OndraIng. Vladimíra OndrákováVztah Hasičské vzájemné pojišťovny k obcím, krajům, městům, regionům je postaven na důvěře i chuti a snaze pro daný subjekt udělat vše potřebné. A nejen to. Jak mnohokrát potvrdila Ing. Vladimíra Ondráková, předsedkyně představenstva a obchodní ředitelka, významným prvkem v nabídce pojištění je vynalézavost a snaha poskytnout klientům takové produkty, které jim usnadní život a umožní jistotu spolehlivé ochrany:

Jaký cíl jste sledovali při konstrukci vaší novinky Pojištění samosprávných celků?

Jako každý jiný produkt vychází i tento z naší filozofie a strategie. Kdo se seznámil s historií Hasičské vzájemné pojišťovny, určitě ví, že jsme od prvopočátku úzce spjati se sbory dobrovolných hasičů, zakládáme si na tradicích a hodnotách, jako je vztah k vlasti, vztah k českým firmám, vztah k místu. Právě proto, že jsme zapustili hojně kořeny i v obcích a mezi obyvateli venkova, a znají nás dobře drobní živnostníci a majitelé menších firem, rozhodli jsme se podrobněji zkoumat jejich potřeby. Tak se vlastně zrodilo nové Pojištění samosprávných celků, které jsme uvedli na trh v březnu. Naším přáním je, aby si v něm dokázala města i městečka, obce, nebo naopak i kraje najít prostor pojistit se tak, jak jim to nejvíce vyhovuje. Produkt je velmi variabilní, přizpůsobivý a zahrnuje nespočet možností.IMG 3388Z březnové tiskové konference v Praze

Co může být předmětem pojištění?

Je toho celá řada. Mohou to být jednotlivé budovy nebo jejich celky. Také však ostatní (inženýrské a speciální) stavby, mezi které lze zařadit např. mobiliář (vývěsky, kontejnery, odpadkové koše), věže, komíny, mosty, lávky, veřejné osvětlení, parkovací automaty, svislé dopravní značení, sakrální památky, fotbalová hřiště, nádrže, jímky. Samozřejmě movité věci, které jsou uvedeny buď samostatně, nebo jako součásti souboru věcí (věci provozní, výrobní a obchodní povahy, hotové a rozpracované výrobky, zásoby, věci cizí). Patří sem cennosti, věci zvláštní hodnoty, výrobní a provozní dokumentace, průmyslové vzory, modely a prototypy a věci uložené mimo místo pojištění. V rámci Pojištění samosprávných celků lze rovněž sjednat pojištění skel, elektroniky, strojů, silniční přepravy nákladu, výstav. Produkt rovněž disponuje širokou nabídkou pojištění odpovědnosti za škody.

Znamená to, že například finanční hotovost, kterou obecní úřad získal za vstupné na výstavu o dějinách vesnice a je uložená v příručním trezoru v kanceláři úřadu, bude-li odcizena, může pojišťovna obci „uhradit?

Ano, je to tak, pokud se prokáže, že byly dostatečně a dle předpisů chráněny, přesto odcizeny. Stejně tak jako když vandalové zničí historicky cennou kašnu na náměstí nebo přes noc sprejeři znehodnotí všechny svislé dopravní značky ve vsi.

Když si, dejme tomu, starostka města nebude jistá, co všechno by mohlo město a za jakých okolností nechat pojistit právě v rámci tohoto produktu, s kým by se měla poradit? Může si vyžádat konzultaci na centrále nebo využít místního pojišťovacího makléře?

Určitě je nejefektivnější, pokud využije místního odborníka HVP, se kterým již má dobré zkušenosti, nebo pojišťovacího makléře. Možné je samozřejmě sjednat i schůzku u nás na centrále, rádi podáme detailní informace a vše se zájemcem probereme. Klientům se snažíme pečlivě věnovat, sázíme na dobrou komunikaci. Jednak tím posilujeme důvěru v naše služby, na druhé straně je to právě osobní kontakt, který otvírá dveře řešení řady problémů či nejasností. Ctíme však i efektivnost jednání, takže ten, kdo má raději internet, může se nás zeptat na cokoli elektronicky.

IMG 3431 editVl. Ondráková zasvěceně odpovídala na otázky novinářůZkusím dát příklad: na místním úřadu se za léta činnosti shromáždilo pár pokladů, které mají pro danou oblast význam. Třeba starý flašinet, sbírka prvorepublikových razítek, obrazy místního malíře, soubor pohlednic daného okresu apod. I toto lze pojistit?

To už je trochu k diskuzi, protože i náš produkt Pojištění samosprávných celků má své limity. Spíše bych to viděla jako připojistitelnou součást určitého jiného typu pojištění. Ale jak jsem již předeslala, nejjednodušší by v takovém případě bylo jednat na místě, věci vidět, zjistit, jak jsou uskladněny, chráněny, zajištěny, k čemu slouží. Osobně jsem toho názoru, že pojistit lze dnes takřka vše, je toho daleko více než třeba před 25 lety, kdy jsme navázali na svou dávnou historii.

Pojištění odpovědnosti v rámci jmenovaného produktu se týká také odpovědnosti za újmu zastupitele způsobenou obci. Co si pod tím mohu představit?

Jde o pojištění, které kryje možné nároky obce vůči jejím zastupitelům. Jde o újmu, kterou zastupitelé při své činnosti mohou obci způsobit. Příkladem může být, když zastupitelstvo uzavře smlouvu o dílo s externím dodavatelem a v budoucnu se ukáže, že bylo možné takovouto smlouvu se stejným plněním uzavřít tak, že by obec platila méně. Tím obci vzniká škoda, kterou jí zastupitelé způsobili.

Mohu si pojistit obecně prospěšnou společnost, kterou jsem právě založila? Nebo musí mít za sebou nějaké výsledky?

Hasičská vzájemná pojišťovna se dlouhodobě a úspěšně profiluje v tomto typu pojištění, a má tudíž takové zkušenosti, že dokáže pojistit i nově vzniklou obecně prospěšnou společnost.

Zavedli jste desetiprocentní slevu při uzavření pojistné smlouvy do konce roku 2018. Už máte první reakce?

Na to je zatím příliš brzy, klienti se s novým pojištěním teprve seznamují. Domnívám se však, že bude pro mnohé zájemce hodně inspirativní. Náš expertní tým tento produkt konstruoval poměrně dlouho a pečlivě, a právě na základě zkušeností a námětů našich klientů. Chceme prosperovat v otevřeném a dynamickém prostředí, jakým současný tuzemský pojišťovací trh je, hledáme tedy cesty, jak být stále užitečnější. Musíme umět motivovat, i cenou. Pojištění samosprávných celků je pojištění s nejširším rozsahem krytí za výhodných finančních podmínek, a to s možností úhrady pojistného buď ročně, pololetně, nebo jednou za čtvrtletí.

Jak jste zdůraznila na nedávné tiskové konferenci v Praze, pojistné se daří plnit, jste úspěšní...

Mám z toho velkou radost, tím více, že jsme pojišťovnou s ryze českým kapitálem. Kolektiv, který vedu, je však spolehlivý a skládá se z odborníků na slovo vzatých a vynalézavých, navíc to jsou lidé, kteří si váží práce ostatních. Navzájem se na sebe můžeme spolehnout a vždy děláme vše pro to, aby byly spokojené obě strany: klient i pojišťovna. Najít tuto rovnováhu dokážeme, je to náš styl. I proto se nám daří vítězit ve výběrových řízeních na pojištění velkých celků, větších měst. Pojistili jsme i dva velké kraje.

ptala se Eva Brixi