BeneficeTereziánský sál břevnovského kláštera v Praze se stal ve čtvrtek 28. března 2019 místem konání v pořadí již dvacáté první benefiční aukce Skupiny ICZ a virtuální galerie ArtForum. Dražilo se 30 uměleckých děl významných českých výtvarníků a fotografů a celý výtěžek ve výši 516.400 korun byl věnován Nadačnímu fondu ICZ. Třetinu částky, 172.000 Kč, získala ještě v rámci slavnostního večera Léčebna zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem, zaměřená na léčbu dětské tupozrakosti a šilhání. Zbývající část rozdělí Nadační fond ICZ během roku 2019 ve prospěch charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů dalším subjektům.

Dvacátý první ročník benefičního večera Skupiny ICZ a virtuální galerie ArtForum přinesl tradiční aukci 30 uměleckých děl od předních českých výtvarníků - malířů, grafiků, fotografů, sklářů či sochařů. Jeho cílem bylo opětovně získat prostředky na pomoc potřebným z oblasti zdravotnictví, sociální péče a dalších.

Za nejvyšší částku, 60 tisíc korun, byly vydraženy skleněné broušené plastiky „Pěšci“ z cyklu Šachovnice od Vlastislava Janáčka, které se zároveň staly i rekordmanem v překonání vyvolávací ceny, kdy původní částka 2.600 korun byla na konci dražebního kola navýšena více než třiadvacetkrát. Na druhém místě se s částkou 46 tisíc korun umístil dvaadvacetibarevný linoryt „Pes, který bedlivě naslouchal zvukům kuchyně“ od Ivo Křena a třetí v pořadí se umístila s vydraženou částkou 36 tisíc korun litografie Adolfa Borna „Exotická zvířata.“

Celý výtěžek aukce ve výši 516.400 korun byl věnován do Nadačního fondu ICZ. První část z nově vybraných prostředků ve výši 172.000 korun předal ještě hned v rámci slavnostního večera duchovní otec ArtFora Zdenek Jirkovec prostřednictvím symbolického šeku zástupcům Léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem, její ředitelce Dagmar Klazarové a vrchní sestře Markétě Vatuňové.

„Jsme velmi rádi, že jsme získali tuto finanční pomoc od Nadačního fondu ICZ,“ říká ředitelka léčebny Dagmar Klazarová, a dodává: „Využijeme ji především k pořízení nového přístrojového vybavení na léčbu zraku, která je u malých dětí velmi důležitá, ale také k dalšímu zlepšení naší komplexní léčebné, výchovné a pedagogické péče o pacienty ve věku 3-15 let.“

„Rád bych poděkoval zejména našim partnerům, hostům a všem přátelům Skupiny ICZ, díky nimž jsme mohli opět uskutečnit tradiční, tentokrát již v pořadí jednadvacátou benefiční aukci a znovu tak navýšit částku na pomoc potřebným, která letošním ročníkem poskočila na celkových 13 542 000 korun,“ říká Bohuslav Cempírek, generální ředitel společnosti ICZ a.s. „Kromě podpory charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů, jako jsou pomoc osobám se zdravotním postižením a zvláště dětem, budou všechny vybrané prostředky směřovány i na rozvoj kultury, vědy a vzdělávání.“

Součástí slavnostního večera bylo též hudební vystoupení smyčcového Kvarteta Martinů a vylosování výherců benefiční tomboly. Aukci licitoval prezident Asociace starožitníků Jan Neumann, večerem provázel moderátor Jan Čenský.

Více informací naleznete na webové adrese: http://www.gallery.cz

 

O Skupině ICZ
Skupina ICZ, jejímž největším členem je právě společnost ICZ a.s., patří mezi nejvýznamnější subjekty, které nabízejí integrovaná softwarová a síťová řešení. Zákazníkům poskytuje služby na bázi širokého spektra platforem a technologií včetně vývoje aplikací na zakázku a projektů v oblasti ochrany a bezpečnosti informací. Zaměřuje se na oblast veřejné správy, zdravotnictví, obrany, telekomunikací, financí, logistiky, průmyslu a služeb. Nabízená řešení pokrývají např. celoresortní registry, elektronickou správu dokumentů, služby, servis a aplikace v oblasti hlasových komunikací, stejně jako systémy pro řízení civilního či vojenského letového provozu apod.
ICZ a.s. je certifikována podle norem ISO 9001 (Systém managementu kvality), ISO 13485 (Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti), ISO 20000-1 (Management služeb informačních technologií), ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací) AQAP 2110 a AQAP 2120 (Požadavky NATO na ověřování jakosti při návrhu, vývoji a výrobě). Národním bezpečnostním úřadem ČR je prověřena pro styk s utajovanými skutečnostmi stupně „důvěrné“, dceřiná společnost S.ICZ a.s. až do stupně „Přísně tajné“.
Skupina ICZ působí vedle České a Slovenské republiky také v dalších zemích.

O Nadačním fondu ICZ

Společensky odpovědné chování a dlouhodobě konzistentní charitativní a obecně prospěšná činnost charakterizují značku ICZ od samého počátku její existence. Při vědomí společenského významu těchto aktivit vytvořila Skupina ICZ závěru roku 2016 nový subjekt - Nadační fond ICZ.
Jeho primárním posláním je podpora charitativní činnosti a obecně prospěšných cílů, podpora ohrožených osob, zejména dětí a osob se zdravotním postižením, podpora humanitárních hodnot, podpora dětských domovů, domovů pro seniory a jiných obdobných účelových zařízení, podpora rozvoje kultury, vědy a vzdělávání apod.
Vytvoření Nadačního fondu ICZ je trvalým a institucionálním zakotvením principu sounáležitosti, odpovědnosti a podpory do portfolia činnosti Skupiny ICZ a tím ji řadí mezi nejvyspělejší společensky odpovědné podnikatelské subjekty v rámci České republiky i Evropské unie.

O virtuální galerii ArtForum

ArtForum www.gallery.cz je virtuální galerie, prezentující díla 75 významných českých grafiků, fotografů, sklářů a sochařů, která se snaží upozornit na fakt, že nové informační technologie nabízejí nové možnosti prezentace výtvarného umění. V současné době je ve virtuální galerii umístěno přes 5 tisíc uměleckých děl.

O Léčebně zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem

Léčebna zrakových vad byla založena v roce 1953 MUDr. Eduardem Drahanským, který se stal průkopníkem československé ortoptiky. V současné době zajišťuje léčebna komplexní péči, tj. péči léčebnou, výchovnou i pedagogickou, pro děti ve věku 3-15 let. Zaměřuje se na léčbu šilhání (strabismus) a tupozrakost (amblyopie). Její součástí je i speciální mateřská a základní škola. Kapacita léčebny je 30 lůžek. Během roku se v léčebně odléčí okolo 200 dětí v 7 turnusech v délce 6-7 týdnů.

(tz)