REZLEROVA 1 4MBPodle posledních výsledků průzkumu Manpower index trhu práce personální společnosti ManpowerGroup vyplývá, že výhledy na náborové plány ve 3. kvartálu 2020 nejsou příliš optimistické. Největší propad se podle očekávání ukázal v regionu hlavního města Prahy, který je mnohem více závislý na turistickém ruchu a kancelářských profesích. Zavedení karanténních opatření a práce na home office způsobilo, že řada prodejen a provozoven byla zcela uzavřena nebo měla omezený provoz. Propad v obchodní činnosti byl pak obrovský. Nejhůře zasaženým segmentem je ubytování a stravování, kde se náborové plány v České republice propadly o 19 procentních bodů. 

Část firem v České republice stále nabírá nové zaměstnance, některé z nich potřebují nahradit zahraniční zdroje pracovníků. Stále jsou žádané kvalifikované profese. Zatímco se začalo propouštět a nezaměstnanost se jen mírně zvýšila, celosvětový nedostatek talentů zůstává na rekordní úrovni. Nárůst nedostatku zaměstnanců s potřebnými dovednostmi je za deset let téměř dvojnásobný. Z dat společnosti ManpowerGroup vyplývá, že těsně před krizí se 35 % firem v České republice potýkalo s nedostatkem talentů. 

Trh práce po několik let vykazoval symptomy přehřátí, v mnoha aspektech již ale narážel na své limity a objevovaly se známky počínajícího ochlazování. Kvůli ekonomickému propadu a s ním spojenému snížení poptávky po práci by letos měla klesnout zaměstnanost. Rovněž by mělo dojít ke zvýšení míry nezaměstnanosti.

Jak bude situace vypadat v novém post-COVID uspořádání? Ochladí se přehřátý pracovní trh a budou mít firmy dostatek vhodných kvalifikovaných pracovníků?

“Na trhu práce nyní nastanou velké přesuny mezi firmami a jednotlivými sektory," upozorňuje generální ředitelka ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová (na snímku). “Žádané dovednosti a pracovní role se mění rychleji než kdy dřív a potřeba Revoluce dovedností, kterou jsme předpověděli před čtyřmi lety, je tak i nadále hlavní výzvou současnosti. Ve světě, kde roste význam technologií, jsou lidé stále žádáni.”

Česká míra nezaměstnanosti se v květnu zvedla o dvě desetiny procentního bodu a dosáhla 3,6 %. Očekávaný prudký nárůst počtu lidí bez práce zatím nenastal. Úřady práce nadále registrují cca 331 tis. volných pracovních míst. Poptávka po pracovní síle nyní roste zejména v zemědělství či stavebnictví, kde řada zahraničních pracovníků po vypuknutí epidemie opustila pracovní místa a odjela do svých domovin. Dalším možným vysvětlením je skutečnost, že firmy na úřadech práce neruší dříve nahlášená volná místa, která tak zůstávají v evidenci, i když firmy již pracovníky nepoptávají.

Aktuální data z amerického trhu práce ukazují, že díky flexibilitě a rychlé adaptaci po uvolnění karantény stoupl v květnu tamější počet pracovních míst o více než 2,5 milionu navzdory predikcím až 8 milionového propadu.

Flexibilita, adaptabilita a možnost rekvalifikovat se na volná pracovní místa jsou klíčem k restartu ekonomiky. Mezi deset nejhůře obsaditelných pozic a oborů tedy aktuálně nejžádanější dovednosti patří: řemeslníci (elektrikáři, svářeči, mechanici), stavebnictví (dělníci), prodej a marketing (obchodní zástupci, manažeři, grafičtí designéři), administrativní podpora (asistentky, recepční), doprava a logistika (řidiči kamionů, dodávek, hromadné dopravy), technici (kontroloři kvality, techničtí zaměstnanci), výroba (operátoři výroby a strojů), zdravotnictví (lékaři, sestry a další zdravotničtí odborníci), účetnictví a finance (účetní, auditoři, finanční analytici).

Část firem aktuálně stále nabírá nové zaměstnance, aby nahradila zahraniční zdroje pracovníků. Některé firmy nemohou v ČR najít za zahraniční specialisty, řemeslníky, techniky a mechaniky náhradu a musí posouvat dodací lhůty svých výrobků a služeb, jako se děje například ve stavebnictví. Právě kvalifikování řemeslníci společně s odborníky v informačních technologiích chybí v tuzemsku dlouhodobě.
Podle tiskové zprávy Úřadu práce měli zaměstnavatelé v květnu obecně největší zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky a pomocníky ve výrobě.

(tz)