webnováV souvislosti s vývojem umělé inteligence v akademickém prostředí se otevírají nové možnosti i otázky ohledně psaní bakalářských prací a celkové role umělé inteligence v akademickém vzdělávání. Ta může efektivně podporovat výuku a poskytovat objektivní zpětnou vazbu, ale je důležité, aby sloužila jako nástroj, nikoli jako náhrada schopností studentů. K tématu rušení bakalářských prací a účinného využití AI se vyjádřila Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů programování Coding Bootcamp Praha:

Má smysl psát bakalářské práce, když mnohé za člověka dokáže umělá inteligence?

Mnoho bakalářských prací nemělo cenu psát už dávno před AI, protože jejich témata nevyžadovala žádný výzkum ani originální přístup. Ty z prací, které ale osobní přístup a výzkum vyžadovaly nebo vyžadují, tak určitě význam mají, protože umožňují studentovi rozvíjet jeho dovednosti, kritické myšlení a schopnost komunikovat své výsledky. I když pak při práci použijí AI, tak jde o pouhé zvýšení efektivity a produktivity při psaní dané práce, což naopak studentovi může umožnit se více věnovat samotnému zkoumání a rozvoji.

Co si myslíte o celkovém zrušení bakalářek?

V případech, kdy bakalářské práce byly spíše nudným odškrtnutím si dané položky, místo toho, aby byly zajímavým tématem, které stojí za to zkoumat, o žádnou škodu nejde. Spíše by ale pak mělo dojít k zamyšlení mezi vysokoškolskými pedagogy, jestli by se neměla předefinovat témata či koncepce těchto prací. Pokrok v oblasti umělé inteligence může umožnit vytvoření nástrojů, které pomáhají studentům generovat obsah nebo provádět analýzy dat rychleji a efektivněji. Toto technologické zlepšení nemusí souviset s nedostatečným pochopením tématu ze strany studentů, ale s novými možnostmi v oblasti vzdělávání.

Myslíte, že existuje způsob, jak by mohly univerzity efektivně implementovat umělou inteligenci do procesu hodnocení studentských prací?

Umělá inteligence by do budoucna mohla být skvělým pomocníkem při výuce, například při automatickém hodnocení průběžných úkolů, kvízů a testů. Systémy AI mohou také provádět analýzu obsahu, identifikovat chybějící citace, kontrolovat gramatiku a pravopis, a poskytovat návrhy na zlepšení struktury a obsahu. Tímto způsobem mohou univerzity urychlit a zjednodušit proces hodnocení, což umožní rychlejší zpětnou vazbu pro studenty. Tím, že umělá inteligence sice není perfektní, ale je v rámci svého modelu objektivní vůči všem, které by hodnotila, by také mohlo jít o objektivní doplňkový způsob hodnocení prací, které se nedají posuzovat na základě jasných metrik, jako jsou například humanitní předměty.

Jak zajistit, aby umělá inteligence byla používána k podpoře, a ne nahrazování schopností studentů?

Umělá inteligence by měla být používána jako nástroj, který podporuje výuku a rozvoj studentů. To znamená, že by měla být integrována do výuky tak, aby studenti mohli využívat její výhody, ale zároveň se učit a rozvíjet své dovednosti sami.

A mohla by v budoucnosti hrát větší roli v akademickém prostředí?

Velkou příležitost spatřuji zejména v personalizované výuce, protože tradiční výuka nevyhovuje všem profilům studentů a neumožňuje mnoha z nich objevit svůj potenciál. Často jednoduše proto, že není v kapacitě učitele pochopit nebo lépe poznat X lidí zároveň. Tím, že sbírá a analyzuje data o pokroku a preferencích studentů, může AI navrhnout indivi­dualizované učební plány, doporučit relevantní materiály a úkoly, a poskytovat zpětnou vazbu na míru.

připravila Kalina Slavova