ž enyV České republice je stále jeden z nejmenších podílů žen v IT oproti zbytku vyspělých zemí. Podle statistik Ministerstva školství loni studovalo informatiku na vysokých školách zhruba 2600 dívek, zatímco chlapců bylo skoro pětkrát víc. Podle vládní Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030 je v oboru IT a komunikacích pouze 24 % žen. Přitom právě diverzita je něco, co může oboru, jako je IT, jedině prospět.

„Do našich kurzů se hlásí daleko více žen, než je průměr trhu. V současnosti máme v našich kurzech kolem třetiny žen, což je zhruba 35 %, a to dlouhodobě. Je to daleko více, než je často uváděných 5 %, které v současnosti představují ženy v programování,“ řekla Jana Večerková, zakladatelka Coding Bootcamp Praha.

Specialistů je málo,
hledejme řešení

„Máme spočítáno, že jen v ČR chybí zhruba 14 000 IT odborníků, aby se trh dostal do standardního rovnovážného stavu, a toto číslo se neustále zvyšuje,“ sdělil Andrew Elliot, spoluzakladatel portálu techloop.io.
IT patří mezi nejrychleji se rozvíjející obory, a možná i díky tomu poptávka po kvalitních IT specialistech každoročně mnohonásobně převyšuje nabídku. Jedním z řešení by mohlo být i větší zacílení na ženy, kterých je v tomto odvětví stále minimum. Jejich nedostatek pramení především z nízkého zájmu o studium oborů informačních technologií.
„Na základních a středních školách dochází často k předčasné specializaci a zároveň některé předměty jsou učiteli, možná nevědomky, prezentovány coby zajímavější pro chlapce. Často diskutovaným tématem je také způsob, kterým se v Čechách učí matematika. Naši absolventi nám často říkají, že kdyby jim matematika byla přiblížena na reálných příkladech, což se dá krásně dělat ve spojení s IT, v kritickém věku, kdy se zamýšleli nad dalším stu­diem, rozhodli by se pro technický obor,“ popsala Jana Večerková.

Horizontální segmentace trhu práce

Na vině mohou být i vštípené sociální předpoklady, nebo chcete-li předsudky, tedy tvrzení typu, že ženy jsou méně odolné vůči stresu, mají v mužském prostředí méně ostré lokty nebo že IT je obor vhodný především pro muže. „Je to o osobním nastavení každé z nás – některá se může cítit v kolektivu s převahou mužů méněcenná, jiná naopak utlačovaná, nebo třeba i nedoceněná. Jiné třeba může vadit, že mezi programátory je trochu jiný styl komunikace,“ dodala Zdeňka Němcová, Talent Manager LovelyData.cz.
Bohužel často mnoho dívek, které IT obor nakonec vystudují, se rozhodne pro zaměstnání v úplně jiném odvětví. To je velká škoda, protože v dnešní moderní době, kdy nás technologie obklopují doslova na každém kroku, je práce v IT jednou z nejvíce perspektivních pozic. Navíc zpravidla v tomto oboru není problém s prací na home office, což mohou využívat i maminky na rodičovské dovolené. Lákavým benefitem v odvětví IT jsou i nadprůměrné platy, které tak informační technologie řadí mezi jeden z nejlépe placených oborů v Česku. Navíc podle ČSÚ zaměstnání spojená s informačními technologiemi začala být velmi žádaná kvůli přechodu mnoha činností na online formu. Lidé na pozicích ICT manažerů si polepšili takřka o 15 %, když jejich průměrné platy vzrostly z 81 262 Kč na 93 179 Kč. Vývojářům softwaru pak vzrostl medián o 13,6 % ze 60 786 Kč na 69 079 Kč.

Jak něžné pohlaví motivovat

IT firmy si vývojáře nevybírají podle pohlaví, potřebují talenty. Ženy se sice nebojí si IT práci vyzkoušet, nicméně je těžké obstát v převážně mužském prostředí. Ženy tam ale každopádně určitě mají své místo. A důvodů, proč začít pracovat v IT, je nespočet. Jde o profesi, která se dá dělat odkudkoliv. Poznáte mnoho inspirativních lidí. Nebudete v tom sami, můžete se spolehnout na svůj tým. Nelze nezmínit ani kreativitu profese a nejvyšší platy a nejštědřejší benefity. Navíc nemusíte být zkušený senior, aby se o vás firmy praly. „Další výhodou je, že mnoho kurzů s IT zaměřením si dnes ženy mohou udělat i online z pohodlí domova, a tak zvyšovat svou kvalifikaci,“ vysvětlila Zdeňka Němcová.

(tz)