sos-detske-vesnicky-zacinaji-s-naborem-manzelskych-paru.jpg 

V uplynulých dnech udělalo Sdružení SOS dětských vesniček další důležitý krok nezbytný k tomu, aby i nadále reprezentovalo nejvyšší standard kvality v oblasti náhradní rodinné péče v ČR. Do přijímacího řízení pro budoucí pěstouny v SOS dětských vesničkách, které Sdružení organizuje, vstoupil první manželský pár. V případě úspěšného absolvování přijímacího řízení a následného přípravného kurzu tento manželský pár nastoupí v časovém horizontu několika měsíců do jedné z SOS dětských vesniček.

 

 

Idea SOS dětských vesniček vznikla po 2. světové válce v Rakousku. V důsledku obrovských ztrát na životech a zdraví během válečných let žilo tehdy v Evropě mnoho dětí, které ztratily své rodiče, a osamělých žen, které ztratily své partnery. Cílem SOS dětských vesniček bylo nabídnout těmto ohroženým sociálním skupinám pomoc a životní perspektivu. V SOS dětských vesničkách proto dlouhou dobu žily pouze matky pěstounky a mužský element byl zastoupen odborným personálem vesniček (psychologové, pedagogové apod.).

V závěru 20. století bylo na globální úrovni organizace SOS Kinderdorf International, která celosvětově zastřešuje SOS dětské vesničky, rozhodnuto, že do SOS dětských vesniček začnou být přijímány pěstounské páry, pokud to legislativní a další podmínky v jednotlivých státech dovolí. V České republice se Sdružení SOS dětských vesniček k tomuto rozhodnutí přihlásilo v roce 2006.

Předtím, než mohlo být skutečně přikročeno k příjímání pěstounských párů do SOS dětských vesniček, bylo nutné precizně stanovit podmínky jejich působení ve vesničkách. Nelze zapomínat, že v SOS dětských vesničkách žijí děti, které byly odebrány biologickým rodičům nebo o které se jejich rodiče odmítli starat. Děti si v důsledku toho s sebou často přinášejí hluboké psychické problémy. Snahou SOS dětských vesniček je tyto děti před dalšími problémy a duševními otřesy pokud možno chránit. V této souvislosti samozřejmě musí být přesně stanoveny i podmínky působení matek pěstounek, resp. pěstounských párů v SOS dětských vesničkách, aby později nevznikala různá nedorozumění a spory, které by se mohly dotknout i dětí.

Z výše uvedených legislativních důvodů bylo stanoveno, že do SOS dětských vesniček budou přijímány vedle samostatných žen pouze manželské páry. V případě manželského páru musí být oba manželé v okamžiku přijetí do SOS dětské vesničky držiteli rozhodnutí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli či pěstouny, vydaného příslušným orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Toto rozhodnutí bude manželský pár moci získat po úspěšném absolvování přípravného kurzu organizovaného Sdružením SOS dětských vesniček, tedy stejným způsobem jako tomu je v současnosti v případně uchazeček o práci matky pěstounky v SOS vesničkách.

V tuto chvíli prochází přijímacím řízením první manželský pár. Věříme, že uspěje a po absolvování přípravného kurzu se bez problémů zapojí do všedního života jedné z SOS dětských vesniček. V budoucnu bychom rádi docílili stavu, kdy v každé SOS dětské vesničce bude žít alespoň jeden manželský pár. Rádi proto uvítáme všechny další zájemce o pěstounskou péči v SOS vesničkách z řad manželských párů. Vítány jsou ale samozřejmě i všechny uchazečky o práci matky pěstounky v SOS dětských vesničkách. Všechny bližší informace lze nalézt na internetových stránkách Sdružení SOS dětských vesniček na adrese http://www.sos-vesnicky.cz.
/tz/