1 dmČeské ženy jsou svou zálibou ve slevových akcích pověstné. Celkem 58 % jich výhodné ceny vyhledává aktivně. Bezmála dvě třetiny Češek pak přiznaly, že ve slevách nakupují často i produkty, které aktuálně nepotřebují. Více než polovina dotázaných zároveň uvedla, že je pro ně nakonec důležitější časová úspora než ta finanční. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti dm drogerie markt, který se zaměřil na nákupní chování Češek.

Průzkum pro společnost dm drogerie markt, do něhož se zapojilo více než 500 českých žen ve věku od 25 do 60 let, realizovala agentura STEM/MARK. Šetření ukázalo, že zlevněné zboží je pro ně skutečně atraktivní. Pouhých 6 % dotázaných dokáže slevám odolat a v průzkumu uvedlo, že si zlevněné produkty, které aktuálně nepotřebují, pořídí jen zřídka.
Na 64 % respondentek naopak sdělilo, že v akcích často nakoupí i zboží, které sice obvykle používají, v daný moment je ale nepotřebují. Celá čtvrtina žen pak ve slevách nakupuje i zboží, které běžně nepoužívá a jediným motivem k nákupu je právě sleva. „Slevy jsou pro zákazníky velkým lákadlem a někdy – často vlivem časového presu – je jim opravdu těžké odolat. Takové slevové akce jsou ale zpravidla vykoupeny užitkem, který prodejci přinesou. Někteří obchodníci je nabízejí výměnou za osobní údaje. Jiní pak spoléhají na to, že zákazníkovi v košíku nezůstane pouze jeden produkt a v obchodě utratí větší obnos, než původně zamýšlel,“ vysvětlil marketingový konzultant Radek Škornička.

Ženy se o slevové akce zajímají aktivně a vyhledávají je zcela záměrně. To potvrdilo 58 % dotázaných. V případě žen do 29 let je to pak dokonce 68 %. I přes zálibu ve slevách však až 53 % dotázaných Češek dodalo, že je pro ně mnohem důležitější časová úspora než finanční. Preference úspory času pak pozvolna roste s věkem. Průzkum ukázal, že ženy rády nakupují v akcích, nejsou ale ochotny tomu podřizovat svůj volný čas. Tento postoj souzní s přístupem společnosti dm. „Mottem dm drogerie markt je slogan Zde jsem člověkem. To nás zavazuje k ohleduplnosti vůči potřebám našich zákazníků. Proto jim garantujeme ceny, které jsou nastavené tak, aby byly opravdu dlouhodobě výhodné. Pokud snížíme cenu produktů, platí toto snížení vždy minimálně po dobu čtyř měsíců. Zákazníkům tak dáváme možnost své oblíbené produkty pořídit si až ve chvíli, kdy je skutečně potřebují. Šetří tak svým časem a samozřejmě i penězi,“ uvedl Jiří Peroutka, manažer komunikace společnosti dm drogerie markt.

Z průzkumu dále vyplynulo, že Češky nejsou jednotné v otázce, zda plánují nákupy akčního zboží předem, nebo se k jeho pořízení rozhodnou až v prodejně. Polovina oslovených žen preferuje nákupy plánované s předstihem, druhá polovina pořizuje zboží ve slevách dle momentálního rozhodnutí během nakupování.

Obecně se k plánování nákupů předem přiklánějí starší ženy. „Díky systému dlouhodobých cen, který máme nastavený již od roku 2007, si mohou zákazníci nákupy promyslet a plánovat s velkým časovým předstihem. Nejsou tak nuceni do neuvážených nákupních rozhodnutí,“ uzavřel Jiří Peroutka.

(tz)