Prochazka Petr20200512 0016Petr ProcházkaŽivotní pojištění nám nemůže vrátit zdraví, ale může další život podstatně ulehčit. Pokud je nastaveno správně. A podle průzkumu, který si Kooperativa nechala zpracovat, tomu tak často bohužel není. Jak upozornil Petr Procházka, ředitele Úseku pojištění osob v Kooperativě, pojistná částka a pojištěná rizika by se měly odvíjet od životní situace klienta.

Můžete to přece jen trochu rozvést?

Důraz na správně nastavené pojištění pro každého klienta klademe již dlouho. Nyní jsme ale pro zájemce připravili v našem Průvodci názornější vysvětlení, jak by výše jejich pojištění měla být odvozena. Nechceme totiž nabídku odbýt léta používanou zkratkou: Pojistná částka má být ve výši 1–3násobku ročního příjmu. Někdo potřebuje daleko vyšší částku, někdo jiný určitý typ pojištění nepotřebuje vůbec.

Jak by tedy měl klient své pojištění nastavit, aby splnilo účel?

Průvodce je aplikace, ve které naši poradci podrobně prozkoumají potřeby dotyčného, a z jejich analýzy vygenerují doporučenou pojistnou ochranu. Tedy doporučená rizika i částky, na které by měl klient pojištění uzavřít. Pokud si podle těchto parametrů člověk sjedná pojistnou smlouvu, má jistotu, že je kvalitně pojištěn. Když budeme konkrétní, tak pro toho, komu vyhovuje život single a neplánuje rodinu, je pojištění pro případ smrti nejspíš úplně zbytečné. Ale pokud je klient čerstvý otec novorozence? Pak by jeho pojištění smrti mělo toto dítě zajistit na nezbytné minimum až do doby jeho prvního výdělku. Zamyslet by se měli i ti, co už mají pojištění sjednané a jsou například čerstvými rodiči. Navýšit si limity nebo upravit rizika mohou kdykoliv.

Zmiňoval jste nastavení rizik, existuje nějaké obecné doporučení, co zvolit?

Je to podobné jako s pojištěním domu nebo bytu. Také si nepojišťujeme rychlovarnou konvici, ale je důležité mít dobře pojištěnou celou domácnost nebo dům. Často se setkáváme s tím, že lidem stačí získat z pojistky peníze za zlomenou nohu nebo za dvoutýdenní neschopenku. Když nás ale postihne vážná příhoda, jako je například mozková mrtvice, můžeme se ocitnout na dlouhou dobu bez svého obvyklého příjmu. Podle průzkumu společnosti IPSOS, který jsme si v září 2020 nechali zpracovat, 67 % lidí zná ve svém okolí někoho, kdo prodělal mozkovou mrtvici, a 28 % lidí dokonce takových osob zná více. Takže to je dostatečně vypovídající argument.

Uvědomují si lidé, že stačí málo a mohou se dostat do vážných finančních problémů?

Každým rokem postihne jen v ČR mozková mrtvice 25 000 lidí. Pokud se rychle neobnoví přívod krve a kyslíku do mozku, může dojít k trvalému poškození nebo ke smrti. Že pro takové případy existuje vhodné připojištění, však podle výše zmíněného průzkumu vůbec netuší 80 % dotázaných. Po jeho představení zároveň 53 % respondentů tato nabídka zaujala. Navíc si ho nyní zájemci mohou sjednat s výhodou dvojnásobného pojistného plnění právě v případě mozkové mrtvice. Vyšší pojistné plnění může zásadně pomoci dorovnat výpadek příjmů u dlouhodobé léčby či zajistit nadstandardní léčbu, nebo lepší a rychlejší rekonvalescenci.

Dvojnásobek sjednané pojistné částky nabízíte už poněkolikáté, osvědčilo se vám to?

Úkolem pojišťoven mimo jiné je, aby šířily osvětu, protože vážné onemocnění, jako je například i mozková mrtvice, dokáže lidem změnit život. Zároveň chceme podporovat naše klienty v zájmu o skutečně důležitá pojištění a pojistná rizika, taková, která v těžkých životních chvílích mohou pomoci a podpořit je. Proto připravujeme časově omezené akce, v rámci kterých klienti při sjednání daného rizika získají dvojnásobné pojistné plnění. Ve všech případech v naší historii se nám dařilo tímto způsobem oslovit širokou veřejnost, přimět lidi k zamyšlení – nabídka zvýšeného plnění dokázala dlouhodobě podpořit zájem o konkrétní vážné riziko, a tedy i kvalitní pojištění.

Je to typická situace pro český trh, nebo jsou klienti v zahraničí zodpovědnější?

Na vyspělejších trzích, například v sousedním Německu, má pojištění, kryjící případné problémy s invaliditou, téměř každý. Dále jsou trhy, které jsou zaměřené více například na vážné onemocnění, typickým je kanadský trh. Také tam se pojišťují skoro všichni. Lidé v západních zemích chápou mnohem více než u nás, že když vážně onemocní a nebudou pojištěni, tak se mohou dostat do existenčních problémů.

ptal se Martin Šimek