20230314 201903Březnovým koncertem v Kostele sv. Rodiny v Domově Karla Boromejského v Praze završilo trio banduristek z Oděsy svůj pobyt v naší metropoli. Na krátké turné je pozvala společnost yourchance o.p.s. jako jednu z výjimečných aktivit projektu Vítej v Česku. Záštitu převzala Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva.

Trio Malvy má bohatou historii. Na hudební scéně působí téměř třicet let. Umělkyně jsou zároveň členkami oděské filharmonie a jsou držitelkami řady ocenění. Hrají na banduru, což je tradiční ukrajinský strunný nástroj, který svým zvukem připomíná harfu nebo citeru. Yourchance se pozváním hudebnic do Prahy rozhodla podpořit jejich nelehkou situaci a dala jim příležitost prezentovat se na několika koncertech. Prvním z nich bylo vystoupení na akci Global Money Week v Centru Černý Most, kterou yourchance tradičně pořádá coby národní organizátor této mezinárodní

iniciativy v ČR. Jedinečnou příležitostí byla možnost zahrát si spolu se českou houslovou ikonou, Jaroslavem Svěceným, na soukromém koncertě. Zde zaznělo kromě písní v podání tria i několik společných skladeb. Publikum variaci bandur a houslí ocenilo nadšeným potleskem. Vrcholem pražského pobytu byl koncert v zaplněném Kostele sv. Rodiny v Praze Řepích. Tady spolu s Malvy v programu vystoupila také Olga Poltoraková, sopranistka oděské filharmonie, která přijela do Prahy po napadení Ukrajiny, a aktuálně má angažmá ve Stavovském divadle. Všechna vystoupení měla obrovský emocionální náboj, byla ukázkou špičkově provedené hry i zpěvu. Kromě lidových písní v programu zazněly i písně moderní od známého básníka a textaře Tarase Ševčenka. Došlo i na instrumentální skladby Georga Fridricha Händela. Česká část publika oceňovala malebnost a hravost ukrajinských lidových písní i nádherných vyšívanek, ve kterých byly hudebnice oblečené. Pro ukrajinské návštěvníky bylo setkání s krajany připomínkou jejich kultury v živém provedení, což se samozřejmě neobešlo bez slz dojetí.
Trio se v průběhu pobytu setkalo i se žáky umělecké školy a s lektory a účastníky projektu Vítej v Česku. V doprovodu reprezentantů z řad yourchance se umělkyně rovněž zúčastnily procházky historickou Prahou. A protože jsou si naše jazyky tak blízké, bylo možné navázat vztahy nejen skrze hudbu, ale hlavně v dlouhých přátelských rozhovorech.

Jana Merunková,
ředitelka yourchance, o.p.s.