hamplová1Eva HamplováČeský venkov se začíná stávat atraktivnějším místem pro podnikatele. Podle posledních odhadů místní akční skupiny spolupracují a podporují téměř 3000 podnikatelů. Jak taková spolupráce vypadá? V čem se dá na venkově vůbec podnikat? A má tam své místo i sociální podnikání? O tom jsme mluvili s ředitelkou Místní akční skupiny Český sever a vedoucí Pracovní skupiny Podnikání NS MAS Evou Hamplovou.

Jakým projektům se na venkově daří? Můžete uvést příklady za vaši skupinu?

Podnikat na venkově se dá ve všem, když jsou k tomu podmínky. My žijeme v nejsevernějších Čechách. Pokrytí internetem zde je velice slabé. Někdy si při nahrávání dat můžu jít udělat kafe. Jak zde tedy může někdo mluvit o rozvoji Průmyslu 4.0? Postavit tu novou fabriku nejde. Nemáme totiž dostatečnou elektrickou síť a řeší se to již deset let. Když napadne sníh, tak se nedostaneme z výběžku přes Šébr a ani přes Lísku směrem do Děčína. Jde to jedině přes Německo. Náš venkov je tedy hlavně o službách v cestovním ruchu, potravinářství a chovu dobytka. Podporujeme podnikatele z oblasti zemědělství při zajištění vhodného vybavení a v oblasti diverzifikace a rozšiřování podnikatelských aktivit.

Co byste na základě svých zkušeností doporučila, co všechno můžete udělat pro podporu podnikání?

Osobní kontakt a znalost území považuji za to nejdůležitější při své práci ve vztahu k podnikatelům. Manažer místní akční skupiny musí vědět, že ten konkrétní podnikatel potřebuje doplnit svoji dílnu o novou pilu, 3D tiskárnu, obracečku, plotr apod. Začínajícímu podnikateli můžeme poradit, kde získat finanční podporu, pomůžeme s žádostí, poradíme na koho se obrátit. Ve velkých krajských městech nebo v Praze to takto nefunguje. A v tom má venkov výhodu. Díky naší práci jsme pro období 2014 až 2020 podpořili 36 podnikatelských projektů, které již částečně realizujeme. A v minulém období jsme se úspěšně podíleli na 35 podnikatelských projektech.

V zahraničí se hodně hovoří o tom, že je nutné, aby drobní venkovští podnikatelé vytvářeli tzv. spolupracující sítě, aby posílili svoji konkurenceschopnost. Daří se to ve vašem regionu?

Výborné příklady takové formy spolupráce jsem viděla hlavně v Rakousku a Itálii. Navštívila jsem komunitní mlékárnu s výrobou sýrů nebo třeba komunitní vinařství. V našem regionu například touto formou spolupracují chovatelé dobytka v tzv. Odbytovém družstvu. Společně tam podnikatelé prodávají dobytek, čímž si zajišťují lepší ceny.

Myslíte si, že svoji roli má na venkově i sociální podnikání?

Určitě má na našem venkově významnou roli. V území máme několik sociálních podniků – pivovar, čokoládovnu nebo šicí dílnu. Ale kvůli složitostem se získáním dotace se mnoha podnikům do toho jít bohužel nechce.

Jakou roli v podpoře podnikání mohou sehrát obce?

Myslím si, že obec by podnikat neměla. Ale dokážu si představit, že pod obcí podniká příspěvková organizace. Příkladem je město Krásná Lípa. Tak vypracovaný systém začleňování osob ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí asi nikde není. Město zřídilo Komunitní centrum Kostka jako příspěvkovou organizaci, které se stará o děti od nejmladšího věku až po osoby do 26 let, včetně matek. Mají různé kluby, aktivity, zkrátka zíráte, co dokážou. Provozují prádelnu a žehlí prádlo. Starší osoby pak většinou pracují v technických službách, které dělají zahrady, údržbu či stavební činnost. V Krásné Lípě funguje sociální podnik Čokoládovna MANA nebo třeba Pivovar Falkenštejn.

Mladé i ty starší lidi v začátcích jejich podnikatelských snah brzdí nejrůznější překážky. Dalo by se to změnit?

Podle mého názoru bariéry tvoří zejména stát, který po drobných živnostnících chce další formy výkaznictví apod. Nemyslím si, že je to fér, protože podnikatel se stará sám o sebe a po státu vlastně nic nechce. Další překážkou jsou přísné podmínky pro malé podnikatele při získání evropských dotací a nesmyslné podmínky udržitelnosti, které často vedou i k likvidaci podnikání. A největší překážkou je čas. Podnikatel potřebuje řešit situaci teď. To znamená, když získá novou zakázku, tak potřebuje koupit nový stroj nebo zaměstnat člověka. Řízení jakékoliv podpory však trvá rok. Tak to v podnikání nefunguje. Zjednodušit takový přístup by rozhodně šlo.

připravila Klára Malá