IMG 9205Věra VšetičkováRoky sbírání zkušeností i denní kontakt se zástupci českých firem – aneb od neplacené stáže k manažerské pozici. O tom i dalších věcech jsme si povídali s Věrou Všetičkovou, která povede zahraniční kancelář CzechTrade v Pobaltí.

Mezinárodní obchod a ekonomická diplomacie nebývají obvykle typicky ženským předmětem zájmu. Co vás k nim přilákalo a jak začala vaše spolupráce s CzechTrade?

Diplomacie i mezinárodní obchod, tedy obory, které jsem studovala na Vysoké škole ekonomické v Praze, byly předmětem zájmu mnoha mých vrstevnic. Nemyslím tedy, že by mezinárodní obchod a jeho podpora v podobě ekonomické diplomacie lákaly jen muže. Na druhé straně je pravdou, že po opuštění školních lavic se v každodenní praxi, především na úrovni obchodních a výkonných ředitelů, setkávám už převážně se zástupci mužské populace.
Na výběru mého povolání se podílela chuť potkávat se s cizími kulturami, učit se odlišnostem v jejich způsobu komunikace i vedení obchodního jednání, ale obecně také podstata obchodu samotného – hledání kompromisu výhodného pro prodávajícího i kupujícího.
V agentuře CzechTrade jsem začala působit ještě během studií v srpnu 2013 v rámci neplacené stáže. Původně zamýšlená měsíční spolupráce se po více než půl roce přehoupla v placenou formu, po absolvování studia na vysoké škole pak v hlavní pracovní poměr. CzechTrade si mě získal mnoha inspirativními osobnostmi uvnitř organizace, originálními nápady českých firem a možností každodenního (byť převážně jen zprostředkovaného) kontaktu s mezinárodním prostředím.

V čem je podle vašeho názoru výhoda ženského pohledu na business? Kde se mohou ženy nejlépe uplatnit?

Ženy mají dle mého názoru častěji lépe vyvinutý smysl pro empatii. Dokáží během jednání přesněji vycítit, co bude pro obchodního partnera ještě přijatelné, a co už nikoli. Taková schopnost může být v některých případech pro uzavření obchodu rozhodující. Na druhé straně je třeba říci, že přemíra empatie může být při jednání považována za slabost. Rovněž se domnívám, že ženy mají obvykle větší cit pro detail, time-management a organizaci práce, přestože jsem již měla příležitost spolupracovat s kolegy i zástupci firem, kteří tyto schopnosti ovládají skvěle. Z hlediska uplatnění žen nezáleží na oboru, což dokazuje i tento časopis, ale na zapálení pro věc a na podmínkách, které jim k tomu společnost nastaví.

Pozici exportní konzultant nemusí každý rozumět. Co tvoří vaši hlavní pracovní náplň ve státní agentuře a na jakých zajímavých projektech jste se podílela?

Exportní konzultant bývá často první kontaktní osobou pro české firmy, které vyhledají CzechTrade se zájmem o podporu svých produktů na zahraničních trzích. Představuje zástupcům českých společností služby CzechTrade, možnosti spolupráce a podle svých zkušeností může doporučit vhodná zahraniční odbytiště. V případě navázání spolupráce má exportní konzultant úlohu jakéhosi administrátora a zároveň „spojky“ mezi českou firmou a zahraničními kancelářemi CzechTrade, které služby pro české firmy realizují.
Exportní konzultant se také významně podílí na přípravě českých národních expozic na mezinárodních výstavách a veletrzích. Informuje české firmy o možnosti a podmínkách participace na společných stáncích CzechTrade v zahraničí a komunikuje s nimi detaily jejich účasti. V této souvislosti nemohu nezmínit pro mě osobně nesmírně zajímavou spolupráci s kolegy z našich kanceláří v Číně na projektech podporujících export českého skla a křišťálu. Nejen že díky vysoké profesionalitě kolegů mi tato spolupráce dala mnoho cenných zkušeností, ale také mi umožnila podrobně se seznámit s tímto českým tradičním řemeslem a lidmi, kteří se mu věnují. Jeden z prvních projektů zaměřených na prosazování českého skla v Číně, na kterém jsem se podílela, mi umožnil přihlížet kolegovi z Chengdu při přípravě oficiální návštěvy naší expozice prezidentem republiky.
Přípravy českých národních stánků mě přivedly mimo jiné i do oblasti Blízkého a Středního východu. Zvláště pak opakovaná zkušenost s realizací největší české expozice v tomto regionu, konkrétně v rámci stavebního veletrhu v Dubaji, mě nesmírně posunula v otázce projektového managementu. Díky studiu ruského jazyka se mé aktivity soustředily i na země Společenství nezávislých států.

Jak byste charakterizovala činnost CzechTradu vlastním pohledem? A co vás na práci těší?

Agentura CzechTrade je ve své podstatě velmi unikátní organizací, která na jedné straně podléhá mnoha pravidlům veřejného sektoru, na straně druhé musí držet krok s tempem privátní sféry a jejími potřebami. Podstatou naší práce je efektivně propojovat české firmy s jejich potenciálními zahraničními obchodními partnery. Poskytujeme ale i vzdělávací a poradenské služby, aby se firmy v zahraničí vyvarovaly chyb, které by je zbytečně stály čas a peníze.
IMG 9230Myslím, že tou největší odměnou pro mě i mé kolegy v CzechTrade jsou chvíle, kdy se produkty našich klientů úspěšně dostanou na cílový trh a klient vyjádří spokojenost s naší asistencí. Kromě toho pestrost, se kterou se denně setkávám – ať už díky nápaditosti českých firem, tak i mezinárodnímu prostředí – je bezesporu bonusem mého zaměstnání.

CzechTrade s vámi počítá jako s vedoucí zahraniční kanceláře v Pobaltí. V čem je toto teritorium lákavé pro naše exportéry a pro Čechy inspirující?

Přestože pobaltské země pro české exportéry představují trochu opomíjený kraj Evropy, nabízejí tyto trhy poměrně široké možnosti uplatnění jejich produktů. Odbytiště zde nacházejí výrobci dopravních prostředků, technologií pro automatizaci výrob či do stavebnictví, výrobci farmaceutických produktů, dodavatelé pro železniční průmysl či zástupci elektronického a elektrotechnického průmyslu. Samostatnou kapitolou jsou příležitosti spolupráce v oblasti IT a high-tech technologií. Inspirující pro nás může být např. velmi pokročilá digitalizace státní správy v Estonsku, rychlé a pohodlné založení podnikatelského subjektu tamtéž nebo pro zajímavost celkově vysoké umístění všech pobaltských
zemí v žebříčku Doing Business. Pro romantické duše jsou nepochybně inspirující i krásy tamní přírody.

hodně úspěchů popřál Pavel Kačer