Olga Stanley 2023Olga Stanley Ještě nikdy jsem ji nezažila zamračenou, protivnou, naštvanou. Ba naopak. A ptala jsem se vždy po setkání s Mgr. Olgou Stanley, manažerkou komunikace společnosti ROSSMANN, sama sebe, jak to jen dělá, že je usměvavá, vlídná, ochotná pomoci, připravená naslouchat, zajímat se o to, jak se ten druhý má. Jak vůbec zvládne vstřebat tolik informací, podnětů, připravit takové množství odpovědí, které jsou potřeba. Říká se, že firma je taková, jakou má komunikaci. V případě značky ROSSMANN je to násobná pravda. Poznáte to i v prodejnách. Mne osobně vždy zaujme řád a klid, který tady promlouvá zcela jasně s tím, že si při nakupování mám odpočinout a užít si ho. Zklidnit se. Zde se totiž nespěchá, tady z vás sejmou stres a dají přivonět k rozumnému životnímu tempu. A to je velké umění. Prodejny se k takové image musely ale postupně propracovat. Nejen o tom jsem si s Olgou Stanley povídala…

V ROSSMANNu se toho událo v posledních měsících hodně, zaznamenali jste mnoho úspěchů. Vyjmenovala byste ty nejdůležitější?

Určitě bych zmínila výborné hospodářské výsledky, růst firmy jak na českém, tak na mezinárodním poli. To nejdůležitější pro nás jsou ale spokojení zaměstnanci, bez nich bychom žádných úspěchů dosáhnout nemohli, a tak jsem velmi ráda, že ruku v ruce s rekordními tržbami došlo k zavádění nových benefitů. Od 1. dubna jsme zaměstnancům navyšovali mzdy, a to až o 13 %. To překonává nejen tempo růstu mezd obvyklé na českém maloobchodním
trhu, ale především jde o nárůst vyšší než inflace. Zároveň jsem velmi pyšná na to, že koncem loňského roku byl koncern ROSSMANN americkým časopisem Forbes opět jmenován jedním z nejlepších zaměstnavatelů na světě,
když se umístil na 26. místě z 800 hodnocených společností.
V tuto chvíli máme v České republice 167 prodejen, plánujeme letos otevřít řadu dalších v zajímavých lokalitách a neustále investujeme i do modernizace stávající sítě. Aby byli zákazníci spokojeni a jejich nákup mohl proběhnout rychle, nadále pokračujeme v zavádění samoobslužných pokladen a dalších projektů zaměřených na zlepšování této zákaznické zkušenosti. Jsme prvním drogistou, který tento koncept samoobslužných prodejen uvedl do praxe, a zákazníci ho mají v oblibě. Ráda bych zmínila i jednu naši velmi ikonickou prodejnu a úspěch, který člověk cítí, když se podaří propojit historický prostor a moderní prostředí k nakupování. V Brně na hlavním nádraží máme totiž prodejnu, která budí obdiv, jelikož je situována v secesním sále, velmi atypickém, památkově chráněném prostoru, a mezi ostatními prodejnami vyniká svou výjimečností.

ROSSMANN tym zamestnancu HarfaCo se podařilo po boku ikonické značky vám, co jste mohla ovlivnit, z čeho máte dobrý pocit?

Značka ROSSMANN ikonická skutečně je, a myslím si, že náš zakladatel pan Dirk Roβmann se za svou českou dceru nemusí vůbec stydět. Naše prodejny vypadají skvěle a neustále jich přibývá. Za uplynulých 15 let jsem v našem týmu poznala mnoho úžasných lidí, čelila mnoha výzvám, a zažila i řadu náročných momentů. Tak to ale v životě bývá a zoceluje nás to. Před 15 lety jsem nastupovala do firmy, která byla ve ztrátě a pohupovala se v rozbouřených vodách maloobchodního světa. S hrdostí se nyní nazývám rossmaňačkou a jsem velmi ráda, že naše společnost již řadu let vykazuje výborné výsledky, trhá rekordy jak v tržbách, tak i počtu otevření nových prodejen, zavádí mnohé inovace, přichází se zajímavými projekty a pomáhá těm, kteří v životě neměli tolik štěstí.
Mám dobrý pocit z toho, že jsem stála u založení oddělení komunikace, oddělení zákaznického servisu, spuštění našeho charitativního projektu, zavádění mobilní aplikace ROSSMANN CLUB a e-shopu, fáze rebrandingu značky a byla součástí organizačního týmu různých firemních setkání se zaměstnanci i obchodními partnery. Nedávno došlo i ke kompletní rekonstrukci našich kancelářských prostor, a tím, že jsem byla součástí koordinačního týmu, tak jsem mohla lehce ovlivnit i to, jak bude naše nová centrála vypadat. To mě bavilo a myslím, že výsledek stojí za to a líbí se. V rámci mého působení jsem celou dobu zodpovědná i za komunikaci napříč firmou dovnitř i ven a mým posláním je budovat a posilovat povědomí o všem, co se ve firmě děje a jak se jí daří. Je to mravenčí práce, ale taková srdcovka. Značku ROSSMANN mám ráda a mám radost, že se jí daří. Těším se nyní na další výzvy a držím nám palce, abychom si i v této nelehké době udrželi trend růstu, byli skvělou drogerií na českém trhu a za každé situace i nadále spolehlivým partnerem pro naše zákazníky

Léta se systematicky věnujete CSR oblasti, která patří ke strategii vašeho řetězce. Je to spíš o radostech, nebo o starostech?

Jednoznačně odpovídám, že je to radost. Radost z toho, že jsou vidět výsledky. Starost je, jak docílit toho, že realizací nesčetných charitativních projektů si nás zákazník s touto pomocí propojí. Známost značky ROSSMANN v oblasti společenské odpovědnosti je značná. Za uplynulých téměř 15 let, kdy jsme velmi aktivní na poli CSR, se toto povědomí jistě posílilo, ale je před námi stále ještě dlouhá cesta. Je vždy důležité řádně naplánovat interní komunikaci, zapojit spřátelené neziskové organizace, a zvolit i vhodný mix pro externí komunikaci. Velmi efektivní bylo rozhodnutí v roce 2020 zařadit naši charitu do mobilní aplikace, kde zákazníky věrnost­ního programu ROSSMANN CLUB necháváme rozhodnout o tom, kam přerozdělíme alokované finanční prostředky.
Starost mám, když se na nás ze všech stran řítí žádosti o pomoc a my víme, že pomoci všem nelze. Radost mi dělá to, když slyším, že někteří zákazníci si body za své nákupy šetří a místo toho, aby je využili na slevu, tak je raději věnují na charitu, a udělají tak dobrý skutek. Projekty společenské odpovědnosti jsou pro každou firmu obrovským závazkem a někdy je důležité se zastavit a uvědomit si, že všichni u firmy musíme pracovat na tom, aby si dlouhodobě zachovaly punc kvalitní, důvěryhodné a smysluplné aktivity, která je součástí naší značky.
Intenzivních zážitků, které jsem za ta léta v rámci našeho charitativního projektu vstřebala, je nesčetně – návštěva azylových domů, Klokánků, porodnic, center věnujících se pa­cientům s poruchou autistického spektra, center podporujících aktivní život seniorů, setkání s paní Daušovou z organizace Helppes, výstup na Sněžku s organizací KlaPeto a přihlížení dětem s jednou nohou vystupujícím na Sněžku, kdy mně docházely síly, ačkoli mám obě končetiny zdravé.

Jaké projekty pomohly a pomáhají nejvíce?

To se nedá takto rozdělit. Projekty jsou vybírány tak, aby jejich přínos byl vždy znatelný a příjemce mohl bez větších časových prodlev využít poskytnutou podporu z naší strany v podstatě okamžitě. Kromě charity bych chtěla zmínit ještě jeden náš důležitý projekt, a tím je výsadba vzrostlých ovocných stromů, která probíhá ve spolupráci s organizací Sázíme
stromy a naším obchodním partnerem Henkel.
ModelkyHarfa 013Od roku 2015 vysadíme každý rok společně 400–500 stromů, a to přeci není málo. Každoročně se též zapojujeme do Sbírky potravin, která je neoddělitelnou součástí našich aktivit na poli CSR. A oblast udržitelnosti a udržitelného podnikání je součástí firemní kultury našeho řetězce i v mezinárodním měřítku, a to v kontextu našich privátních značek, kde si zakládáme na vysoké kvalitě a jejichž receptura neobsahuje žádné mikroplasty a obaly jsou zpravidla vyrobené z recyklovaného plastu.

A budete v těchto snahách pokračovat, nebo chystáte něco úplně nového?

Ano, určitě ano. Co se týče charitativního projektu KDE SRDCE POMÁHÁ, tak ale uvažujeme při příležitosti nadcházejících oslav 30 let společnosti na trhu, že bychom zařadili na příští rok drobné změny v komunikaci.

Už by to bylo určitě na knížku. Neuvažujete o tom? Vylíčit příběh společenské odpovědnosti ROSSMANN v České republice?

ROSSMANN na poli CSR aktivní bezesporu je a odvedená pomoc o tom jednoznačně svědčí. Příběhů a lidských osudů, do kterých jsme mohli v roli mecenáše vstoupit a nabídnout pomocnou ruku, bylo jistě mnoho a vydaly by na knihu, ale to není naším cílem. Naší úlohou je dělat život krásnější... tak zní náš slogan... ale nikdy neříkej nikdy! Neseme těžký úkol, prodávat krásu, zdravý životní styl, mít spokojené a vracející se zákazníky a být vnímáni jako důvěryhodná značka s tradicí rodinné firmy.

Ostatně k literatuře máte vřelý vztah, vím o vás, že jako dárky kupujete téměř výhradně knihy, a také, že ráda čtete...

To je pravda, dříve mnohem více, a velmi věřím, že se ke čtení knih dostanu v budoucnu ještě s větší intenzitou. Hodně času věnuji rodině a koníčku mé dcery, která jezdí závodně na horských kolech, takže program na víkend mám více méně naplánován na dlouhou dobu dopředu. Nejradši čtu, když cestujeme, nebo na dovolené. Anebo, když nemůžu spát.

Jak manažersky náročné je uchopit aktivity společenské odpovědnosti a komunikovat je vně firmy?

Ano, je to složité, ale zase na druhou stranu si myslím, že je to pro náš celý tým již takovou neodmyslitelnou součástí. Nejdůležitější ze všeho je mít podporu nejvyššího vedení, počítat s tím, že ne vždy se vše podaří, být vytrvalý, mít vizi a nedělat toho bez rozmyslu mnoho.

Pokud by to bylo ve vaší moci, změnila byste určité okolnosti života lidí? Aby zmizel smutek, strach, nejistota?

To není v mé moci. To je v každém z nás, každý z nás má tu moc být tou pochodní pro ostatní, rozdávat energii a radost, nenechat si příliš strachu vstupovat do života, nebát se a hledat v životě jistoty. A to nejdůležitější ze všeho je si připustit, že každý jsme někdy nejistý. A když někdo říká, že to tak není, tak lže okolí i sám sobě. Ale to je asi až nadčasové téma...

Zakladatel společnosti ROSSMANN se velmi podrobně zabývá možnostmi naší planety. Z jeho úvah vzešla publikace, kterou jste v českém jazyce vydali. Čím vás autor oslovil?

Oslovil mě tím, že se nebál takovéto téma vůbec zpracovat a velmi šetrně si s ním pohrál. Přiznám se, že jsem po přečtení první knihy pana Roβmanna byla poněkud zaskočena, jelikož se od tématu jeho cesty k vybudování jedné z nejúspěšnějších drogerií pustil do naprosto odlišného směru, a i když fikce není mým oblíbeným žánrem, tak jsem si knihu přečetla od začátku až do konce se zaujetím. Načasování vydání publikace českému čtenáři nebylo nejšťastnější, jelikož kniha byla vydána těsně před začátkem válečného konfliktu Ruska s Ukrajinou a pojednává o tom, že se právě Rusko, Čína a USA propojí a vytvoří tzv. klimatickou alianci, která je jedinou možností pro záchranu naší planety. V psaní pan Roβmann nadále pokračuje a myslím, že se máme i v budoucnu na co těšit.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi