DSC00006

Společnost Abydos s.r.o., která podniká v západním pohraničí, se zabývá především opracováním kovů. Poloha v dotyku s německým trhem jí přináší četné výhody, zároveň však vytváří obrovský konkurenční tlak na pracovní sílu. Nedostatek zaměstnanců zde pociťují ještě víc než jinde v České republice. Nejen o tom jsme hovořili s jednatelkou firmy Dr. Olgou Kupec.

Jak byste charakterizovala letošní rok ve vaší firmě?

Nazvala bych ho rokem velkých výzev. Hlavní roli v tom hraje především skutečnost, jak zásadně se mění trh práce. Musíme na to reagovat a o některých věcech začít přemýšlet zcela jinak. Pak je pro nás letošek rokem velkých investic do technologií a do výrobního areálu. A v neposlední řadě jsme ke konci srpna velkolepě oslavili dvacetileté výročí firmy.

Co vám v podnikání dělá největší radost, čím byste se chtěla pochlubit?

Největší radost mi dělá podnikání samo! A kdybych se měla pochlubit, tak snad jedině naší firmou. Jsem ráda, že se nám daří stále růst, a to i za občas složitějších podmínek.

Na vašich webových stránkách upoutají především nabídky práce. Máte kritický nedostatek zaměstnanců? Které profese především postrádáte?

Ano, nedostatek zaměstnanců nás trápí dlouhodobě a nejsme jediní, kdo se s tímto problémem potýká. Odpovídá to situaci na trhu práce na Chebsku, kde je 0,7 uchazeče na jedno volné pracovní místo. V současné době hledáme opravdu schopné personalisty, abychom mohli dále rozvíjet naši personální politiku. Téměř nepřetržitě hledáme obráběče, lakýrníky, brusiče. Jejich nedostatek je totiž příčinou, proč v současné době musíme odmítat zakázky. Blízkost německého pracovního trhu nás staví do složité situace, i proto nabízíme mzdy srovnatelné s německým pracovním trhem.

Zapojili jste se do personálního projektu Ukrajina. Je to vhodné řešení pro české podniky? Budete v něm pokračovat?

Konkrétně pro náš podnik je to velmi dobré řešení. Český pracovní trh je nabídkou uchazečů o zaměstnání naprosto vyčerpán. Nezbývá nám proto jiné řešení než využít lidské zdroje i ze zahraničí. Ukrajina je pro nás výhodná tím,
že je jazykově i kulturně blízká. Ukrajinské zaměstnance ve firmě již máme a jsme s nimi spokojeni. V projektu proto určitě pokračovat budeme. V říjnu očekáváme příjezd dalších osmi nových ukrajinských zaměstnanců.

Jsou i jiné limity pro vaše podnikání než nedostatek zaměstnanců? Zakázky musíte odmítat často, nebo vše nakonec zvládáte bez větších problémů?

V současné době bohužel zakázky odmítat musíme. Se všemi ostatními limity kromě nedostatku zaměstnanců si umíme poradit. Zafinancovat další halu, nové technologie, to jsou kroky nutné pro další rozvoj. Pokud ale nebudeme mít ten základ v personální politice, nepomůže nám to. Kdybychom měli dostatek lidí, nemáme ani v budoucnu o zakázky nouzi. A to platí, i kdyby nastal úpadek automobilového průmyslu. Ten nás živí maximálně z 30 %.

Jaké marketingové prostředky se vám osvědčily?

Stavíme náš marketing na budování dobrého jména a posilování značky. To je nejúčinnější cesta. Naše kampaně jsou většinou dvojjazyčné, neboť cílíme na český i německý trh. V poslední době se zaměřujeme hodně na personální marketing, právě z důvodů, které jsem zmínila výše. Práce v Abydosu není snadná, ale má své nesporné výhody. To chceme lidem ukázat. Snažíme se také jít s dobou a využívat široké možnosti online nástrojů.

Co byste jako jednatelka přála firmě a ostatním podnikatelům?

Aby se všem v podnikání dobře dařilo, včetně Abydosu. A málo úřední administrativy, paragrafů a různých nařízení a vyhlášek. V poslední době mám totiž pocit, že už je to téměř neúnosné a zapomíná se na zdravý lidský rozum.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer