tabul rasa 1Své podnikání v České republice končí každoročně likvidací tisíce firem. Od roku 2010 do letošního června jich bylo už 53 503, rekord drží rok 2018 s 10 198 zlikvidovanými podnikatelskými subjekty. Některé likvidace se ale ani po letech nedaří ukončit podle požadavků zákona. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Bisnode.

Zrušení společnosti likvidací je jedním z poctivých a zákonných způsobů ukončení podnikatelských aktivit, jejím výsledkem je vymazání firmy z obchodního rejstříku. „Aktuálně je v ČR v procesu likvidace 40 583 firem, z toho 28 804 (71 %), které do něj vstoupily v období let 2010–2019,“ řekla analytička Bisnode Petra Štěpánová s tím, že likvidace firmy je ve srovnání s jejím založením náročný, drahý a zdlouhavý proces.

„Průměrná délka likvidace firmy mezi lety 2010 až 2019 přesáhla 33 měsíců. Některé likvidace se táhnou už od 90. let minulého století, v našich databázích dokonce evidujeme devět dosud neukončených likvidací společností, které do tohoto procesu vstoupily v roce 1991,“ uvedla dále Petra Štěpánová.

„Odborné firmě zabere i jednoduchá likvidace bezproblémové společnosti zpravidla šest až devět měsíců, u složitějších případů ale nejsou výjimkou i celé roky,“ poznamenal Michael Dobrovolný, manažer společnosti Smart Office & Companies ze skupiny APOGEO, která se likvidacemi firem zabývá. „Řádná likvidace je totiž dosti složitá, dlouhá a velmi náročná na profesní odbornost, přitom by stačilo se legislativně inspirovat v zahraničí,“ doplnil. I proto je dnes podle jeho odhadu český obchodní rejstřík zaneřáděn nejméně 80 000 až 110 000 nečinných, nekontaktních či jednoduše nepotřebných entit. To potvrzují i data Bisnode. „Podle interní metodiky Bisnode je v České republice zhruba 103 000 spících firem, což je pětina z celkového počtu všech registrovaných společností,“ komentovala Petra Štěpánová a pokračovala: „Vedle zapleveleného obchodního rejstříku spícími firmami je dalším nešvarem tuzemského podnikatelského prostředí vyhýbání se plnění informační povinnosti. Za posledních pět let finanční výkazy do sbírky listin ani jednou neuložilo zhruba 150 000 firem, tedy téměř třetina všech firem v České republice.“

„Vlastnění či působení v takovéto spící společnosti je rizikem jak pro společníky, tak statutární orgány, ale i jejich dědice. Ať už z toho důvodu, že se mohou stát terčem útoku nekalého živlu, který jejich jménem ,podniká‘ a např. odebírá zboží, nebo proto, že se o tyto firmy, v této souvislosti poněkud paradoxně, zajímají také finanční úřady a rejstříkové soudy, které je z rozličných důvodů mohou pokutovat, nebo je i takzvaně poslat do likvidace, pokud v tomto procesu už nejsou, a to se všemi důsledky,“ varoval Tomáš Pacovský, partner APOGEO Group.

„Likvidátorem či opatrovníkem firmy pak bývá soudem ustanoven často společník či jednatel, a to je velmi nepříjemné, mimo jiné proto, že se této funkce a odpovědnosti nezbaví. I takzvaně spící firma totiž musí plnit své povinnosti vůči finančnímu, živnostenskému i statistickému úřadu, rejstříkům a evidencím a řadě dalších institucí,“ upozornil Michael Dobrovolný.

Ne každou společnost je také možné zlikvidovat. Týká se to zejména zadlužených nebo jinak problémových firem. Pak je třeba využít specializovaných služeb. „Například jednatel, který zjistí, že společnost je předlužená a nepodá insolvenční návrh, odpovídá za porušení zákonné povinnosti,“ vysvětlil Tomáš Pacovský.

(tz)