SimonaJednou z nominovaných do soutěže MANAŽER ROKU 2020 byla Ing. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE, jednatelka firmy SiMyCo s.r.o. Ale také žena ještě dvou dalších profesních pozic, ale o tom se dozvíte až v dalších řádcích tohoto rozhovoru. Obdivuhodně dobře naladěná podnikatelka a manažerka, která se naučila vstřebávat výzvy života, jehož si od jisté doby váží mnohonásobně více než většina z nás.

V businessovém prostředí jste se vlastně pohybovala od začátku profesní kariéry. Kdy jste se rozhodla, že založíte vlastní firmu? A proč?

Před 11 lety přišel nečekaný zlom, v době, kdy jsem ředitelovala čtyřhvězdičkový hotel. A já mohla přijít o život. V ten den mi lékaři dávali šanci na přežití 5 %. Toť jako vzpomínka na osudové chvíle. Vše nakonec dopadlo naštěstí dobře a do půl roku jsem nečekaně otěhotněla. Ale tehdy jsem pochopila, že chci být více přínosná a nápomocná ve svém oboru. Lidé o mě říkají, že jsem měla od počátku kariéry velké ambice. Následné změny pracovních pozic a dalšího vzdělávání byly pro mne výzvou a hnacím motorem. Za pár let jsem ušla velký kus cesty, avšak zdaleka nechci být na konci svých možností.

Po tomto životním zlomu jste začala lektorovat pro CzechTourism a AHR ČR, kde jste byla vyhlášena jako nejlepší lektorka projektu s 96% úspěšností. A později jste získala od Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR ocenění Lektorka roku 2017. Kromě toho jste začala současně podnikat na základě poptávek po vašich službách. Nejprve jako OSVČ a posléze jste založila s.r.o.

Uvědomila jsem si svoje hodnoty a začala si vážit sama sebe a života. Neboť jsem skutečně o život bojovala. Začala jsem tvořit tréninkové plány na míru firmám, provádět mystery shoppingy ve firmách, pomáhat, radit, konzultovat a mentorovat. Začala jsem ve své firmě pracovat jako Learning, Talent, Communication, Process & Development Specialist. Současně jsem si ještě doplnila vzdělání MBA.

Dnes se snažíte nacházet talenty a pomáháte z nich sestavovat management firem. Je talentů u nás skutečně málo, nebo je jen nevidíme, a tedy nevyužíváme?

Lidské zdroje se stávají nejcennější složkou organizace, a proto s nimi pracujme. Carl Gustav Jung byl prvním, kdo si všiml, že lidé se výrazně liší ve způsobu přijímání a hodnocení informací. Poukázal na rozdílnost v lidské psychice. A proto pouze jejich správným vedením a péčí o ně lze dosáhnout udržitelné konkurenční výhody. Lidé jsou nositelé znalostí a znalost je nejdůležitější formou kapitálu podniku. A proto s nimi pracujme jako s živými organizmy, ne jako se shlukem osob na jednom místě.
124 bA jak s týmem pracuji? Tvrdím: Nehledejte chyby, ale potenciál. V organizaci probíhá řada sociálních procesů, které ovlivňují její fungování. Pokud chcete při budování firemní kultury skutečně uspět, je zcela zásadní věnovat se interakci vytváření sítí, komunikaci, chování ve skupině a zabývat se typologií osobností, dotýkat se otázek vedení, moci, politiky a nezapomínat na konflikty, stejně jako naslouchat potřebám lidí uvnitř firmy. Změny firemní kultury můžete dosáhnout jedině výchovou a vzděláváním všech pracovníků podle předem stanoveného programu, a především na základě vysvětlení smyslu, z jakého důvodu se do tohoto programu pouštíte, a účinným odměňováním žádoucích projevů a pracovních postojů. Všichni manažeři by si měli uvědomit, že mezilidské vztahy a pracovní atmosféra se přenáší nejen mezi zaměstnanci samotnými. Působí na obchodní partnery, a hlavně na zákazníky. A proto je nutné dbát o vzájemnou interakci. Protože bez pochopení smyslu celé akce každým ze zaměstnanců – od vrcholového manažera pro vrátného – nedojde k posunu ani uvnitř firmy, ale ani v obrazu vaší společnosti navenek.

Přikláním se k názoru, že v každém člověku dřímá velký potenciál, jde jen o to ho objevit a probudit. A také dát mu prostor, pokud to jde, nezávidět, že je někdo lepší než já... Jaký na to máte názor?

Každý z nás je nositelem specifických talentů a schopností. Některé vlastnosti máme již vrozené, další získáváme. Samotné nadání však zdaleka nestačí, pokud do jeho rozvoje neinvestujeme dostatek času a energie. Každá firma má svůj potenciál a záleží jen na vás, do jaké míry tohoto potenciálu využijete. Na první pohled nic neříkající a otřepaná fráze má své reálné základy, na které je možné si ukázat, a i v této rovině se svým businessem pracovat. Sladění talentu s úkoly přináší konkurenční výhodu. Každý jedinec ve společnosti tak může co nejlépe využít svůj talent, ať už je jakýkoli.
Talent Management se může stát globální filozofií, která je klíčovou součástí podpory každého z prvků obchodní strategie společnosti. Talent Management umožňuje manažerům společnosti angažovat a motivovat zaměstnance v celé organizaci. Talent management je neustálý proces, který zahrnuje přilákání a udržení vysoce kvalitních zaměstnanců, rozvoj jejich dovedností a neustálou motivaci ke zlepšování jejich výkonu. Talent management přirozeně zahrnuje mnoho odpovědností HR. Nestačí však očekávat, že právě díky tomu, že máte personální oddělení, řídíte talent. Abyste dosáhli optimálních výsledků, musíte mít zavedenou strategii řízení talentů navrženou právě pro vaši společnost.
Dnes jste velmi aktivní, když jste se vracela z Jesenicka a domlouvaly jsme se na tomto rozhovoru, zahajovala jste další směr své kariéry. Není toho příliš, co chcete zvládnout?

Ba naopak. Naplňuje mě pomáhat druhým a být užitečná. Svůj čas si umím rozdelegovat tak, aby byl přínosný pro mě, pro rodinu i pro firmy. Jdu stále stejným směrem v podnikání, nijak nevybočuji od své profese. Nejprve jsem se soustředila na rozvoj Hospitality and Tourism z pohledu lidského zdroje a odborných seminářů. Nyní to již není jen toto odvětví. Působím i ve výrobních firmách, korporátech, nově i ve zdravotnictví, ale i ve školách, kde se věnujeme Growth Mindsetu, či ve sportovních klubech působím jako Performance Coach.
V tuto chvíli jsem na dvou polích, a to na jedné straně jako Executive Director of Human Resources and Hospitality pro Ski areál Kraličák s nejmodernější lanovkou v České republice a na druhé straně jako Learning, Talent, Communnication Speacialist pro jednu poměrně velkou nemocnici. A k tomu si řídím svou firmu, kde mám pod sebou fantastický tým, kterému děkuji za jeho precizní práci. Všechny profese mě naplňují a nedokážu si představit, že bych některou z nich nemohla vykonávat. Být přínosem je pro mě smysl mé práce. A pak si dát třeba tři týdny v kuse volno...

Podle čeho si stanovujete priority?

Podle důležitosti a urgentnosti. Naprosto dokonalý stručný recept na stanovení priorit neexistuje. Kdyby ano, tak jej rychle nastudují a použijí postupně všichni nestíhající lidé – a obor time management zanikne. Platí, že kdo o něj chce usilovat, musí se v prvé řadě naučit zacházet efektivně se svým časem. A to si myslím, že se mi daří.

A nešidíte rodinu, odpočinek, vlastní kondici?

To bych si nedovolila. I když jsem pracovně velmi vytížena, má práce mě baví. To však neznamená, že bych tím nějak šidila rodinu. Ve většině případech se každý den vracím domů, i za cenu např. 600 km na otočku, jen proto, abych byla se svou rodinou, dcerou. Je super mít parťačku na tenis a golf. Sabí si vybrala stejné sporty, kterým se věnuji i já. Tvrdí, že chce být jednou maminkou. Velké díky patří také mé mamce, která se perfektně postará o Sabí, když jsem já i manžel v práci.

V České manažerské asociaci působíte v klubu vzdělávání. Jaké zde máte plány, co byste ráda změnila?

1o nj vAno, přesně tak, jako předsedkyně Klubu vzdělávání manažerů. Hovořili jsme již o mezinárodním vzdělávacím projektu s výkonným ředitelem ČMA Ivo Gajdošem. Chceme, aby rozvoj zaměstnanců nebyla pouze vykázaná čísla v účetnictví, nýbrž zhodnocená investice, se kterou můžeme počítat a stavět na ní efektivnější naplňování cílů firmy. A proto je potřeba, aby zaměstnanci znali smysl školení. Na základě mých praktických zkušeností, pokud školený tým zná smysl, tréninkové plány se naplňují, lidé si školení užívají a těší se. Moc bych si přála zastupovat ČR v oblasti vzdělávání v zahraničí, a být tak České republice přínosem.

Dosáhla jste úctyhodných výsledků v lektorské činnosti. Co je předpokladem k tomu, aby ostatní poslouchali, když jim chcete něco sdělit? Zdá se mi, že poslouchat moc neumíme, ztrácíme se v záplavě informací, které naši koncentraci otupují, pře­těžují nás...

Naslouchat jim a zajímat se o jejich potřeby. Vnímat je, respektovat a vytvořit jim prostředí. Ve své praxi využívám metodu Learning by Doing, tzn. že s jedinci pracuji na míru, vytvářím jim prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a ve kterém jsou schopni vlastního rozvoje. Mohou dosáhnout svého nejvyššího potenciálu, pokud jsou podporováni v prostředí, které je v každé fázi jejich vývoje přesně šito jejich potřebám.

V jednom rozhovoru jste uvedla, že bylo vaším snem řídit hotel. Platí to stále?

Ano i ne. Hotel jsem již řídila. V tuto chvíli jsem přijala pozici výkonné ředitelky pro Ski areál, což je pro mě v tuto chvíli víc než hotel.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi