DK4Čerstvou knihou advokátky JUDr. Daniely Kovářové je publikace nazvaná jednoduše: Vztahy. Vychází mimo jiné z poznání řady případů, které prošly její advokátní praxí. Je jich tolik, že se dají zobecnit, že se z nich dají vyvodit závěry. Pro mnohé mohou být překvapivé, poučné, jako by kopírovaly právě jejich příběh. Možná se shodneme na tom, že zejména vztahy partnerské, manželské bývají snad těmi nejkřehčími. Problémy se dostavují, aniž tušíme, co děláme špatně. Přesto se dají zmírnit i odstranit. Jak? Zkuste si tuto publikaci přečíst, třeba vám napoví. Úvodem budiž rozhovor s Danielou Kovářovou:

Vaší advokátní kanceláří už prošlo asi hodně klientů nespokojených s manželským svazkem. Dá se zobecnit, co dělají lidé špatně a proč spolu už nedokážou dál žít a být šťastni?

Rodinný advokát se nejčastěji setkává s problémovými páry. Během své praxe jsem se setkala s více než 6000 klientů a z jejich případů jsem vytipovala sedm nejčastějších předsudků či chyb, kvůli nimž se vztahy rozpadají. Neznáme sami sebe, neumíme radostně žít a odpovědnost za svůj vztah přenášíme na druhého. A své chyby v nových vztazích opakujeme.

2k Vztahy prebalJaká je vlastně dnes role ženy a muže ve svazku manželském? Funguje to lépe, když lidé zůstávají u toho prapůvodního očekávání? Žena pečovatelka, matka, ochránkyně rodinné harmonie, muž hrdina a vládce financí, který doma vyžaduje teplou večeři?

Dnešní doba ruší staré zvyky a tradice, a role v rodině nechává na každé dvojici, aby si je zavedla a vyjednala. Problém není u párů, které jedou podle starých tradic. Dvojice dnes mají velkou svobodu v tom, jaká pravidla si ve vztahu zavedou. Se svobodou však přichází i odpovědnost, a tu někdy lidé odmítají. Například ženy vyžadují, aby i muži pečovali o děti. Když se ale vztah rozpadne, ženy udiví, že se otcové chtějí starat o děti ve stejném rozsahu jako matky.

Dost často právě slýchám, že se muži akčních protějšků bojí, a ženy, které podnikají nebo se jinak dokázaly ve společnosti prosadit, nejsou pro spokojenost chlapa to pravé ořechové. Je to tak?

Aktivní a profesně úspěšné ženy bývají stejně aktivní v práci i doma. Muži, kteří dávají přednost tradičnímu uspořádání, pak někdy aktivní ženy odmítají a opouštějí, a hledají submisivní a tradičně orientované ženy. Problém vidím jinde: feministky chtějí řídit a velet, ale současně chtějí, aby s nimi muži nebojovali tvrdě a mužskými zbraněmi. To je někdy neslučitelné.

Ženy v businessu nemívají jednoduché vztahy...

To potvrzuji. Mužů, kteří by chtěli ženy zvyklé v práci rozhodovat, je méně. Nicméně mladá generace to vidí jinak, čímž mění společenské paradigma. Řekla bych, že tato doba přeje ženám, které mohou být, jaké chtějí a čímkoli chtějí být. Muži se ve své nové roli teprve zabydlují.

Možná naši vzájemnou náklonnost poznamenává i nepříliš velká tolerance, sobectví, i touha mít všechno hned...

Velkým otazníkem dneška je, jak žít s jinakostí. Nikoho nelze diskriminovat, každý má právo na svou cestu ke štěstí. Jenomže jedním z předsudků je představa, že ti druzí vidí svět jako my. Tak to však není. Naopak každý člověk má unikátní pohled na svět, na vztahy, na role a zapojení mužů a žen.

DK1Kdo se chce více rozvádět? Ženy, nebo muži?

Muži a ženy si vzájemně provádějí podobná alotria, ale rozvod častěji startují ženy. Někdy pod vlivem okamžitého rozhodnutí, zatímco muži vydrží v nefunkčním vztahu mnohem déle. Když se však rozhodnou, obě strany chtějí mít rozvod rychleji za sebou.

A co by mohly udělat ženy v podnikatelských a manažerských pozicích, aby byly v rodinném soužití šťastnější?

Pro obě pohlaví platí následující doporučení: Uvědomte si, co vám činí radost, a plánovaně si radosti zařazujte do svého života. Nenechte si od druhého dirigovat, jak máte žít. Nevyčítejte. Ten druhý nemá odpovědnost za váš život. O tom, zda vám v něm bude dobře, rozhodujete vy sami.

Umět nacházet radost, jít jí naproti, to nedokáže každý. Lze se ve vaší knížce nějak přiučit?

Právě proto jsem knihu napsala. Je to příručka, ze které se může poučit každý. A vztahy se dají vylepšovat pořád. Žádný vztah není předem ztracen.

Podařilo se vám usmířit některá rozhádaná manželství?

Každý advokát usmíří mnoho vztahů u sporů. Jsme přirození mediátoři a přibližně třetině soudních sporů i rozvodů zabráníme hned na začátku.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Je svůdné zbavit se odpovědnosti za vlastní život. Je jednoduché přehodit na ostatní vinu za to,
že úspěch se nedostavuje, štěstí nepřichází a radost chybí.

Seberte odvahu a pohlédněte pravdě do očí – rozhodněte se být šťastní sami a hned.

Pohled na život je otázkou primárního duševního životního nastavení.

O praktickém dopadu svého životního nastavení si každý člověk rozhoduje sám.

Nepokoušejte se druhé změnit – v lepším případě
se vám to nepodaří, v horším případě vás výsledek nepotěší.

citace z knihy, str. 125 a 126