komunikaci a dosahování cílů rychleji a efektivněji. V mnohém se tak podobá manažerské pozici, na které Lenka Karlíková pracovala dlouhých 14 let. Potom se rozhodla naplno věnovat právě rozvoji myšlení a komunikačních schopností svých klientů a stala se certifikovanou brain-based koučkou. Z jakých principů při své práci vychází? A s čím klientům pomáhá nejčastěji?

Dříve jste pracovala jako Client Service Director v komunikační agentuře. Co vás vedlo ke změně oboru?

Na první pohled se může zdát, že jde o velkou změnu. Každopádně už v agentuře byla velká část mé práce o vedení týmů, rozvoji kolegů i jejich růstu a týmové komunikaci během náročných projektů. Takže jsem se z manažerské pozice přesunula do role partnera a průvodce a práci s lidmi a jejich osobnímu rozvoji se věnuji naplno. Čerpám při tom ze své téměř 14leté praxe z projektů pro klienty z různých oborů a společnosti různých velikostí, ať již šlo o velké korporace, rodinné firmy, nebo startupy. Díky tomu je mi blízká oblast leadershipu, businessu a komunikace. Sama jsem si prošla řadou složitých situací, takže vím, co všechno může stát za pomyslným úspěchem. Proto mám radost, že jsem partnerkou pro klienty a mohu je podporovat při dosahování jejich cílů, a přinášet tak pozitivní změny do jejich života.

Jaké kurzy nebo školení je potřeba absolvovat, aby se člověk stal koučem?

LK 2Pro dosažení profesionální certifikace jsem absolvovala koučovací výcvik od akreditované koučovací školy, která se zaměřuje na brain-
-based coaching, poté jsem absolvovala přípravu k mezinárodní certifikaci dle požadavků ICF (Mezinárodní federace koučů). Každý, kdo se uchází o tuto mezinárodní certifikaci, musí splnit požadavky týkající se vzdělání a praxe, a musí taky složit zkoušku. Vzdělávání si ale kontinuálně rozšiřuji nejen v oblastech týkajících se koučovacích dovedností, ale i v komunikaci, psychologii a etice koučování. Navíc mám za sebou další vzdělávání v zahraničí v týmovém koučování nebo pozitivní psychologii.

Věnujete se brain-based koučinku. Co si pod tím představit?

Brain-based koučink vychází z poznatků moderní neurovědy a napomáhá k trvalým pozitivním změnám zvyšováním kvality myšlení. Zaměřuje se na porozumění fungování našeho mozku a jeho vlivu na naše chování. S klienty i týmy se tak často nejprve podíváme, jak funguje náš mozek, jak ho můžeme využít ve svůj vlastní prospěch a svůj rozvoj a kde nás může naopak limitovat, ať už jako jednotlivce, nebo při týmové spolupráci.

Co přináší koučování klientům?

Brain-based koučování pomáhá klientům rozvíjet nové myšlenkové mapy prostřednictvím využívání principů neuroplasticity a dalších aspektů neurovědy. Jednoduše řečeno, díky koučování se učíme jinak myslet, abychom nejeli jen na autopilota. Učíme se učit, uvědomovat si, jak v daných situacích reagujeme a postupně měníme myšlení, abychom využívali své schopnosti naplno.

Koučujete častěji jednotlivce, nebo týmy ve firmách? A zaměřujete se jen na Prahu a okolí, nebo na celou ČR?

S klienty pracuji jak individuálně, tak i v rámci firemního koučování. V rámci firem pak jde nejen o týmové koučování, ale také o individuální koučink pro zaměstnance. S klienty pracuji napříč Českou republikou, a to včetně online koučování, které je velmi oblíbené, protože jim umožňuje flexibilitu a dostupnost bez ohledu na to, kde se zrovna nacházejí.

Odkud nejčastěji klienti přicházejí?

Jde hlavně o osobní doporučení nebo formální a neformální setkání. Spoustu klientů ale zaujmou i moje sociální sítě, které aktivně využívám.

Máte osvědčené marketingové kanály? Fungují vám sociální sítě, nebo spíš osobní doporučení?

ICW 1Pro komunikaci využívám mix různých kanálů. Celkově se snažím o vyvážený přístup k marketingu, kombinaci osobních vztahů i online kontaktu a vytváření synergií mezi nimi. Sociální sítě využívám aktivně, sdílím na nich informace o svých službách, inspiraci pro klienty i obsah týkající se koučování a osobního rozvoje. Mám vždy radost, když mi někdo napíše nebo mě osloví, že ho něco zaujalo a inspirovalo, ideálně mu to i nějakým způsobem pomohlo.

Zároveň působíte jako lektorka osobního rozvoje. Jak tato činnost souvisí s koučováním?

Lektorská činnost a konzultace osobního rozvoje doplňují mé koučovací služby. Nabízím firmám školení a poradenství, které rozšiřují jejich znalosti a dovednosti, a při tom využívám koučovací nástroje a metody. Díky tomu si mohou firmy ujasnit si, jak lépe v týmu spolupracovat a formulovat si cíle, jak využívat v týmu diverzitu nebo jak ho vést k efektivitě a zvládat změny. Uplatněním modelu SCARF, ze kterého při brain-based koučování vycházím, mohou pak v týmu podpořit spolupráci, sociální bezpečí i kreativitu.

V rámci osobního rozvoje se spolu často bavíme o tématech týkajících se komunikačních dovedností. A řešíme, jak zlepšit komunikaci pomocí koučovacích dovedností, práci s časem, včetně jeho organizace. Velkým tématem je i psychohygiena a zvládání emocí, ale také využití potenciálu a dynamiky týmu.

Stává se, že se někteří klienti vracejí? Nebo jsou z nich hned úspěšní podnikatelé a manažeři?

Koučování je pro každého, kdo si potřebuje v bezpečném prostředí utřídit myšlenky, zjistit, kde chce být v osobním i pracovním životě, najít možnosti řešení a podniknout konkrétní kroky, které ho dostanou tam, kde chce být. Je tedy pro každého, kdo se rozhodne ve svém životě pro změnu. Ať už potřebujete pomoci se změnou v práci nebo v podnikání, zlepšit vztahy, nebo se chcete rozvíjet jako osobnost, s koučováním získáte větší jasnost, jak se posunout dál. Pokud máte například pocit, že ztrácíte směr, nebo když se vám zdá, že všichni v okolí jsou na tom líp.

Koučování je účinnou metodou osobního rozvoje, takže klienti, kteří už s ním mají zkušenost, se vracejí. Pokud nechcete jít cestou pokus-omyl, plýtvat časem a svou energií, koučování vám přinese promyšlenou strategii a s podporou kouče budete držet svoji pozornost i záměr. Navíc vás nabije energií.
Klienti tedy kouče využívají, pokud si potřebují srovnat myšlenky v nové životní situaci, najít vlastní přístup ke změnám, které život přináší, kariéře, podnikání nebo leadershipu. Kouč klientům také nabídne pohled na jejich problém z jiné perspektivy a pomůže jim zorientovat se ve svých pocitech a názorech.

Přiblížíte našim čtenářům celý proces koučování?

Při koučování hraje významnou roli důvěra a respekt. Bez toho moje práce nemůže fungovat. Ať již se s klienty potkáme prostřednictvím osobního doporučení, přes sociální sítě, nebo při jiné příležitosti, vždy je to o nějaké osobní chemii. Proto si nejprve domluvíme konzultaci, kde se lépe poznáme, kde klient zjistí, jak pracuji a kam ho koučování posune. Proces koučování začíná stanovením cílů ­klienta. Poté společně pracujeme na identifikaci překážek a vypracování konkrétních kroků, jak cíle dosáhnout. Klienti tak lépe porozumí sobě i prožívaným situacím, což vede k efektivnějším rozhodnutím a lepším výsledkům. Ruku v ruce s tím jde i větší odvaha a samostatnost.

Pokud si to s klientem odsouhlasíme, koučo­vání doplním o mentoring. To znamená, že klientovi předávám své předchozí manažerské zkušenosti s vedením týmů a jednotlivců, a hledáme způsoby, jak může růst v roli manažera, aby byl sám sebou.

Pomáhá koučování překonávat životní překážky?

LKKoučování není povídání u kávy, poradenství ani školení. A není to ani ani žádná alchymie nebo psychoterapie. Většinou jde o dlouhodobý profesionální vztah, v rámci kterého vás kouč podporuje na cestě k výsledkům. Jednoduše řečeno se zaměřujete na možnosti řešení, ne na problémy. Jak už jsem se zmiňovala, koučování spočívá i v pochopení, jak funguje náš mozek, díky čemuž se učíme lépe přemýšlet, učit se a zlepšovat své schopnosti, což nás nakonec dělá spokojenějšími. Zároveň získáme větší sebedůvěru a schopnost prosadit se a vyjádřit, co si přejeme, nebo co nám naopak vadí.

Koučování je nejen o tom rozmyslet si jak dál, ale také o tom jít do akce, dělat konkrétní kroky ke změně, aniž by nám někdo nařizoval, co máme dělat a jak. A v tom je právě jeho síla. Jde o naše rozhodnutí, které je v souladu s námi samotnými i s našimi plány. Kouč vám neříká, jak máte žít nebo jednat, ale podporuje vás a je vaším parťákem na vaší cestě k úspěchu.

Jste členkou Mezinárodní federace koučování. Co to znamená?

Členství v Mezinárodní federaci koučování (ICF) znamená, že dodržuji etické standardy a pravidla této organizace. ICF poskytuje podporu a další zdroje pro profesionální růst koučů a zvyšuje důvěryhodnost v oblasti koučování. Jednou z aktivit, za kterou stojí koučové ICF, je Mezinárodní týden koučování, který probíhá každoročně v květnu. Zájemci o koučování, ať již jednotlivci, nebo firmy, si v rámci toho mohou vyzkoušet koučování nebo si domluvit pro své zaměstnance koučovací ochutnávky, workshopy či týmové koučování.

otázky připravila Dana Halušková