Dana TrávníčkováDana TrávníčkováCestování se stalo pro většinu lidí samozřejmou součástí života. Patří ke stylu, k nutnosti, k touze po zážitku, k profesi podnikatele i manažera, k profilu úspěšného člověka. Jsou ti, kteří by se už dali nazvat světoběžníky, ale mnoho je i takových, kteří si raději o vzdálenějších destinacích nechají vyprávět, zhlédnou o nich adrenalinové dokumentární filmy nebo si přečtou pěknou knížku. Ať už je to jakkoli, pravdou zůstává, že poznání a znalosti lidskou duši obohacují, dodávají další rozměr. Úloha cestopisné literatury je nesporná. K vydavatelům krásných publikací, jichž je zároveň autorkou, patří v České republice také Ing. Dana Trávníčková, CSc.:

Co vás vedlo k cestování po zemích všech kontinentů světa, a nakonec k napsání knižní řady „cesto-faktopisů“?

Touhu poznávat svět kolem sebe a stále zvětšovat poznávací rádius jsem měla v sobě odjakživa. V tak pěkné a historicky a kulturně bohaté zemi, jako je naše, se s tím dobře začíná. Hodně přispělo, že jsem od doby studia na vysoké škole byla ještě externí průvodkyní zahraničních návštěvníků naší země a zůstala jí, jak mi pak zaměstnání dovolilo, až do konce minulého režimu.
V roce 1990 jsem si začala plnit svůj podnikatelský sen: založila jsem příjezdovou cestovní kancelář zaměřenou na to, co jsem dobře znala – na skupiny zahraničních návštěvníků naší země, na speciální akce a kongresy. Uspokojení z úspěšné práce se málo co vyrovná. Kromě jiného jsem si tím ale také vydělala na plnění snu o poznávání světa v co největším rozsahu. Na dovolenou jsme s manželem každoročně vyráželi do různých částí světa a většinou na cesty, které jsem pro nás připravila.
Na konci 90. let jsem dosavadní aktivitu ukončila s tím, že už budeme jen cestovat. Souhra okolností a náhod ale způsobila, že jsem si cestovní kancelář nechala, jen její znaménko obrátila, a pak během 13 let uspořádala cesty do téměř 80 zemí, pouze pro malý počet účastníků. Pokaždé jinam, protože to byly stále primárně naše (bohužel časem už jen moje) cesty s vysokými parametry pro poznávání jako dosud. Takové nešlo pořádat komerčně, a proto moje práce na přípravě, organizaci i jako průvodce nebyla honorována. Na nezvyklé pojetí jsem si dříve vydělala a cestování v malé skupině mělo řadu výhod.
Nakonec jsem se pustila do předem dlouho promýšleného psaní. Žánr jsem nazvala cesto--faktopisy. Nejsou to cestopisy, ale čtivá a přívětivá literatura faktu, která nabízí se o světě hodně dozvědět, lépe se v něm vyznat a porozumět mu. A ještě si počíst. Každá kniha je zaměřená na ucelený kus světa a jeho země – na propojenost přírody, historie až po současnost, kultur, etnik, náboženství, příběhů zemí a lidí. Text v každé knize doprovázejí stovky barevných fotografií a názorných mapek. Název zrušené cestovní kanceláře Dany Travel dostalo nyní nakladatelství. Po deset let každý rok jedna kniha. Občas jsem psaní proložila výlety na místa v Evropě, kde jsem ještě nebyla, abych neměla abstinenční příznaky.

20Původní profesi máte ale úplně jinou...

Původní profesí jsem programátor a systémový analytik. S ní jsem nastupovala na místo vysokoškolského učitele na VŠE, kde jsem pak také připravila kurz aplikací počítačů pro obor cestovní ruch a na toto téma napsala dizertační práci. Znalosti a zkušenosti z obou oborů jsem využila ve výše uvedených aktivitách, včetně při psaní desetidílné knižní řady cesto-faktopisů. Původní profese mi pomohla vnést do pohledu na svět systém a vidět vazby, vztahy a souvislosti. Proto také knihy o jiných kusech světa jsou vždy současně výpovědí o naší civilizaci, o Evropě i naší zemi. Vždy jde o kus příběhu naší civilizace, jen z jiného úhlu, než jsme zvyklí.

Proč knihy vydáváte ve vlastním nakladatelství?

Přes veškerou záplavu informací, která se na nás valí ze všech stran, nejsou bohužel faktické znalosti u nás o světě obecně valné. Přitom celý svět je náš svět a je hodně propojený. Takto o něm píši ve svých cesto-faktopisných knihách, profesionálně vypravených a na kvalitním papíru. Vydávám je ve vlastním nakladatelství z více důvodů. Jedním z nich je cena. Zahrnuje pouze náklady na jejich výrobu a distribuci, a nezahrnuje moji práci jako autora ani jako nakladatele. Jako dík osudu. Patriotizmus a filantropie mohou mít i jinou než běžnou podobu.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi
www.danytravel.cz