S některými lidmi si rozumíte na první pohled, ještě dřív, než si vyměníte prvních pár společenských vět. Mezi ně patří Ing. Lucie Urválková, členka představenstva a finanční ředitelka UNIQA pojišťovny. Příjemně se s ní povídá nejen o práci, tedy o číslech, penězích, účetnictví a jiných, na první pohled „nezáživných“ záležitostech, ale také o každodenním životě a i osobnějších věcech.

Titul Madam Business je vám ušit přímo na tělo. Jak se podle vašeho názoru rodí, vyrůstá a formuje žena, úspěšná mezi muži ve světě podnikání a peněz?
Děkuji za kompliment, ale moji úspěšnost musí posoudit jiní. Ve svém vývoji jsem čerpala ze své mezinárodní praxe. Působila jsem v nadnárodních auditorských firmách KPMG a Deloitte, kde jsem poskytovala poradenství nejen v pojišťovnictví, ale i jiných odvětvích. Pracovala jsem tak pro mnoho firem a mými protějšky při jednáních byli často výhradně muži ve vysokých pozicích. Rychle jsem pochopila, že jejich přístup má svá pravidla, občas poněkud nám ženám vzdálená… A tak jsem se snažila mužům a jejich „světu“ porozumět. Je třeba se do určité míry přizpůsobit, jinak bychom se v některých případech nikam nedostali a mé rady by nepřijali. Rozhodně to ale pro ženu není lehký úkol. Domnívám se, že mi profesní historie hodně pomohla a vše, co jsem se naučila, jsem zúročila v současné době v pozici finanční ředitelky a členky představenstva UNIQA pojišťovny.
Získala jste bohaté zkušenosti při studiu a práci v zahraničí. Byly pro váš kariérní růst a uplatnění důležité?
Při častém pobytu v zahraničí jsem mohla poznat mentalitu cizinců, kteří nemají „naši českou“ náturu a jsou z úplně jiného zázemí. To mne při mých pobytech mimochodem bavilo, kromě odborných zkušeností, nejvíce. Pomohlo mi to potom lépe se pohybovat v mezinárodním prostředí koncernu UNIQA. Naše společnost působí v 19 zemích, které mají různou nejen mentalitu, ale i kulturu a historii. Myslím si, že na tomto poli jsem zúročila zkušenosti ze zahraničních pobytů nejvíce. Máloco mne překvapí, lecčemu se bez problémů přizpůsobím. Tolerance a respekt jsou při mezinárodní spolupráci naprosto nezbytné součásti výbavy vrcholového managementu.
V kolika zemích jste pobyla delší dobu?
Hlavně bych zmínila tři – Německo, Rakousko a Anglii, ale nějaký čas jsem strávila i ve Švýcarsku, tedy převážně v německy mluvících zemích. Postupem času jsem ale postupně zjistila, že ani v německých firmách se neobjedu bez angličtiny, proto mluvím oběma jazyky.
V UNIQA odpovídáte za finanční zdraví pojišťovny. Jaký je ve vaší branži recept win-win, tedy aby prospěch získal klient i poskytovatel služby?
Pro nás je zásadní férové jednání s klientem. V praxi to znamená poznat ho, pochopit jeho potřeby a na základě jeho požadavků a představ mu nabídnout produkt, který opravdu potřebuje. Naše heslo je – ani málo pojištění, ani moc pojištění. Samozřejmě musí být stanovena i spravedlivá cena. Kdybychom prodávali pod cenou, o finančním zdraví firmy by nemohla být řeč, tím méně o zisku pro akcionáře. A kdybychom si ponechávali vysokou marži, nebyli bychom na pojistném trhu konkurenceschopní. Takže cenové balancování je náš denní chleba. Pro nás je nejdůležitější dlouhodobě spokojený klient: takový zákazník si pojistí více rizik, uzavře více pojistek, přináší nám více peněz. S tím je spojena loajalita klienta, který se opakovaně obrací na naši pojišťovnu. Necháváme si každý rok udělat průzkum spokojenosti a jsme velmi pyšní na to, že opakovaně by více než čtyři z pěti pojištěnců svým blízkým doporučili UNIQA pojišťovnu pro paletu produktů a servis, který nabízí. Ptáme se samozřejmě i na spokojenost klientů, kterým vypořádáme škody. I v jejich skupině je téměř 80 procent všestranně spokojeno s jejich vyřízením.
Čím UNIQA obohatila český pojistný trh, jak naplňuje své jméno o jedinečnosti?
Napadají mne v této souvislosti hned dvě oblasti. Především UNIQA je jedinečná v kontinuitě vrcholového managementu. Za dvacet let působení v České republice měla v čele jen dva generální ředitele, což svědčí o nevídané stabilitě. A tou druhou jedinečností je celá řada nových produktů, jimiž UNIQA obohatila pojistný trh. Když se budeme bavit o životním pojištění, musím se historicky zmínit o produktu Quatro, který v době zavedení kolem roku 2000 byl naprosto výjimečný a jedinečný. Dnešní nároky trhu jsou však už podstatně jiné, a proto bylo třeba připravit novou generaci, reprezentovanou zejména naším Rizikovým životním pojištěním s dividendou.
Jak byste ho popsala?
Produkt Rizikové životní pojištění s dividendou přináší komplexní řešení v různých situacích zákazníka, jakými během života prochází. Klient ho může formovat a modifikovat podle své aktuální životní etapy. Rizikové životní pojištění s dividendou se v anketách a soutěžích pravidelně umísťuje na medailových pozicích. Snažíme se tento náš produkt každý rok inovovat a aktualizovat podle potřeb klientů a nabídky na trhu. I tento program zahrnuje mnoho atributů jedinečných v českém prostředí.
Pojištění lidé prý žijí lépe a déle, jak vypovídají statistiky. Docházíte v UNIQA k podobným závěrům?
Ano, můžeme potvrdit takové zkušenosti. Významné statistické rozdíly v dožití mezi celou populací a kmenem pojištěných klientů skutečně existují a můžeme je doložit. Rizikové životní pojištění s dividendou je mimořádné třeba právě v tom, že klienti dostávají část svého pojistného zpět. Pobírají dividendu z názvu produktu za to, že žijí déle, a pojišťovna je schopna právě z tohoto rozdílu dosahovat trvale lepších výsledků, než jaké vykazují statistické údaje za celé české obyvatelstvo. I na tom lze obhájit férový přístup ke klientům a spravedlivou cenu pojištění UNIQA.
To jsme stále mluvili o životním pojištění. Ale UNIQA jako univerzální pojišťovna má ve své nabídce i pojištění majetku a vozidel. I tady umíte přijít s něčím neobvyklým?
V této oblasti prodáváme aktuálně opravdový unikát na českém trhu v pojištění vozidel. Je jím telematická asistence UNIQA SafeLine, produkt, jenž dokáže zachránit lidský život. Při havárii se automaticky aktivuje crash čidlo na autě, které se spojí s naší asistenční centrálou. V případě, že se operátor nedovolá postiženému na mobil, okamžitě se aktivují záchranné složky a vyjíždějí na přesně lokalizované místo kolize. UNIQA SafeLine umí také optimalizovat výši pojistného v závislosti na počtu najetých kilometrů a druhu použitých komunikací. Motoristé s nižším nájezdem kilometrů ušetří na pojistném až čtvrtinu. UNIQA SafeLine umí ale mnohem více – vyhledá odcizený vůz majiteli, dokáže provést zpětnou analýzu nehody nebo vést knihu jízd. A to vše za opravdu překvapivě nízkou cenu.
Myslím, že vzhledem k širokému spektru produktů a servisu je možné označit UNIQA jako rodinnou pojišťovnu. Myslíte na rodiny s vícerčaty, dáváte bonus malým jedničkářům… Je to třeba tím, že velké slovo mají ve vedení společnosti ženy?
To bych netvrdila, protože i muži mají rodiny a děti a chtějí se o ně postarat. A na vývoji zmíněných produktů se podíleli muži velmi významně. Nicméně UNIQA se snaží obstát na českém pojistném trhu mimo jiné i tím, že pečlivě zkoumá a „objevuje“ nový potenciál, jak své pojištění obohatit, zatraktivnit, a přitom být v souladu se svým názvem unikátní. Dnes už není jednoduché takové místo najít, ale nám se to dlouhodobě daří.
Jak tedy odměňujete školáky-premianty?
V případě, že na konci školního roku bude mít vaše ratolest vysvědčení se samými jedničkami nebo s jejich slovním ekvivalentem, přinesete kopii do pojišťovny, a my podle výše sjednaného pojistného vyplatíme prémii. Buď jako dodatečné kapesné na prázdniny, nebo na pěkný dárek.
A teď trochu osobněji: stala jste se nedávno matkou. Cítíte, že vám mateřství změnilo osobní a profesní život?
Mám sedmiměsíčního synka. V osobním životě se mi radikálně změnily hodnoty, dívám se na svět jinýma očima. Když jsou činorodé maminky v očekávání a představují si, že svou profesi budou po porodu s děckem vykonávat v podobném tempu jako předtím, samozřejmě okamžitě po narození potomka změní názor. Musím přiznat, že to byl i můj případ. Těším se každý den z pokroků svého synka a mám z toho radost. Ukazuje mi, jak se cítí, co se nového naučil, čeho se bojí a co ho těší, kdy má dobrou náladu nebo je mrzutý z bolístek – a já se zase učím od něho. Nabíjí mé „baterky“ do dalšího náročného pracovního dne. Co se týče mé práce, stala jsem se specialistkou v time managementu. Dokáži si velmi efektivně zorganizovat svůj pracovní čas tak, abych v plánované době stihla vše, co potřebuji. Musím říci, že se mi to opravdu daří, ale také vidím, kolik času jsem v minulosti ztratila nepodstatnými věcmi, které už teď do svého života nepustím.
Co byste si přála od nového roku 2014?
Mám dvě velká přání. Co se týká profesionální kariéry, rok 2014 pro mne bude velkou výzvou. Od ledna budu zodpovědná za finance nejen v české, ale i slovenské UNIQA pojišťovně. V obou společnostech budu nejen finanční ředitelka, ale i členka představenstva. Tedy mnohem více práce a dvakrát tolik odpovědnosti. Samozřejmě si přeji, aby se UNIQA pojišťovně jak v České republice, tak i na Slovensku dařilo, aby obě společnosti splnily své cíle a na pojistném trhu se pohybovaly jako ryba ve vodě, tak jako doposud. V osobním životě si přeji zdraví pro celou svoji rodinu, protože to pokládám za největší devizu ke šťastnému životu. Mého chlapečka čeká spousta nového – postaví se na nohy a bude se učit první slova. A to jsou důležité okamžiky pro každého rodiče, které si zapamatuje na celý život. Těším se, jak je spolu budeme celá rodina prožívat a radovat se z pokroku.
za rozhovor poděkoval Pavel Kačer