MG 0959 1Doba ukázala, že v nouzi poznáme přítele. Odkryla také to, že nejen střetem poptávkové a nabídkové křivky je člověk živ. Ukázala, že tato křivka je do značné míry ovlivňována dalšími proměnnými, které bychom mohli nazvat hodnotami. Kouzelné na nich je, že jsou mnohdy trvalé, jindy dokáží mít jepičí životnost. Umí se projevit také jako určité módní trendy. Vezměme si třeba letošní comeback osmdesátkových lodiček s otevřenou patou a ostře řezanou špičkou. Doufám však, že podpora domácí ekonomiky nebude v nynějších dobách jen onou pomíjivou módou, nýbrž zůstane jakýmsi novým principem. Krize nám dává ochutnat, že bez svých lidí přežijeme jen těžko. Jsme ostrov v moři globalizace, přesto každá jednotlivá volba může být rozhodnutím, které našemu hospodářství dá něco nového. Na nás zůstává, zda to bude další rána do zad nebo naopak oživení přinášející trvale udržitelnou prosperitu.

P. S. Budu moc ráda, pokud české firmy budou jako oko v hlavě střežit některé trendy, které patří k těm nadčasově krásným. A právě v oblasti obuvnictví jsou osmedesátky trefa do černého. Nejen, že se vracíme k podpatkům nositelné výšky, ale také k tvarům, které dělají nárt, kotník i lýtko mnohem více sexy. Zkrátka umí dopřát nositelce harmoničtejší linie i jistější pocit, vykračuje-li si ve svém životě na vysoké noze. 

Kateřina Šimková