05

Gabriela Křivánková je spoluzakladatelkou a předsedkyní správní rady obecně prospěšné společnosti yourchance, která sídlí v Praze. Před pár lety vstoupila do světa businessu, do světa citlivých vztahů a konání dobrých skutků a své kariéře dala nový směr. Nelituje.

Jste spoluzakladatelkou obecně prospěšné společnosti, která úspěšně funguje víc než sedm let. Jak se stane, že se člověk rozhodne založit neziskovou společnost? U Billa Gatese to asi nikoho nepřekvapí, ale v běžném životě moc zakladatelů takových společností nepotkáváme.

Před sedmi lety jsem stála na pomyslném rozcestí a přemýšlela nad tím, zda se nechat zaměstnat, nebo jít vlastní cestou v podobě podnikání. Nakonec vyhrála druhá varianta a já se rozhodla vzít některé věci do vlastních rukou a začít podnikat. Navíc k sociální oblasti, psychologii a vzdělávání jsem měla vždy blízko. Když jsem potom vše diskutovala se spoluzakladatelkou Janou Merunkovou a propojily jsme jednotlivé oblasti zájmu, vznikl koncept yourchance.

Ve své předchozí praxi jste se věnovala optimalizaci procesů, projektovému řízení, a také oblasti, která se nazývá performance tuning. Co to vlastně je?

Myslím, že optimalizaci procesů a projektové řízení nemusím příliš představovat, to většina čtenářů zná a ve své praxi používá. Performance tuning spočívá v ladění výkonů společnosti, sledování interních odběratelsko-dodavatelských vztahů a jejich optimalizaci z pohledu kvality i kvantity. Tento koncept využívá systemického přístupu, včetně systemického koučování jednotlivců i týmů.

Většinu svého profesního života jste se pohybovala v manažerských pozicích, v prostředí orientovaném na výkon a efektivní využívání zdrojů. Co vás vedlo do neziskového sektoru?

Nevnímám mezi fungováním neziskové společnosti a běžné komerční firmy až zas takové rozdíly. K yourchance já i Jana přistupujeme jako k firmě, pracujeme s procesní strukturou firmy, strategií, taktikou, jde nám o kvalitu toho, co děláme, dodržení závazků vůči našim donorům, partnerům, klientům i spolupracovníkům. Jediné, co vždy říkám, je, že neziskový sektor má navíc přidanou hodnotu v tom, že „pácháme dobro“. Oceňuji i kooperaci mezi neziskovým sektorem a komerční sférou, která navzájem obohacuje obě strany.

Rozpomenete se na moment, který byl tím posledním impulzem, kdy ve vás dozrálo rozhodnutí změnit svůj život?

Úplně přesně. Jak už jsem uvedla, působila jsem většinu času své profesní dráhy na manažerských pozicích, které souvisely s vedením lidí. V době, kdy jsem se rozhodla odejít z firmy, ve které jsem pracovala už jako studentka, a hledala další možné uplatnění, jsem často narážela na to, že jsem mladá a překvalifikovaná. Jednou mě to opravdu rozčílilo a rozhodla jsem se udělat změnu, přestože jsem měla z podnikání veliké obavy. U nás doma nikdo nepodnikal, v mém okolí také nebylo příliš mladých podnikatelů. Musela jsem se tedy začít ještě více učit, více než kdykoli předtím. Tentokrát ale od lidí, kteří podnikají, jsou úspěšní a dělají některé věci jinak. V tu chvíli se změnil i okruh mých známých a kamarádů, kteří některé záležitosti nechápali. Po čase jsem určitá přátelství obnovila, jiná zanikla. Bylo to velmi těžké, ale já měla svůj cíl a věděla jsem, že pokud chci některé věci změnit, musím začít u sebe.

Čím se yourchance liší od dalších podobných organizací, které u nás působí?

Yourchance je společností, která pracuje na principech leadershipu, otevřené firemní kultury a hodnot, jsme orientovaní na výsledky a plně financovaní z darů od individuálních dárců či firem. Hodně dbáme na rozvoj svých spolupracovníků, dáváme jim prostor pro přemýšlení a přinášení nových námětů i podnětů. Očekáváme vysokou zodpovědnost a zároveň umožňujeme svým lidem roztáhnout křídla.

Yourchance stojí za dvojicí hlavních projektů – Začni správně a Finanční gramotnost do škol a podnikavost. Oba vlastně tak trochu souvisejí s nakládáním s penězi. Proč právě tahle oblast? 

Vnímám to tak, že se v rámci svých aktivit snažíme dávat lidem příležitost k tomu, aby mohli zažívat osobní prosperitu. Zda této příležitosti využijí, je na nich. Oba projekty spojují společná témata, kterými jsou hospodaření s penězi, osobní rozvoj, vztahy, podnikavost a uvědomění si, že jediný, kdo může změnit váš život, jste vy sami. Zároveň jste jedinou osobou, na kterou máte přímý a největší vliv.

Dětem z dětských domovů a v pěstounské péči pomáhá řada neziskových organizací, zejména při naplňování potřeb, dokud žijí v institucích náhradní rodinné péče. Jak pomáháte vy? A jak měříte výsledky své práce?

Troufnu si říci, že Začni správně je svým rozsahem největším projektem pomáhajícím dětem z dětských domovů a náhradní péče při vstupu do života v Čechách i na Moravě. Vycházíme z předpokladu, že potřeby každého člověka jsou rozmanité, proto přistupujeme ke každému individuálně, a nabízíme tak pomoc, kterou dotyčný v danou chvíli opravdu potřebuje. Vedle toho vytváříme funkční sítě Začni správně po celé České republice tak, aby projekt byl dostupný pro každého z cílové skupiny. Nabízíme pomocnou ruku každému, kdo o ni stojí. Narušujeme zažité stereotypy, vytváříme pozitivní vzory. Máme ucelenou metodiku, kterou pravidelně revidujeme a ve spolupráci s expertním týmem reagujeme na aktuální změny v ústavní výchově i náhradní rodinné péči. 

Součástí projektu Začni správně je také udílení cen Bílá vrána. Co je smyslem?

Při realizaci projektu Začni správně jsme se často setkávali s předsudky vůči mladým lidem z dětských domovů. Slýchávali jsme: kdoví, co se za nimi táhne, ten je černý, toho tu nechceme. Často jsme ani neušli zvídavým pohledům kolemjdoucích, když jsme řešili něco s mladými tmavší barvy pleti v kavárně. Rozhodli jsme se tedy začít bořit předsudky vůči této cílové skupině, ukázat, že jde o mladé lidi rovnocenné s ostatními. Ale takovými, kteří mají ze začátku jiné startovní podmínky. Vážíme si také zaměstnavatelů, kteří jsou ochotní dát těmto lidem šanci a překonat některá svá přesvědčení, protože pokud má mladý člověk práci, lépe se mu řeší otázky bydlení, hospodaření s penězi i jeho osobní život. Proto máme vždy dvě Bílé vrány – mladého člověka a zaměstnavatele. Speciální kategorií je Poklad v srdci – zjistili jsme, že opravdu velký vliv na to, jak v životě mladí fungují, mají právě tety, strejdové a ředitelé dětských domovů.

Druhý projekt se jmenuje Finanční gramotnost do škol a podnikavost. Jak byste ten charakterizovala?

Finanční gramotnost do škol a podnikavost je projekt, kterým se snažíme dlouhodobě vytvářet prostředí, ve kterém bude vyrůstat finančně gramotná mladá generace. Inspirujeme a metodicky podporujeme hlavně rodiče a učitele ZŠ a SŠ, aby naučili finanční gramotnosti své děti a žáky. Kromě řady materiálů, které najdete na webových stránkách projektu, si také chceme hrát. Proto pořádáme pravidelně soutěž Rozpočti si to, kam se mohou zapojit jak školní, tak také rodinné týmy. 

Výuka finanční gramotnosti je součástí rámcových vzdělávacích programů. Jak vás vnímá vedení škol a učitelé?

V rámci projektu se snažíme být učitelům spíše partnery, kteří je mohou inspirovat, posunout někam dále, pomohou jim zapracovat zajímavosti z oblasti finanční gramotnosti do vzdělávacích programů školy, a získat třeba i certifikaci Finančně gramotná škola, jejímž smyslem je pozvednout výuku finanční gramotnosti ve školách. Tuto certifikaci bereme jako prestižní ocenění a zároveň garanci toho, že škola vyučuje finanční gramotnost dle nejnovějších trendů v této oblasti. Sama certifikace má i několik stupňů. 

A co zmiňovaná soutěž Rozpočti si to?

Pořádáme ji již čtvrtým rokem. Umožňuje školám i rodinám zapojit se do finančního vzdělávání zábavnou formou. Účastníci se kromě základů finanční gramotnosti (kolik co stojí, jaké jsou položky rodinného rozpočtu a jak jej sestavit) seznámí s principy, jak vydělávat peníze, a s významem finančního vzdělávání. Velkým přínosem je také rozvoj komunikačních dovedností, týmovosti a podnikavých dovedností. Na podzim tohoto roku nás čeká tato soutěž pro střední školy, příští rok potom pro školy základní a dětské domovy.

Proč vlastně soutěže, jakou přidanou hodnotu mají?

Vnímám hravost a kreativitu jako důležitou součást osobního i pracovního života. Umožňuje to člověku dívat se na řadu situací a věcí neotřelými způsobem, rozvíjet nové cesty a posouvat se dál. Snažím se tento prvek zanést i do firemního prostředí, někdy dělám kreativní porady, kdy si hrajeme a tvoříme. 

Je důležité, aby lidi v týmu to, co dělají, bavilo, potom jsou sami proaktivní, zvyšuje se efektivita a v týmech je skvělá atmosféra, ve které se všem dobře pracuje. Samozřejmě jsou situace, kdy je hravost potlačena, protože to vyžaduje daná situace, potom ale tuto složku do týmů zanáším spolu s manažery projektů zpět. 

Co je před vámi? Chystáte nové projekty? 

Aktuálně jsme se v plánování a strategii firmy přenesly jako spoluzakladatelky až do roku 2025. Naším cílem je být v roce 2025 klíčovým partnerem pro oblast finanční gramotnosti, podnikavosti, budování osobní prosperity a integrace mladých z dětských domovů a náhradní rodinné péče v ČR. V září tohoto roku se můžete těšit na konferenci Finančně gramotná a podnikavá škola, v říjnu nás čeká předání Ocenění Bílá vrána a v průběhu podzimu chystáme 13 koncertů s Markétou Mátlovou, v únoru již tradiční Charitativní ples yourchance. Vyjdou také dvě knihy – Finančně gramotná a podnikavá škola a třetí z edice Hejna bílých vran. V regionech plánujeme kulaté stoly k tématu finanční gramotnosti a integrace mladých z dětských domovů a náhradní rodinné péče.

Jste velmi činorodá i v osobním životě, přemýšlíte o spoustě věcech a jste také maminkou...

Jednou ze zásadních změn bude příchod druhého potomka, který očekáváme s rodinou v září. Také mám před sebou další období učení se novému a rozvoje současných principů life managementu, abych byla spokojená, mohla se seberealizovat a zároveň vedla kvalitní rodinný a partnerský život. Za těch sedm let, co se pohybuji ve světě podnikání, jsem se také řadu věcí naučila od mužů, a dělám je tedy v souznění s mužským principem. Jsem za tyto zkušenosti a dovednosti vděčná, ale zároveň si uvědomuji, že podnikatelka-žena potřebuje do businessu dostat i svou druhou tvář. Často se setkávám s ženami, které se chovají podobně jako muži, a myslím si, že je to škoda. Byla bych ráda, kdyby příslušnice něžného pohlaví nalézaly vnitřní sílu v tom, čeho hodlají dosáhnout, propojovaly se s vlastní vnitřní moudrostí, která je bude v životě provázet. Ráda bych k tomu přispěla svou troškou do mlýna a učila je být ve svém středu, využívat své mužské i ženské stránky, aniž by se muži obávali jejich síly či se měnily role v partnerském vztahu.

rozmlouvala Dana Špicarová