graf7.jpg V rámci podnikání v ČR mají muži výrazně vyšší vliv než ženy. Muži ovládají 57 % českých firem, zatímco ženy 14 %. Společnosti, jejichž majoritním vlastníkem je muž, zpravidla vykazují vyšší tržby ve srovnání se subjekty, které kontrolují ženy. Ženy častěji podnikají v oblasti účetnictví, auditu, daňového poradenství a specializované ambulantní péče, zatímco muži se více soustředí na silniční nákladní dopravu nebo demolice a přípravu staveniště. Genderovou analýzu vlastníků tuzemských firem zveřejnila v dubnu poradenská společnost Bisnode. V ČR je registrováno 458 568 společností s ručením omezeným a akciových společností. U 57 % z nich je majoritním vlastníkem muž, ve 29 % právnická osoba nebo subjekt nadpolovičního vlastníka nemá, a jen v 14 % českých firem je majoritním vlastníkem žena. „Vliv žen na tuzemské podnikatelské základně je stále poměrně nízký. Ženy velmi často začínají podnikat z nutnosti, a tak není překvapením, že se jako majoritní majitelky prosazují výrazněji v menších firmách,“ sdělila analytička Bisnode Petra Štěpánová.

000farg_1637 Největší, téměř pětinové, zastoupení žen, jako majoritních majitelek českých firem, je u subjektů s ročními tržbami do třech milionů korun. „Čím vyšší tržby společnost vykazuje, ním nižší je zastoupení „ženských“ firem v rámci podnikatelské základny,“ dodala Petra Štěpánová s tím, že u firem s tržbami přesahujícími jednu miliardu korun je jejich podíl, podle databází a výpočtů Bisnode, pod hranicí jednoho procenta. „Obdobný trend, ačkoliv posunutý do vyšších hodnot, lze sledovat v případě subjektů, kde je majoritním vlastníkem muž. Zastoupení „mužských“ firem na podnikatelské základně roste až do tržeb deset milionů korun a následně, s jejich dalším zvyšováním tržeb, jejich podíl klesá ve prospěch společností, jejichž majoritním vlastníkem je zpravidla jiná právnická osoba. Přes 80 % českých firem s tržbami nad miliardu korun ovládá jiná právnická osoba,“ uvedla dále Petra Štěpánová.

Z pohledu krajského rozložení je největší podíl firem, které ovládá žena, v Karlovarském (16,9 %) a Středočeském (15,7 %) kraji. Majoritní vlastníci muži dominují v Pardubickém kraji (64,6 %) a na Vysočině (62,4 %), zatímco v hlavním městě Praze třetinu firem kontroluje jiná právnická osoba.

K nejčastějším předmětům činnosti mužských i ženských firem shodně patří velkoobchod a podnikaní v oblasti nemovitostí a služeb. Ženy se pak častěji soustředí na účetnictví, audit, daňové poradenství a specializované ambulantní péče, zatímco muži preferují silniční nákladní dopravu nebo demolice a přípravu staveniště.

(tz)