Martina ČernáMartina ČernáJiž tři desetiletí se v obchodním řetězci Albert zabývají společenskou odpovědností a udržitelností. Téma se stalo natolik naléhavým, že dnes tvoří jeden z hlavních směrů podnikání. Už zdaleka nejde jen tu a tam o nějaký projekt nebo dobrý skutek. Spíše naopak. Je to cesta k smysluplnému rozvoji businessu, „vzpomínka na budoucnost“, která skýtá velký potenciál. Proto bylo nutné dát jí určitý rámec, začít ji řídit systematicky. Společnost Albert tedy vytvořila novou pozici ředitele pro udržitelnost a zdraví. Od července ji zastává Martina Černá. Ta získala zkušenosti jako členka týmu odpovědného za tuto oblast. Od 1. července zastřešuje veškeré aktivity týkající se udržitelnosti, neplýtvání potravinami či snižování uhlíkové stopy, spotřeby plastů nebo pomoci komunitám:

Témata, jako je udržitelnost, společenská odpovědnost, zdraví, rezonují ve vaší společnosti již dlouho. Proč se nyní dostaly ještě více do popředí?

Máte pravdu, oblasti udržitelného maloobchodu se na strategické úrovni věnujeme od roku 2012, ale jednotlivými aspekty ochrany přírody, zdrojů, spolupráce s farmáři či animal welfare se zabýváme po celou dobu podnikání v ČR, to znamená více než 30 let. Máme přesně dané cíle, kterých chceme dosáhnout a pravidelně je také měříme. Vedle vzniku mé pozice je nejnovější informací v této oblasti podpis Kodexu chování EU pro odpovědné podnikatelské a marketingové postupy, který pochází z pera Evropské komise. Jeho účelem je sjednotit se na společné cestě k udržitelnému potravinovému systému, a to přizváním firem všech velikostí, které působí v oblasti výroby, obchodu, zpracování, reklamy, distribuce a prodeje potravin. Tento kodex je naprosto v souladu s našimi dlouhodobými aktivitami, které směřují k naplňování strategie „Farm to Fork“, tedy „z pole až na talíř“. A odpovídá tomu i náš závazek deklarovaný při podpisu, který obsahuje deset starších i nových cílů v oblasti zdravějšího stravovaní, transparentnosti produktů, minimalizace odpadu a vlivu na klima.

Jaké aktivity v této oblasti vyvíjíte?

Máme stanovených šest oblastí, na které se zaměřujeme. Vypíchnu pár z nich: Podporujeme zdravý životní styl našich zákazníků a zároveň zdravé, bezpečné a inkluzivní pracovní prostředí s prostorem pro rozvoj našich zaměstnanců. Soustředíme se na rozšiřování sortimentu zdravých potravin u výrobků našich vlastních značek. Další oblastí je redukce potravinových přebytků, kdy už více než deset let spolupracujeme s potravinovými bankami. V loňském roce jsme naše dary zdvojnásobili a letos jsme se opět zavázali darovat dvakrát víc, konkrétně 1600 tun potravin. Potravinovým bankám jsme věnovali také tři užitková auta a další takovýto dar připravujeme. Potraviny nevhodné k lidské konzumaci poskytujeme na zkrmení zvířatům. Na vybrané prodejny instalujeme i kompostéry. Klademe důraz také na životní prostředí a za necelé tři roky jsme snížili uhlíkovou stopu o téměř 20 %. Dlouhodobě se zaměřujeme i na podporu komunit, s čímž nám už 12 let pomáhá náš Nadační fond Albert.

Albert Navýšení daru PBV péči o zaměstnance hraje podpora jejich zdravého životního stylu značnou roli. Co všechno pro ně Albert dělá?

Chceme, aby naši zákazníci jedli, a tím pádem také žili lépe. Stejně to samozřejmě platí pro naše kolegy. Proto je dlouhodobě vedeme ke zdravému životnímu stylu pomocí dlouhodobých i krátkodobých aktivit, benefitů a komunikace. Ve všech prodejnách i na distribučních centrech pořádáme pravidelné Dny zdraví v rámci kampaně měsíc zdraví. Každý rok probíhá v rámci měsíce zdraví v našich více než 300 prodejnách po celé republice tradiční
roadshow o zdravém stravování. Organizujeme ji ve spolupráci s lektorkami programu Zdravá pětka Nadačního fondu Albert. S osvětou nám pomáhají také známé tváře, dlouhou dobu to byl náš nejúspěšnější paralympionik Jirka Ježek a letos máme pro zaměstnance přichystané jiné slavné jméno. Loni se roadshow zaměřovala na prevenci virových a respiračních onemocnění. V pandemické době probíhala také řada webinářů na téma zdraví a prevence. Zaměstnancům poskytujeme v podzimním období vitamíny nebo možnost vakcinace proti chřipce, slevy na vybrané zdravé produkty. Dáváme ovoce zdarma, pro zajímavost, například vloni šlo o více než 100 tun darovaného ovoce. Mezi další zdravé benefity patří také rekondiční volno nebo příspěvek na Multisport kartu.

Rozšiřování sortimentu čerstvých výrobků nabralo pořádné tempo. S jakými novinkami počítáte? A kdo je u vás především nakupuje?

Poslání značky Albert je „jíst lépe a žít lépe“, nejen proto v našich prodejnách nabízíme zákazníkům větší množství čerstvých potravin. Víme, že lidem v Česku záleží také stále víc na zdravém životním stylu, a my tomuto pozitivnímu společenskému trendu rádi vycházíme vstříc. Zdravé čerstvé potraviny tvoří přibližně polovinu celé naší nabídky. V Albertu mluvíme o demokratizaci zdravého jídla. To znamená, že se snažíme dělat toto zboží přístupné pro všechny a nabízíme ho za férové ceny. Součástí našich aktivit je také reformulace produktů, kdy v nich společně s dodavateli snižujeme obsah soli, cukrů či přídatných látek známých jako éčka. Ve všech našich prodejnách najdou zákazníci oddělení Zdravě s Albertem s nabídkou zdravých produktů a výrobků vhodných pro různé druhy diet a potravinových omezení. Společně s ním a také se širokou řadou potravin našich značek Nature´s Promise či Fresh Bistro tak děláme zdravý způsob stravování ještě dostupnějším. V poslední době sledujeme, že se část zákazníků více přiklání i k biovýrobkům, zajímají se o animal welfare či udržitelný rybolov.

Není honba za optimálním životním stylem nadbytečně módní záležitost? Anebo již bylo skutečně na čase o sebe začít více dbát?

V době pandemie koronaviru se ukázalo, že aspekt zdraví je ještě důležitější než kdykoli předtím. A my v Albertu považujeme inspiraci ke zdravému životnímu stylu za poslání. Jako odpovědný obchodník chceme motivovat jak zákazníky, tak 20 000 našich kolegů. Proto se soustředíme na všechny už zmíněné aktivity a také od roku 2004 realizujeme pod záštitou Nadačního fondu Albert unikátní vzdělávací program Zdravá 5. Ten seznamuje děti v mateřských a základních školách zábavnou formou se zásadami zdravého stravování. S rostoucí obezitou v dětské populaci se ukazuje stále vyšší aktuálnost tohoto tématu. Zdravý životní styl vede ke snižování obezity či civilizačních chorob. Bioprodukty také pomáhají k udržitelnému hospodářství a ochraně přírody.

Podnikáte vy sama něco, abyste se cítila vitálnější? Běháte, chodíte na jógu, nejíte pozdě večer u televize? O čem jste přesvědčena, že opravdu funguje?

Ve volném čase se věnuji jízdě na koni, běhám, plavu, cestuji a rádi s rodinou poznáváme jiné kultury, zvyky a gastronomii v různých částech světa. S lepším vnitřním pocitem mi určitě pomáhá i dobrovolnictví, ke kterému bych se zase ráda vrátila.

Stále ještě se potravinami hodně plýtvá. V domácnostech určitě. Zvykli jsme si na to, že je všeho dost, kdykoli si můžeme cokoli opatřit. Ale málokdo si uvědomuje, kolik práce, energie, surovin je potřeba k tomu, abychom měli vždy plný talíř. Albert hodlá proti takovému nešvaru bojovat...

Téma potravinových přebytků nás hodně tíží. Člověk, který není od nás z businessu, si jen těžko umí představit, jak přísné kontrole tato oblast podléhá, kolik parametrů sledujeme a jak systematicky postupujeme v jejich snižování. Řekli byste – vždyť z celého sortimentu vám zůstane jenom pár procent, tak proč? Tato otázka má ale nejen businessový, ale také environmentální a etický aspekt. Proto máme velice propracovaný systém založený na řadě projektů jak pro zákazníky, tak pro neziskové organizace, zvířata. Již před dvěma lety jsme začali označovat potraviny s blížící se dobou spotřeby nálepkou Pomozte nám neplýtvat a dáváme na ně slevu 30 %. 50% slevu na určité druhy pečiva Albert Navýšení darudvě hodiny před zavírací dobou jsme pak zavedli loni ve vybraných prodejnách. Tímto způsobem chceme napomoci tomu, aby se snížilo plýtvání potravinami, a zároveň zákazníky v této oblasti takto vzděláváme. Také, jak už jsem zmiňovala, neprodané potraviny darujeme potravinovým bankám. To je obrovská část této práce a poděkování patří našemu hlavnímu partnerovi, Federaci potravinových bank, ale i našim zaměstnancům, a to hlavně v prodejnách. Federaci potravinových bank jsme jen vloni darovali 1,6 miliónu porcí jídla a pro letošek jsme se veřejně zavázali náš dar opět zdvojnásobit. Potraviny nevhodné k lidské konzumaci darujeme ke zkrmení zvířatům. Nově jsme také odstartovali pilotní projekt se záchrannými stanicemi pro volně žijící zvířata v Praze a Vlašimi. Od února jsme jim poskytli přes osm tun ovoce, zeleniny a pečiva.

Je mnoho cest, jak snižovat spotřebu plastů. Jakou strategii jste zvolili u vás?

U výrobků našich vlastních značek směřujeme k nulovému plastového odpadu do roku 2025. Řešení zahrnuje redukci obalových materiálů a posun k recyklovatelným, opakovaně použitelným nebo kompostovatelným plastům. Kromě toho jsme se do roku 2025 zavázali mít čtvrtinu plastových obalů u produktů našich vlastních značek z recyklovaných materiálů. Využívání plastů snižujeme dlouhodobě, jen na ovoci a zelenině jsme vloni ušetřili 192 tun plastu.

Pomoc určitým komunitám je jednou z cest pro konání dobrých skutků. Kam zaměřujete pozornost?

Myslím, že loni i letos se v průběhu krize ukázalo, jakou společenskou úlohu může prodejce potravin hrát. Hned zkraje pandemie jsme vypsali dva mimořádné miliónové granty na pomoc dětským domovům. Do nemocnic jsme rozvezli v průběhu krize dezinfekce na povrchy i pro osobní použití, celkem 50 000 litrů v různých baleních, od malých kapesních lahviček až po velké barely. Speciálními zavážkami potravin jsme pomáhali v nejhůře zasažených oblastech, jako byl Uničov. Nejnověji jsme také vezli čtyři plně naložené kamiony s materiální i potravinovou pomocí do moravských obcí zasažených tornádem. Vloni jsme na komunitní podporu věnovali více než
20 miliónů, letos to bude 40 miliónů. S tím nám pomáhá Nadační fond Albert, který pomoc zprostředkovává. No a pak tu jsou dlouhodobé tradiční projekty fondu – granty pro dětské domovy Bertík pomáhá už běží dvacet let a stále se ukazuje, jak tato dobře cílená pomoc dokáže pomáhat dětem ze znevýhodněného prostředí. Dále je tady Zdravá pětka s odučenými 60 000 dětmi každý školní rok. No a pak klíč k našemu podnikání, dlouholetá obchodní partnerství se stovkami lokálních dodavatelů potravin a vzájemná spolupráce na zvyšování kvality, péči o krajinu či animal welfare. Naše prodejny jsou téměř v každé obci a já věřím, že podpora místního života a místních komunit je stejně důležitá jako poskytovat lidem zdravé a čerstvé jídlo.

otázky připravila Eva Brixi