img2758 web2Kongresové centrum Praha. Pojem v odvětví kongresové turistiky, významných společenských událostí, akcí přesahujících rámec České republiky. Do novodobé historie naší země se zapsalo výjimečnou charakteristikou. Jako subjekt, který dokáže zájemcům nabídnout úctyhodné hodnoty, ojedinělé organizační schopnosti, originální a nadčasový přístup k zadání. Úspěchy se násobí. Pod vedením generální ředitelky Ing. Lenky Žlebkové se Kongresové centrum Praha posunulo mezi špičková místa oboru v Evropě i na světě. Nejen za to byla letos oceněna v prestižní soutěži MANAŽER ROKU, zvítězila v kategorii Služby.

 

Kongresové centrum prošlo v jeho historii mnoha změnami. Která z nich zasáhla do jeho života nejvíce?

Jako klíčový vnímám rok 2000, kdy jsme hostili zasedání Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Skupiny světové banky. Dalším důležitým milníkem bylo následné oddlužení KCP po vstupu Ministerstva financí do vlastnické struktury centra v roce 2014. S pořádáním nejvýznamnější mezinárodní akce finančního světa byly v roce 2000 spojené výdaje na rekonstrukci původní budovy centra. Ve stejném čase jsme se potýkali s náklady na probíhající výstavbu hotelu Holiday Inn Prague Congress. Šlo o strategické investice, které nás posunuly na novou úroveň – od této chvíle jsme povýšili na pořadatele nejvýznamnějších mezinárodních eventů. Investice do rekonstrukce i výstavby tedy měly svůj hluboký smysl. Ale dluhy ovlivňovaly hospodaření centra ještě v roce 2014. Vstup ministerstva do vlastnické struktury KCP a kapitalizace dluhu nám pomohly odstartovat další fázi našeho úspěšného rozvoje.

Jaká je dnes filozofie podnikání tohoto Kongresového centra Praha?

maléFoyer Kongresovüho sÔÇálu 2C Congress Hall Foyer 2C 6Vytvářet skvělé místo pro jedinečné okamžiky, od kulturních a společenských akcí až po inspirativní setkání v rámci velkých národních a mezinárodních kongresů, které pomáhají změnit svět k lepšímu. Centrum už získalo pověst destinace pro výjimečné umělecké zážitky a kongresové akce na světové úrovni. Dokážeme splnit vysoké nároky organizátorů mezinárodních kongresů a konferencí. Ale naše ambice sahají ještě dál – usilujeme o pořádání nejprestižnějších světových událostí, jako byl nedávný 27. Světový silniční kongres s téměř 4300 delegáty ze 117 zemí nebo 65 eventů spojených s českým předsednictvím Rady EU v minulém roce. Pro naplnění našeho úsilí je ale klíčová i budoucí výstavba nové výstavní haly.

A co všechno nabízíte v rámci kongresové turistiky?

Záleží nám na každém okamžiku, který zde návštěvníci stráví. Poskytujeme špičkový servis, moderní techniku, jedinečné variabilní prostory, které dokážeme uzpůsobit i nejnáročnějším požadavkům. V rámci podpory udržitelných akcí nabízíme volné jízdenky pro účastníky kongresu, stejně jako skvělou polohu přímo na metru, díky které jsou delegáti v centru za deset minut. Spolupracujeme s pečlivě vybranými dodavateli, abychom zajistili perfektní služby atd. Celý náš balíček služeb dodává jakékoliv akci pořádané u nás punc jedinečnosti.

Bývají podmínky ve výběrových řízeních na uspořádání, určitě světové, akce velmi přísné? A co je nutné splnit, abyste mohli vyhrát?

Kandidatura na pořádání světových akcí je velmi náročná. A její úspěšné splnění neleží jen na bedrech KCP, ale spolupracujeme i s Prague Convention Bureau, hl. m. Praha, a zejména s lokálními zástupci jednotlivých oborů, tzv. ambasadory. Podpora Prahy, případně státu, je u prestižních světových akcí nutná, nicméně v 80 % případů potřebujete aktivní lékaře, profesory, špičkové manažery atd., kteří aktivně lobbují v mezinárodních asociacích za získání kongresu v dané destinaci. Obecně pak hrají roli kritéria jako dopravní dostupnost, včetně leteckého spojení, vízová povinnost, dostatečná kvalitní ubytovací kapacita, bezpečnost destinace, ale i její atraktivita. Tady Praze v současnosti velmi nahrává její pátá pozice v žebříčku nejatraktivnějších kongresových destinací světa dle mezinárodní kongresové asociace ICCA.

V čem se změnil váš obor v posledních deseti letech?

Kongresový průmysl prošel výraznými změnami. Pandemie způsobila nejprve jeho zakonzervování, pak přinesla výzvy v pořádání virtuálních eventů. Technologický pokrok a posílení znalostí byly v té době klíčové a mě těší, že jsme digitální formy setkávání dokázali rozvinout. Změny směřují i k větší udržitelnosti. S ohledem na narůstající náklady a omezené rozpočty klientů i k větší efektivitě akcí. Akce se co do počtu účastníků zmenšily. Vliv na to má mimo politiky udržitelnosti firem také růst cen letenek a zatím nižší počet leteckých spojení oproti předcovidovým letům. Situace v globálním kontextu, jako například válka na Ukrajině, posílila zase důraz na bezpečnost. Všechny tyto turbulence nutí pořadatele eventů být flexibilnější a rychle se přizpůsobit. Umíme tak reagovat na potvrzování eventů či změnu dispozic akcí na poslední chvíli. Na popularitě nabývá i tendence poskytovat všechny služby „pod jednou střechou“. I zde můžeme díky našemu hotelu Holiday Inn klientům vyhovět.

Manažersky zvládnout vize a dát jim konkrétní podobu asi není dnes úplně nejjednodušší. Držíte se určitých zásad, pravidel, pomáhá vám intuice při rozhodování?

maléKCP exterier 16Máme nastavenou dlouhodobou vizi a tříleté strategické plány, které pravidelně na roční bázi aktualizujeme, tady jsou podkladem pro rozhodnutí relevantní data. Samozřejmě musíme být schopni i flexibilně reagovat na nenadálé situace, v tom případě se opírám hlavně o svou intuici, která se mi, díky dlouhodobému působení v cestovním ruchu a kongresovém průmyslu, většinou vyplatí. Má intuice není jen o pocitech, ale opírá se o získané zkušenosti a znalost odvětví. V mnoha nepředvídatelných situacích tak instinkt hraje velmi důležitou roli.

Podle jakých měřítek posuzujete nové nápady svého týmu?

S novými nápady může přijít jakýkoli zaměstnanec v podstatě kdykoli. Zaměstnanci mají možnost sdílet své kreativní myšlenky prostřednictvím jednoduchých online dotazníků nebo je vhazovat do speciální schránky. Své myšlenky mohou prezentovat nadřízeným, nebo využít pravidelné příležitosti k setkání se mnou a nápad se mnou probrat. Všechny příspěvky s užším vedením vyhodnocujeme a ty, které schválíme, oceníme jak finančně, tak hlavně nefinančně – poděkováním a jeho rea­lizací. To je největší přínos pro navrhovatele, získává dobrý pocit, často i zlepšení pracovních podmínek, jeho práce mu zkrátka přináší větší smysl.

Přicházíte na obchodní jednání pečlivě připravená, nebo spíše ráda improvizujete a čekáte, co situace v daném okamžiku ukáže?

Jsem v kontaktu s aktuálním děním, zajímám se o to, co se v naší branži děje. Připravenost na obchodní jednání je proto často spíše otázkou udržení konstantního flow a aktivního naslouchání protistraně. Pokud však mám před sebou prezentaci nebo potřebuji aktivně prosazovat naše zájmy, pak se pochopitelně velmi pečlivě připravuji.

V soutěži MANAŽER ROKU jste se úspěšně prosadila. Byla to velká radost, nebo spíše cítíte závazek pracovat ještě více, lépe, efektivněji? A dá se to vůbec?

maléKCP 87Vítězství v kategorii služeb, stejně jako zařazení mezi Top 10 manažerů, si velmi vážím a mám z nich radost. Vnímám je jako „třešničku na dortu“ za poslední tři nelehké roky, jako potvrzení společné práce mého týmu a našich dosažených výsledků. Nemyslím ale, že by ve mně ocenění vzbuzovalo větší závazky než ty, které jsem si vytyčila sama. Pracovala jsem naplno před MANAŽEREM ROKU a pracovat s chutí a plným nasazením budu i po něm. Ocenění mi však dodalo další motivaci, a asi i potvrzení, že jdu správným směrem.

Letošek byl pro cestovní ruch, gastronomii a příbuzná odvětví tak trochu houpačkou, jedněm se velice dařilo, jiní naříkali. Jak si vedlo Kongresové centrum?

KCP se daří skvěle. Máme ze sebou rekordní rok 2022 a vypadá to, že úspěšní budeme i letos. Hostili jsme zvučné eventy jako například letní EUROPACAT (European Congress on Catalysis) pro 2000 osob, Světový kongres molekulárního zobrazování pro 1500 lidí nebo
již zmiňovaný 27. Světový silniční kongres. V centru si ale návštěvníci užili i světové umělce. Italský pianista Ludovico Einaudi vyprodal svůj pražský koncert už potřetí. Vyprodáno měli i Led Zeppelin Symphonic, kteří sklidili standing ovation. Uvidíme, zda se vyprodá i druhý Galakoncert Orchestru Karla Vlacha, který koprodukujeme a který na jaře v největším Kongresovém sále nenechal jediné křeslo volné.

Obohatíte v roce nadcházejícím své služby? Co mimořádného se v prostorách unikátní budovy české metropole odehraje?

I příští rok budeme hrdým hostitelem velkých mezinárodních kongresů. Rádi bychom však hlavně začali se stavbou nové výstavní haly, to je pro náš další rozvoj i rozvoj kongresového průmyslu v Praze zásadní. Současně připravujeme projekt revitalizace severní terasy, která nabídne návštěvníkům KCP, ale i Pražanům příjemné místo pro trávení volného času. Stejně jako letos plánujeme otevřít dveře široké veřejnosti. Budeme pokračovat v prohlídkách centra, které nabízí jak unikátní interiéry, tak i přes dvě stovky uměleckých děl. Opět pozveme návštěvníky v rámci projektu Art District Vyšehrad, který je společným počinem nás, Vyšehradu a Prague City Tourism, např. na jedinečnou venkovní expozici uměleckých děl festivalu Sculpture Line. Návštěvníci mohou obdivovat sochy umístěné v okolí KCP a Vyšehradu a vernisáž soch obohatí setkání s umělci i komentované prohlídky. Kalendář se nám plní také atraktivními akcemi v souladu s projektem KCP Art, který i v příštím roce nabídne bohatý kulturní program. Doporučuji sledovat naše stránky a sociální sítě, které vždy včas o našem programu informují.

otázky připravila Eva Brixi