Martina JežkováMartina JežkováMožná to nevíte, ale Tchibo je rodinná firma, která si i po více než 70 letech od svého vzniku zakládá právě na rodinném přístupu ke svým zaměstnancům. A v době krize a nejistoty posledního více než roku tento přístup obzvlášť nabral na významu. Rodinný a vstřícný způsob vedení navíc inspiruje a šíří upřímnou empatii a sounáležitost do vzájemně se podporujících aktivit, a to jak směrem od vedení k zaměstnancům, tak i opačně, a především mezi zaměstnanci navzájem. Jak se tato kultura promítla do aktivit a atmosféry ve firmě, o tom je rozhovor s HR ředitelkou společnosti Tchibo Martinou Ježkovou.

Jak hodnotíte uplynulý rok?

Upřímně musím říct, že loňský rok byl opravdu těžký, znamenal mnoho změn a připravil nám mnoho situací, které jsme si do té doby ani neuměli představit. O to více mě těší, že se přes všechny složitosti naší firmě daří a že se potvrdilo to, co často může vypadat jako zprofanované klišé. Tedy že zaměstnanci jsou opravdu to nejdůležitější, co firma má. Investice do vzájemné důvěry a dlouhodobě budované vztahy firma-zaměstnanci v ryzí formě
vykrystalizovaly do řady podpůrných aktivit, projektů a iniciativ a úžasného nasazení
zaměstnanců.

Oč přesně se jednalo?

Především jsme se snažili ochránit jejich zdraví, vedení firmy zavádělo preventivní koronavirová opatření s předstihem, tedy dříve, než je vydala vláda. V předstihu jsme tak vyhlásili práci z domova, instalovali do kanceláří dezinfekci, rozdávali zaměstnancům roušky a snažili se jim zprostředkovat co nejvíce informací pro snadnější orientaci v situaci.
V maximálně možné míře jsme se také snažili vyjít jim vstříc i co se týče režimových opatření a sladění pracovního a rodinného života. Umožnili jsme cesty do práce i soukromými auty, zavedli sdílená parkovací místa či propláceli parkovné u kanceláří. Především jsme ale nesnižovali mzdy a ani stavy, a to i přesto, že kamenné obchody, jeden z našich tří businessových pilířů, byly kompletně a dlouhodobě uzavřené. Nechtěli jsme naše zaměstnance existenciálně ohrozit. A také si uvědomujeme, že naši prodejci v obchodech jsou tváří firmy, a chceme, aby naše zákazníky po návratu ke kontaktnímu nakupování čekala na prodejně ta stejná tvář a se stejný úsměvem, kterou znali z doby před pandemií.

Změnil se za ty měsíce nějak přístup
ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců?

Samozřejmě jsme upravovali i schémata školení a zaváděli zcela nová. Zorganizovali jsme řadu online workshopů jak pro manažery, tak i řadové zaměstnance, jejichž prostřednictvím jsme jim chtěli usnadnit fungování v nestandardním režimu a adaptovat se na změny. Témata byla zaměřena nejen na pracovní oblast jako např. řízení týmů na dálku, udržení pozornosti v online prostředí, ale i na čistě soukromé záležitosti typu digitální well-being či posilování rodičovské odolnosti.

IMG 0456Máte zpětnou vazbu, jak vaši pracovníci vnímají přístup firmy?

Jsem opravdu ráda, že mohu bez jakýchkoli příkras prohlásit, že naše dlouhodobá práce se zaměstnanci i ad hoc aktivity poslední doby v neskutečné míře podpořily loajalitu zaměstnanců a jejich pocit sounáležitosti s firmou. Vnímám to na všech úrovních i napříč odděleními a jsem za to opravdu ráda. Je vidět, že pokud se firma o své zaměstnance stará a zajímá, oni jí to v případě krize mnohonásobně vrátí. S úžasem jsem sledovala, jak sami zaměstnanci přicházejí s nápady na dobrovolnou charitativní činnost nebo jak kolegové z uzavřených obchodů nabídli pomoc přetížené zákaznické lince s vyřizováním zákaznických e-mailů.

O jaké charitativní projekty přesně šlo?

Zaměstnanci obchodů v jednotlivých městech vnímali nejlépe, kde je v dané lokalitě potřeba pomoci, a za podpory vedení firmy začali ini­ciovat dary pro lékaře, záchranáře, policisty či pracovníky v sociálních službách v podobě kávy a kávové limonády Mazagrande, kterými jim chtěli dodat energii do další práce a poděkovat za jejich nasazení. Akce se rychle rozšířila po celé ČR i SR a zapojilo se do ní i naše centrální oddělení společenské odpovědnosti. Nově vzniklý projekt jsme nazvali Káva pro hrdiny a společnými silami jsme od jara 2020 do jara 2021 podpořili více než 150 subjektů darováním 17 tun kávy, 27 000 plechovek Mazagrande a 31 kávovarů. Milé, a často i dojemné, reakce od obdarovaných nás utvrdily v tom, že projekt měl smysl.

Sounáležitost však projevila i rodina vašich majitelů...

Ano, vedení firmy v čele se synem našeho zakladatele, panem Michaelem Herzem, založili v září 2020 fond na finanční podporu rodin zaměstnanců, které se kvůli situaci související s covid-19 ocitli ve finanční nouzi. Kdokoli ze zaměstnanců ve všech zemích, jehož přímá rodina se dostane do finanční nouze, měl a má možnost získat jednorázovou finanční podporu až do výše 3000 euro. O tuto pomoc zažádalo i několik zaměstnanců v České republice a již ji také obdrželi.

Co plánujete v nejbližší budoucnosti?

Salek Crema TCHIBO 091 resizedAktuálně se snažíme v plné míře restartovat prodej v našich kamenných obchodech. Prodejci jsou vybaveni znalostmi i dovednostmi, které si oprášili a upevnili v době uzavření na řadě školení, a těší se na přímý kontakt se zákazníky. Zároveň plánujeme, s ohledem na uklidňující se situaci, návrat zaměstnanců zpět do kanceláří, nicméně nedávné období nám ukázalo, že není důležité, kde přesně zaměstnanci pracují, ale jakou mají k práci motivaci. Proto nabídneme ve vyšší míře možnost práce z domova i poté, co epidemiologická opatření nebudou tak přísná.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi