V rámci Autotecu 2008 představil ČESMAD BOHEMIA svou personální agenturu Institut silniční dopravy, zaměřenou na získávání profesionálních řidičů a řidiček. Právě mezi ženami spatřuje silný potenciál pro řešení současného kritického nedostatku této profese.

 

 

 

 

 

 

      

ČESMAD BOHEMIA nyní připravuje projekt hrazený ze zdrojů EU, který by ženy prostřednictvím rekvalifikačních kurzů připravil na práci řidičky hromadné dopravy osob, a usnadnil jim tak vstup na trh práce, například po návratu z mateřské dovolené. V rámci doprovodného programu Svět kamionu zblízka byl v průběhu celého veletrhu na výstavišti k dispozici autobus a jeho profesionální řidička, která všechny zájemkyně seznamovala se svou profesí i se „svým strojem".

/tz/