LoučenOcenění v kategorii Hrdinka cestovního ruchu za třicet let převzala Ing. Kateřina Šrámková, majitelka zámku Loučeň, od ředitele agentury CzechTourism Jana Hergeta v polovině září v Praze. Speciální cenu Hrdinové cestovního ruchu vyhlašuje Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism s cílem poukázat na osobnosti a projekty, které dané oblasti nejvíce pomáhají.

Dále byla v hlasování veřejnosti oceněna jako finalista ceny Osobnost cestovního ruchu. Ohodnocení upozornilo na skutečnost, že na zámku Loučeň mění Kateřina Šrámková se svým týmem stereotypy památkového cestovního ruchu. Z neznámého objektu minulosti vybudovala jeden z nejnavštěvovanějších zámků v Česku. Na Loučeni například z pondělí, které bývalo na památkách zavíracím dnem, vytvořili běžný návštěvní den. To samé se podařilo se zimní sezónou, která se tady stala vrcholem zájmu příchozích. Z hodinové ná­vštěvy zámku se po letech tvrdé práce podařilo pro návštěvníky vytvořit celodenní zážitek celé rodiny. Z mnohdy dříve monotónní prohlídky zámku pak zábavu pro malé i velké. To vše v duchu sloganu Zažijte zámek jinak.

Kateřina Šrámková se věnuje cestovnímu ruchu více než 20 let. Stojí za rekonstrukcí a zpřístupněním zámku Loučeň veřejnosti, z kterého se v roce 2022 stalo páté nejnavštěvovanější místo ve Středočeském kraji. Tato výjimečná osobnost byla rovněž u zrodu projektu 13. komnaty, společného projektu deseti památek, které se vzájemně propagovaly. V roce 2018 získala Ocenění českých podnikatelek – Výjimečná podnikatelka 2018 a v roce 2021 se stala autorkou myšlenky a iniciátorkou založení sdružení ANOPA – Asociace nestátních otevřených památek.

„Právě získaného výsledku si velice považuji. Největší odměnou je pro nás spokojenost návštěvníků. Ocenění odborné veřejnosti je pak pro mne osobně dokladem toho, že máme v oblasti cestovního ruchu co nabídnout, a možná tak pozitivně ovlivnit i další památky, ať už státní, nebo nestátní. Protože jednou tady toto dědictví našim dětem ponecháme jako celek, doklad naší společné historie. A o to je třeba pečovat,“ uvedla Kateřina Šrámková.

„Myslím si, že síla Zámku Loučeň a toho, proč za námi lidé i opakovaně jezdí, spočívá ve dvou faktorech. Prvním z nich je to, že zámek Loučeň nabízí celoročně zážitky, že to není jen o letním období. Máme například zimní akci Příběh vánočního stromečku, který skutečně láká mnoho zájemců, a to nejenom proto, co nového u nás uvidí a co se dovědí, ale i pro předvánoční atmosféru, kterou se snažíme vykouzlit. Druhý faktor je pak ten, že návštěva u nás není pouze o jedné prohlídce. K nám na Loučeň se jezdí na celý den. Naše síla je zkrátka v tom, že jsme zážitkový areál, kam lidé míří jak za prohlídkami, tak za relaxem, nebo aby objevovali labyrinty, pobyli v přírodě a užili si u nás více než pár hodin. Udělali si klidný piknik v trávě, nebo se naopak vyřádili během nebo chůzí ve spleti našich bludišť a labyrintů. Pokud je poctivě projdou všechny, nachodí okolo 10 km. Dále si myslím, že silnou stránkou jsou naši kostýmovaní průvodci, kteří provádějí hosty zámkem v roli členů knížecí domácnosti. Jsou to reálné historické postavy rodu Thurn-Taxis, kteří na zámku v minulosti žili. A v neposlední řadě naši image spoluvytváří i tým, který na zámku Loučeň pracuje, a to opravdu s láskou,“ dodala Kateřina Šrámková.

„Odborné organizace, které působí v cestovním ruchu, na ocenění Hrdinové cestovního ruchu za 30 let nominovaly 29 osobností, projektů a počinů. O vítězích do 23. srpna online hlasovala široká veřejnost, výsledky zazněly na slavnostním večeru 18. září,“ komentoval ředitel České centrály cestovního ruchu CzechTourism Jan Herget. „Vítězům, ale i finalistům a všem nominovaným moc děkuji za skvělou práci, kterou v oboru odvádějí. A mé velké poděkování patří speciálně také Hrdinkám cestovního ruchu, tedy ženám, které v turizmu působí nej­častěji. Bylo mi ctí nejen je na slavnostním večeru ocenit, ale i jim osobně říci, jak moc si vážím jejich práce,“ dodal Jan Herget.

(tz)