Nadnárodní farmaceutická společnost Merck & Co., NJ, USA v těchto dnech odstartovala globální vzdělávací kampaň na podporu boje proti rakovině děložního čípku pod názvem „Everything I Can\". Cílem aktivit, které jsou zaměřeny na širokou veřejnost je poskytnout nejnovější dostupné poznatky o druhém nejčastějším typu nádorů u žen a informovat o tom, jak se mu dá předcházet. Jednou z možností prevence proti rakovině děložního hrdla a dalším HPV onemocněním je kvadrivalentní vakcína Silgard®.

V České republice bude tato vzdělávací kampaň pod názvem „Vše co můžu" probíhat do listopadu formou edukačních materiálů, plakátů, sdělení v rádiích a upozorňovat na možnosti předcházení tomuto onemocnění. Jednou z aktivit je také spuštění nového internetového portálu www.vsecomuzu.cz, který bude poskytovat veškeré informace o tom, jaké následky má infekce virem HPV, tzn. o karcinomu děložního čípku, genitálních bradavicích a dalších HPV onemocněních a dále kdo se může nakazit, jak je možné se chránit, rady pro rodiče, kteří mohou dát své děti včas očkovat a tím pomoci tomuto onemocnění předejít. Součástí webu budou nejčastější otázky a odpovědi a příběhy pacientů.
Jak vyplývá z nejnovějších statistických údajů, zodpovědnost za své zdraví, zdraví svých dětí a blízkých se už i v ČR stala součástí zdravého životního stylu. Od prosince roku 2006, kdy byla vakcína uvedena do lékařské praxe v České republice se kvadrivalentní vakcínou Silgard® nechalo očkovat již kolem 50 000 dívek a žen.

Očkování proti lidským papilomavirům (HPV), které způsobují rakovinu děložního čípku, přináší jednu z možností prevence nádorových lézí spojených s infekcí virem HPV 16 a 18, které jsou zodpovědné přibližně za 70 % případů karcinomů hrdla děložního, 80% adenokarcinomů in situ (AIS), 45-70% cervikální intraepiteliální neoplazie vysokého stupně (CIN2/3);25% cervikální intraepiteliální neoplazie nízkého stupně (CIN1) a přibližně 70% vulvální (VIN2/3) a vaginální (VaIN 2/3) intraepiteliální neoplazie vysokého stupně související s HPV. prekanceróz.

Kvadrivalentní vakcína současně pomáhá chránit proti více než 90 % případům genitálních bradavic (condyloma accuminata) a 10% případům cervikální intraepiteliální neoplazie nízkého stupně (CIN1) spojeným s infekcí virem HPV 6 a 11. Snížení počtu benigních cervikálních lézí sníží náklady na opakované cytologické a expertní kolposkopie i obavy pacientek z opakovaných vyšetření.

V Evropě je diagnóza rakoviny děložního hrdla stanovena ročně přibližně u 48 000 žen a 22 000 žen na rakovinu děložního hrdla ročně umírá (60 každý den). Toto onemocnění postihuje mladé ženy, většina případů se objeví ve věku mezi 30 až 50 let, kdy jsou ženy aktivně zapojeny do své kariéry a rodiny.V České republice je rakovina děložního hrdla diagnostikována každým rokem přibližně u tisíce žen, téměř 400 žen na toto onemocnění umírá.

/tz/