Elenka Mazurova.jpgZajímá nás to všechny: jak jíst a pít, kolik hodin denně spát, jak předcházet stresu, proč nepolykat nadměrné množství léků, jak se udržet ve formě, zda nemáme rakovinu, proti čemu se očkovat, co nám garantuje zdravotní pojišťovna. Odpovědí na otázky mohou být i některé programy preventivní péče zdravotních pojišťoven. Je tomu tak i v případě České průmyslové zdravotní pojišťovny. Na našich stránkách ji představujeme poprvé. Otázky patřily tiskové mluvčí Elence Mazurové:

Jste druhou největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Sami sebe charakterizujete jako silný subjekt založený na spolupráci s českým průmyslem. Co si pod tím mohu představit? A komu dnes patří pojišťovna?

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má ve svém názvu cíleně slovo průmysl, protože věří, že bude mít perspektivu i v případě, že by došlo k redukci zdravotních pojišťoven. Těžko se totiž bojuje proti tvrzení, že průmysl, který je nepochybně tvůrcem základních ekonomických hodnot v této společnosti, by také měl mít svou zdravotní pojišťovnu. Proto je naším cílem stát se největším reprezentantem zaměstnanců v průmyslu v oblasti zdravotního pojištění, neboť tito zaměstnanci si vysoce kvalitní servis v oblasti poskytování zdravotních služeb jednoznačně zaslouží. V tom vidíme svou perspektivu a budoucnost.

Máme pojištěnce, kteří pracují ve všech odvětvích průmyslu i ve službách. ČPZP je zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou, která byla zřízena podle zákona č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, která tedy nemá, a ani nemůže mít žádného vlastníka.

Letos použijete na zdravotní služby klientů více než 26 mld. korun, což je o 800 milionů více než loni. O čem to svědčí? Jsme více nemocní, služby a léky jsou dražší, anebo vnímáte například prevenci jako prvek, který je třeba finančně posilovat hojněji než v minulosti?

Částka, kterou v letošním roce vydáme na zdravotní služby pojištěnců, vychází z našeho zdravotně pojistného plánu. Zvýšené náklady umožní, aby péče o zdraví klientů ČPZP zůstala i v roce 2016 na vysoké úrovni. Aby byla i nadále kvalitní a dostupná všem, kteří ji potřebují nebo budou potřebovat. Pokud jde o prevenci, tu vnímáme jako klíčovou a snažíme se k prevenci svého zdraví vést i své klienty. Mimo jiné k tomu pomáhá naše služba www.prevencevmobilu.cz. Je založena na posílání SMS s upozorněním na blížící se termín a typ preventivní prohlídky. Služba je zdarma a my s potěšením sledujeme, že se zvyšuje počet těch, kteří na prevenci slyší a jdou na preventivní prohlídku, i když se cítí zcela zdraví.

Podle statistiky jste pojišťovnou, která loni uhradila za každého svého pojištěnce nejvyšší částku v porovnání s jinými zdravotními pojišťovnami. To je velký benefit – vnímají to klienti?

Musím vás opravit; částka, kterou jsme loni vynaložili v průměru na zdravotní služby pro jednoho pojištěnce, nebyla nejvyšší. Máme však klienta, chlapce s diagnózou hemofilie, na jehož léčbu jsme vydali úplně nejvyšší částku ze všech zdravotních pojišťoven. To, že díky solidárnímu systému veřejného zdravotního pojištění mohou lidé čerpat potřebnou péči bez ohledu na to, kolik na svém pojištění sami zaplatili, je zcela jistě ten největší benefit. Od klientů nám chodí dopisy, ze kterých je patrné, že si to uvědomují.

Zdravotní pojišťovny hromadně zvaly své pojištěnce na preventivní vyšetření prsu, děložního čípku a tlustého střeva. Jaká byla odezva v případě ČPZP? Budete pokračovat i letos?

Dopisy, ve kterých zveme na vyšetření, se u nás setkávají s pozitivními ohlasy. V první vlně, tedy od ledna 2014 do června 2015, jsme rozeslali více než 348 000 dopisů a na vyšetření se dostavilo více než 77 000 našich pojištěnců. V letošním roce obešleme 170 000 pojištěnců, kteří nezareagovali na dopis v první vlně. Začneme v březnu.

Počet vašich příznivců roste. Co oceňují především?

Za poslední rok nám přibylo téměř 20 000 nových klientů, takže v současnosti se staráme o více než 1,23 milionu klientů. Oceňují především kvalitu a rozsah služeb, mnozí k nám přišli díky svým blízkým, známým, sousedům či kolegům, od nichž mají pozitivní informace. Tisíce klientů se zaregistrovaly prostřednictvím našich internetových stránek. Najdou se samozřejmě i nespokojení lidé, kteří hledají co nejvyšší příspěvky na prevenci, a kvůli tomu třeba od nás i odejdou. Je ale potěšující, když se stane, že klient zvažující odchod od ČPZP své rozhodnutí přehodnotí po návštěvě pobočky nebo po komunikaci s naším infocentrem a sdělí, že zůstává díky profesionálnímu a zároveň osobnímu přístupu našich zaměstnanců.

Celý svět začal diskutovat o zdravém životním stylu. Jako by lidstvo znova hledalo samo sebe. Bude na to vaše pojišťovna nějak reagovat? Třeba právě nějakou drobností týkající se prevence, boje proti stresu?

Velké oblibě se těší možnost plavání zdarma nebo se slevou, které ČPZP nabízí svým pojištěncům ve vybraných měsících a bazénech po celé České republice. Pojištěnce také zajímá program www.NechciNudu.cz. Jde o program slev a výhod v oblasti aktivního a zdravého životního stylu a cestování. Jednou z novinek letošního roku je příspěvek na preventivní vyšetření poruch paměti.

Najdou u vás také určitý program lidé nadměrně vytížení? Podnikatelé a podnikatelky, manažeři a manažerky? Nebo rodiny s velkým počtem dětí?

V rámci programu Bonus Plus mohou čerpat klienti ČPZP mj. příspěvky na vyjmenované pohybové aktivity, jako je jóga, fitness, aerobic a jeho formy, cvičení pro děti do pěti let a vybrané sportovní kroužky pro děti od šesti do deseti let. Nadměrně vytížení zájemci ocení také další možnost příspěvku z tohoto programu, a to příspěvek na léčebné kúry a procedury v lázeňských zařízeních. Pro děti například pořádáme ozdravně léčebné pobyty, přičemž některé jsou i s doprovodem rodiče.

I vy určitě pracujete „naplno“ a ve značném napětí. Co vám napomáhá k relaxaci? Jak odoláváte tlaku doby? Máte nějaký fígl?

Sama na sobě pozoruji, jaké úžasné účinky má jóga. Říká se, že lidé, kteří cvičí pravidelně jógu, přestanou pociťovat negativní emoce. Právě ty jsou zdrojem snížené pracovní výkonnosti a stresu nejen na pracovišti. Ke zklidnění mi pomůže už jen hluboké dýchání, kterému se při józe naučíte. Benefitů z jógy je ale mnohem více a projevují se jak po stránce fyzické, tak i psychické.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi

Nejžádanější benefity v rámci preventivních programů v roce 2015

  název programu        čerpání v Kč   počet pojištěnců

  Balíček očkování      24 217 292      46 109

  Manažerka mateřství            7 618 961        7986

  Prevence rakoviny prsu        2 476 905        6320

Zdroj: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna