Zuzana Mravik ZelenickaZuzana Mravik ZelenickáVirtuální anatomická učebna pro zdravotnické školy. I takovou podobu má společensky odpovědná aktivita společnosti Samsung. Technologický gigant totiž není jen leaderem v oblasti vyspělých technologií. Nastavuje rovněž vysoké standardy, pokud se týká přípravy mladých talentů, ale i pomoci seniorům. O tom jsme si povídali s CSR manažerkou Samsungu pro Českou a Slovenskou republiku Zuzanou Mravík Zelenickou.

Vím, že myslíte na budoucnost, například tím, že spolupracujete se školami. Můžete zmínit konkrétní projekty?

Z minulých aktivit stojí za zmínku projekt Škola dotykem, kde jsme jako jedni z prvních poukázali na potřebu zavádění inovací do výuky. V rámci pilotního projektu jsme vybavili 24 středoškolských a sedm vysokoškolských učeben interaktivními obrazovkami, systémy classroom management, tablety s perem a neméně důležitým vzdělávacím obsahem v elektronické podobě. Dále jsme proškolili více než 5000 učitelů na práci s technologiemi a obsahem, zorganizovali sedm konferencí a množství workshopů pro současné i budoucí učitele a žáky.

Jak mohou technologie podpořit vzdělávání?

To ukázal například navazující projekt VAU – Virtuální Anatomické Učebny. Ve spolupráci s mladými vývojáři Virtual Medicine jsme vytvořili českou a slovenskou verzi anatomické VR aplikace pro střední zdravotnické školy. Do projektu jsme během čtyř let přizvali celkem šest škol a vybavili jejich učebnu po 16 setech virtuální reality s neomezenými licencemi na VR aplikaci. Oba projekty pomáhaly aplikovat nejnovější technologické trendy do reálného vyučování. Ale nezapomínejme, že tím největším nositelem a realizátorem změn ale stále zůstává učitel, a tak to má být.

U vás se jistě všechno točí kolem technologií...

Ne výlučně, ale většinou to tak dopadne. Snažíme se pomáhat tam, kde můžeme být nejvíc užiteční. A ono to dává i smysl, když je společenská odpovědnost navázána na hlavní business, podnikatelskou činnost, což v našem případě jsou technologie a inovace. Například se nám velmi líbí myšlenka upcyklace, která se může a nemusí dotýkat technologií. Před třemi lety jsme iniciovali projekt Bezezbytku, který upozorňoval na plýtvání potravinami a prostřednictvím tří komunitních lednic v Praze pomáhal přerozdělovat potravinové přebytky potřebným.
Také dlouhodobě spolupracujeme s organizací Forewear, zorganizovali jsme sbírku oblečení a nepotřebný textil jsme dále využili pro výrobu tří sérií firemních tašek, obalů na notebooky nebo sešitů s recyklovaným textilním obalem. I darování našich nevyužitých produktů ve prospěch charitativních organizací vnímáme jako způsob, jak produktům darovat další život a najít jim nové využití.

Čím žijete v současnosti?

I když jsou naší hlavní cílovou skupinou mladí lidé a studenti, citlivě jsme vnímali dopady koronakrize i na jiné ohrožené skupiny, zejména starší generaci. Během pandemie jsme se tedy rozhodli darovat tablety seniorům a ve spolupráci s neziskovou společností Post Bellum, která realizuje projekt Paměť národa, jim alespoň trochu usnadnit život v izolaci. Navíc jsme se zapojili jako dobrovolníci a zaváželi k seniorům naše produkty, točili instruktážní videa, byli jim „přítelem na telefonu“, asistovali s nákupem potravin, léků a vším, co je třeba.

Jsou CSR aktivity firem trendem doby?

Tvoje sance ucastniciÚčastníci projektu Tvoje šance Ucelené koncepty pomoci, neboli dlouhodobé strategie společenské odpovědnosti nejspíš ano, ačkoli pomáhání všeho druhu funguje ve firemním prostředí jistě mnohem déle. Ale teď se o tyto aktivity mnohem více zajímá i veřejnost a zaměstnanci, a tím CSR nabývá na důležitosti. Mimo to je klíčová také autenticita společensky prospěšných aktivit, jestli to firma myslí s „dobrem“ doopravdy, nebo je to jenom marketingový tah. Již od počátku otevření naší pobočky v Praze, a posléze i Bratislavě, jsme se aktivně zapojovali do dění kolem nás, uzavřeli jsme několikaleté partnerství s SOS vesničkami a vypomáhali jsme například během povodní 2013. Pak jsme se rozhodli dát naší pomoci jednotný směr a začali jsme formovat lokální strategii společenské odpovědnosti. Jako ústřední témata jsme zvolili vzdělávání mladých lidí a digitální zručnost.

Proč míříte hlavně na mladou generaci?

Cílem naší dlouhodobé CSR strategie, coby leadera na poli inovací a technologií, se stala podpora vzdělávání studentů do 30 let, ať už v rámci klasického školství, nebo neformálního vzdělávání, a příprava nové generace na měnící se trh práce. Hlavním hybatelem změn na trhu práce, ale i celé společnosti, jsou totiž bezpochyby technologie. V duchu naší globální vize Enabling people – Together for Tomorrow – Education for Future Generations se snažíme přinášet mladým lidem takové příležitosti, aby lépe obstáli při hledání nového zaměstnání a měli lépe nakročeno do nejisté a neustále se měnící budoucnosti.

Myslíte, že klasická příprava ve škole už mladým nestačí?

Naše programy trvají několik měsíců a využívají je aktivní mladí lidé, kteří se rozhodli vzít budoucnost „do svých rukou“. Programy nemají ambici nahradit školní výuku, měly by ale dát studentům dostatečnou sebedůvěru pro vstup na trh práce. Program Tvoje šance #futureskills staví na individuálním přístupu ke každému účastníkovi s cílem pracovat s vlastními silnými stránkami a talenty, a pomocí kariérního poradenství nastavit individuální rozvoj a výběr vhodné kariéry. Praktické tipy, jak obstát ve světě „dospělých“, studenti na školách většinou postrádají, přitom jsou motivovaní na sobě pracovat – jejich cíl je vědomá volba kariéry, aby si mohli vybírat, aby je práce bavila a dávala jim smysl.

Takový druh podpory ale není možné poskytnout všem...

Je to tak, o to větší intenzitu pak také podpora má. Účastníci byli vždy pečlivě vybíráni. Za tři roky náš projekt absolvovalo 30 studentů, tento rok snad přibude dalších deset, kteří svému rozvoji věnovali tisíce hodin, navštívili stovky konferencí, workshopů či eventů, a i kvůli pandemii strávili tisíce hodin samostudiem, na online webinářích a školeních. To by nezvládl každý. Hodně účastníků se ale do programu přihlásilo díky pozitivním referencím
od svých kamarádů – absolventů programu, takže věděli, do čeho jdou, a pro nás je to nejlepší zpětná vazba.

Co vám ukázal rok s koronavirem?

Na tisíc procent potvrdil, jak důležité jsou tzv. future skills, tedy dovednosti budoucnosti, které máme v dovětku k našemu logu a programu. Podtrhl ty základní a unikátní atributy našich programů jako individuální přístup, kombinaci online a offline vzdělávání, kariérní poradenství a intenzivní a praktické vzdělávání. A na tomto základě budeme v našich aktivitách pokračovat.

Proměňuje se časem vaše CSR strategie?

Nijak zásadně, naše strategie je založena na dlouhodobých hodnotách a prioritách, které se i během pandemie ukázaly jako opodstatněné. Celoživotní vzdělávání, digitální zručnosti, dovednosti budoucnosti nebo inovativní myšlení, to jsou naše hlavní pilíře. Poprvé letos v České republice spouštíme globální program Samsung Solve for Tomorrow, s cílem inspirovat studenty středních škol v inovativním myšlení o současných problémech ve světě, ale i lokální komunitě. Jde o soutěž konkrétních nápadů, vizí, které mohou přispět ke zlepšení života. Registrace probíhá do konce června. V programu na účastníky čeká projektové vzdělávání se zaměřením na Design thinking, které pak mohou společně s podporou mentorů využít při prezentaci svých technologických řešení porotě. Nejlepší nápady budou oceněny a mohou dosáhnout až na realizaci.

Jak si Samsung vybírá, koho podpořit?

Kromě vlastních rozvojových programů pro mládež přijímáme velké množství žádostí o produktovou pomoc, dar nebo sponzoring. Proto jsme se rozhodli reagovat zřízením interní komise, která jednou za čtvrt roku vyhodnocuje žádosti, a v případě kladného posudku posílá produkty charitativním, vzdělávacím nebo jinak prospěšným organizacím. Zohledňujeme i ekologický aspekt, jelikož nejde o nové produkty, ale o vzorky produktů nebo vystavené kusy z prodejen nebo eventů, kterým tímto způsobem nacházíme nové využití před zničením. Za poslední rok jsme v rámci této činnosti rozdali víc než 400 produktů 45 organizacím.

Velké změny tedy nečekejme?

Do budoucna chceme dál pokračovat ve vzdělávacích a rozvojových programech pro studenty se zaměřením na budoucí a digitální dovednosti, včetně bezpečnosti na internetu nebo také na poli udržitelnosti a ekologie. Tato témata vnímáme jako důležitá a dávající prostor být užiteční pro naše okolí, ve kterém působíme.

mnoho úspěchů
ve společensky odpovědné činnosti
popřál Pavel Kačer