Jana Vecîerkovaü Coding Bootcamp Praha 2 7Vstup do světa informačních technologií se stává stále významnějším a také nepostradatelným prvkem moderní společnosti. Přestože je oblast IT dlouhodobě spojována s mužskou převahou, trend se postupně mění.

Ženy na celém světě získávají klíčovou roli v tomto dynamickém odvětví, přinášející nejen technologické inovace, ale také nové perspektivy a kreativitu do tvorby budoucnosti digitálního světa. Ale přestože se začíná prolamovat tradiční genderové rozdělení pracovních rolí, účast žen v této oblasti zůstává stále ještě relativně nízká. Pravdou však je, že právě diverzita je něco, co může v oboru, jako je IT, jedině prospět.

„Myslím, že v případě žen pořád panuje dojem, že IT je doménou mužů, anebo ještě lépe řečeno není doménou žen, a proto je často ani nenapadne, že by se do IT hrnuly. Začíná se to ale měnit a stále více žen nachází v IT velmi zajímavé uplatnění. Všeobecně se v této oblasti hodnotí výsledky a méně osobní vztahy a schopnost hrát ,korporátní hry‘. Tudíž ženy, které jsou orientovány na IT, obor je baví a chtějí se v něm dále zlepšovat, si tuto kariéru nemohou vynachválit,“ řekla Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha, www.codingbootcamp.cz. 

Proč je jich zatím tak málo
Práce v IT je bezesporu jedna z nejlépe placených pozic, a i přesto je v tomto oboru méně než jedna třetina žen. V roce 2023 bylo zaznamenáno jen 26,7 % žen v IT a více než 50 % z nich nahlašuje diskriminaci, sexuální obtěžování a nerovnost vůči jejich pohlaví. I přesto, že se platový rozdíl od šedesátých let zlepšil, stále není spravedlivý. Z celosvětového měřítka dostanou každý rok ženy zaplaceno o 20 % méně než muži. I poměrně mladý obor IT má své nerovnosti. Zde je platový rozdíl 16 %. Je důležité, aby se ženám v mužsky dominantních oborech dal prostor a možnost dostat se na vysoké pozice. Strach z mateřství odrazuje mnoho firem, což je pochopitelné, ale v dnešní době velká část matek pracuje. Je proto potřeba dát ženám možnost větší flexibility a práce z domova. Ačkoliv je to pro muže nepochopitelné, ženy toho dokážou hodně, a dokonce i najednou.

Potenciál nad pohotovostí
JVVzhledem k tomu, že technologický průmysl roste obrovským tempem, je někdy při náboru zaměstnanců opomíjena rozmanitost. Některé společnosti místo toho, aby shromáždily kvalitní různorodou skupinu kandidátů, spěchají přijmout toho prvního, kterého najdou, aby zaplnili svou naléhavou potřebu. Místo toho by technologické společnosti měly přijímat zaměstnance na základě jejich potenciálu a kvalit. Zde se často zmiňuje rozdíl mezi mužem a ženou jakožto průměrným kandidátem z hlediska sebeprezentace vlastního potenciálu. Typicky muži, pokud nějakou dovednost nemají, se nebojí říct, že se ji rychle naučí. Ženy, na straně druhé, v podobné situaci spíše začnou mít pocit, že se tím pádem na danou pozici nehodí.

Pečlivost jako benefit
Ve srovnání s muži jsou považovány ženy za mnohem pečlivější, což v IT, jehož základy pramení v matematice, může být velkým benefitem. Například ženy programátorky, analytičky a testerky jsou vnímány jako preciznější a spolehlivější, na druhou stranu jim prý chybí kreativita a mají slabší představivost při řešení nových úkolů. „Jako v každém oboru je samozřejmě možné se setkat s různými typy lidí, žen i mužů, z nichž někteří budou nového člena týmu podporovat a někteří se budou cítit ohroženi. Nicméně všeobecně se v této oblasti hodnotí výsledky a méně osobní vztahy a schopnost hrát takzvané korporátní hry. Tudíž ženy, které jsou orientovány na IT, obor je baví a chtějí se v něm dále zlepšovat, si tuto kariéru nemohou vynachválit,“ dodala Jana Večerková. Potvrdila, že někdy jsou ženy při obchodních vyjednáváních méně tvrdé než kolegové, ale na druhou stranu umějí lépe pracovat s kompromisy, nalézat řešení vhodná pro všechny zúčastněné strany, udržovat dobré vztahy a zvládat multitasking.

Ať už jste jako žena přemýšlela o tomto oboru, nebo ne, je zřejmé, že vám nic nebrání začít se učit. IT je pro každého, kdo rád nakládá se svým nadáním a tvořivostí, chce se věnovat něčemu novému a pracovat víc podle svých potřeb. Ano, ženy umí řídit, rozumí počítačům, operují a jsou profesorky. Ano, i muži pracují jako zdravotní „bratr“ nebo jsou doma s dětmi, zatímco partnerka živí rodinu. Problém, na který by se měla společnost zaměřit, není o tom, jestli je nějaké povolání pro specifické pohlaví, ale jestli se všem platí stejně za odvádění té samé práce. Bez rozdílu, zda jde o ženu, či muže.

(tz)