2023 03 02Ve stavebnictví dlouhodobě chybí dostatek odborných zaměstnanců. Firmy obtížně obsazují zejména technické pozice. Obrovský potenciál pracovní síly přitom představuje zhruba 570 000 žen, které jsou nyní mimo trh práce. Ukazuje to loňská studie Boston Consulting Group a Aspen Institute CE. V oboru stavebnictví je podle dat ČSÚ podíl žen dlouhodobě jen kolem 9 %. U největšího rezidenčního stavitele Central Group ženy tvoří 43 % všech zaměstnanců, na technických pozicích pak 38 %.

Počet studentů technických oborů na českých vysokých školách v roce 2021 podle ČSÚ poprvé v tomto tisíciletí klesl pod 40 000. Oproti roku 2010 se snížil o 40 %. V Česku obecně průběžně klesá počet absolventů vysokých škol. V roce 2021 absolvovalo vysokou školu přes 60 000 studentů, což je o 2400 méně než v roce předchozím a o třetinu méně než před deseti lety. Výsledkem je nedostatek pracovní síly, který je pro firmy ve stavebnictví vedle nedostatku a cen surovin a energií jedním z hlavních problémů.

Příležitost je na technických pozicích

Ve stavebnictví je v Česku dlouhodobě velmi nízký podíl žen a posledních šest let stagnuje. Přitom vlivem studia, péče o děti či dřívějšího odchodu do důchodu je mimo trh práce zhruba 570 000 žen. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Boston Consulting Group a neziskové organizace Aspen Institute Central Europe. Ženy tedy mají obrovský poten­ciál dodatečné pracovní síly. Doplnit mohou i velmi potřebné technické pozice.
„Dávno neplatí, že technické pozice jsou pouze doménou mužů. U nás ženy tvoří 43 % všech zaměstnanců a z 38 % jsou zastoupeny i na velmi odborných technických pozicích. Mezi projektanty a architekty máme více než tři desítky žen, a žena vede i tým našich architektů,“ řekla výkonná ředitelka největšího rezidenčního stavitele Central Group Michaela Tomášková. S 25% podílem žen ve vedení společnosti je Central Group pak dokonce nad celosvětovým průměrem, který je podle studie Deloitte – Ženy ve vedení 19,7 %.

Hledají stabilitu a jistotu, Central Group má práci
na 15–20 let

Jak ukázal loňský průzkum personální agentury Randstad, pro ženy je u zaměstnavatele nejdůležitější stabilita, roste také význam pracovní atmosféry. Stabilita obecně patří hned po mzdě mezi nejvyšší priority uchazečů, a důležitá je i pro zaměstnavatele kvůli snížení fluktuace.
„Ženy mají při výběru zaměstnavatele odlišné priority než muži. Preferují stabilní a finančně zdravé firmy s perspektivou do budoucna a práci, která jim přinese jistotu. My i přes současnou složitou situaci na trhu pokračujeme ve všech projektech podle plánu. Po celé Praze připravujeme více než 30 000 bytů v celých čtvrtích a máme dostatek práce na dalších 15–20 let,“ uvedla Michaela Tomášková.
Společnost Central Group za téměř tři desetiletí své existence vyrostla z malé firmy o několika zaměstnancích do pozice největšího rezidenčního stavitele v ČR. Za tu dobu dokončila téměř dvě stovky rezidenčních projektů a prodala téměř 18 000 nových bytů, domů a parcel.

Nabízí čtyřdenní pracovní týden a flexibilnější pracovní dobu

Společnost Central Group pro zaměstnance také jako jedna z mála českých firem zavedla možnost kratšího pracovního týdne. „V Central Group nabízíme řadu benefitů. Pro ženy může být velmi vítaným benefitem pruž­ná pracovní doba nebo možnost čtyřdenního pracovního týdne a čerpání jednoho volného pátku v měsíci, které jim umožní lépe skloubit osobní a rodinný život. Možnost kratšího pracovního týdne jsme zavedli od začátku ro-
ku 2022 a 90 % zaměstnanců si ji velmi chválí,“ doplnila Michaela Tomášková.

Covid změnil uvažování lidí,
chtějí více benefitů

Dva roky covidu se odrazily na přístupu lidí k zaměstnání a na jejich uvažování. Režim kráceného pracovního týdne zohledňuje návyky získané v „covidových“ letech a vychází vstříc hlavně rodinám s dětmi. Podobně na změny ve společnosti reaguje i Belgie, která loni přijala usnesení, že by Belgičané mohli pracovat jen čtyři dny v týdnu. Den volna
navíc by si napracovali. Z průzkumu agentury Randstad vyplývá, že časová flexibilita je zásadním faktorem pro rozhodování o zaměstnavateli pro 67 % Čechů. Časovou flexibilitu globálně považuje za důležitou 83 % lidí.
Central Group byl loni v anketě studentů a absolventů vysokých škol vyhlášen druhým nej­lepším Top zaměstnavatelem v rámci realit a developmentu. Společnost má nyní 300 zaměstnanců a jejich tým stále rozšiřuje. Mimo jiné právě i na technických pozicích, jako jsou architekti, projektanti či specialisté inže­nýringu.

(tz)