Uvodní fotoZazvonil mobil. Představila se mi žena, kterou jsem neznala. Povyprávěla mi stručně svůj příběh a vyslovila přání, že by ráda prostřednictvím Madam Business představila nejen výsledek vlastního odhodlání změnit profesní i osobní život, ale povzbudila i další lidi, kteří k podobnému rozhodnutí zatím nenašli odvahu. Před nedávnem opustila dobře placenou dráhu IT a korporátu a rozhodla se podnikat jako OSVČ pod značkou Tefeso. Zřídila webové stránky, a jako místo, odkud bude působit, zvolila své bydliště, když prvotní záměr na sdílenou kancelář padl. Nechala si vyrobit vizitky, dala se nafotografovat. Bez obav a strachu se rozhodla pomáhat těm, kteří hledají jinou cestu než prášky na nervy a na spaní. Jana Spitzkopfová se začala těšit z nových životních příležitostí. Umí naslouchat a harmonizovat energie ve vašem já.

Na vrcholu své profesní kariéry jste se rozhodla skončit v korporátu, odstřihnout se od finančních jistot a vydat se svou vlastní podnikatelskou cestou. Co vás k tomu vedlo?

Pro korporáty jsem pracovala třicet let. Za tu dobu jsem se naučila spoustu nových věcí a měla možnost spolupracovat se skvělými lidmi na zajímavých projektech. Dnes jsem za takovou zkušenost, díky níž jsem se dostala tam, kde dnes jsem, vděčná. Především to pro mě byla velká škola života. Ať už děláte cokoli, časem zjistíte, že jde o to, jak máte nastavené vztahy, ať už k sobě, nebo okolí, zda jsou zdravé, a zda jste ochotni spolupracovat, a to i přes konkurenční prostředí, a chovat se autenticky bez postranních úmyslů. Jistota představuje pro každého něco jiného a pro mě osobně je to pocit vnitřního bezpečí. Dospěla jsem totiž k tomu, že jediné místo, kde opravdu najdu jistotu, je v mém srdci.

malákuličkaDSC 6596 copyDalo by se říci, že jste udělala skok do neznáma?

Ano, to teda! Kdybyste se mě zeptala před časem, tak vám řeknu, že mám v úmyslu současně pracovat na projektech pro korporáty, právě pro pocit zachování jistot, zaběhnutého pracovního režimu, každodenních rituálů a setkávání se s kolegy, a osobnímu rozvoji a vzdělávání se v jiných oblastech věnovat pouze ve volném čase, ostatně tak, jako tomu ještě do nedávna skutečně bylo.

Postupně mě však toto nastavení víc a víc vyčerpávalo, až jsem dospěla k rozhodnutí, že to tak dál nejde, že je potřeba se pro jedno nebo pro druhé rozhodnout. A právě uvědomění si, co nechci, mě přivedlo k tomu, co chtít, a to je pomáhat lidem. Avšak rozhodnutí je jedna věc a udělat praktický krok do neznáma je věc druhá, to chce odvahu bez výmluv a kompromisů. Víte, vždy, když mě v životě potká něco nečekaného, vítám to jako výzvu, možnost prožít novou zkušenost, složit další životní zkoušku. Někdo říká, že má v životě problémy, které musí řešit, já říkám, že mám příležitosti naučit se něco nového.

Umíte pracovat s energiemi. Co si pod tím můžeme představit?

Energie je všude kolem nás i uvnitř v nás, pracujeme s ní všichni. Ať už vědomě, či podvědomě tím, co říkáme, co děláme, co si myslíme, co cítíme a jak reagujeme na okolí, např. práce na vztazích jsou hezkou ukázkou proudění energie mezi lidmi.

Naše tělo je také forma energie. Část, která je viditelná, je naše fyzické tělo, které si umí energii nejen vygenerovat, ale umí ji i přijímat a vydávat z a do okolí. Pokud energie v našem těle proudí harmonicky, tedy máme v rovnováze přijímání a dávání, cítíme se výborně a jsme zdraví, šťastní a spokojení. Když jsme však z nějakého důvodu, např. jsme zažili traumatický zážitek, ve stresu, pod tlakem nebo máme z něčeho či někoho strach, k narušení této rovnováhy dojde, má to za následek vytvoření fyzického bloku na nějakém místě v těle a důsledkem toho vznikne disharmonie. My se pak cítíme špatně, jsme unavení, trpíme nespavostí... Tělo je však moudré a od nás je moudré ho poslouchat, když nám dává znamení, a vnímat, co nám chce říct. Když znamením nevěnujeme pozornost, můžeme utrpět úraz, onemocnět nebo se stane něco jiného, co nás zastaví. Mnohdy se zastavíme, až když se cítíme ohrožení na životě. Pak máme jemnohmotná těla, např. emoční, která většina lidí vnímá spíše podvědomě. Můžeme si to představit např. tak, že když nám někdo vstoupí do našeho prostoru, tak z někoho máme „husí kůži“, a od jiného, byť cizího, se necháme obejmout, aniž bychom si to uměli rozumově zdůvodnit, prostě to tak cítíme.

Dalším příkladem může být situace, která v nás probudí negativní emoce. Můžeme být svědky nebo se nás může přímo týkat situace, kdy se neovládneme a buď se rozbrečíme, nebo vybuchneme, prostě nás nečekaně sejme. Z pohledu okolí se naše reakce na danou situa­ci může zdát neadekvátní, ale pro nás může být zcela zásadní, a proto je dobré jí věnovat plnou pozornost. V každém ohledu je to pro nás o nás cenná informace, která nám může pomoci najít příčinu naší emoční reakce a tu pak vyléčit.

A jak můžete být užitečná svými schopnostmi ostatním?

Osobně práci s energií používám pouze k léčení a tvoření. Ostatním lidem můžu zprostředkovat léčivou energii nebo je čistit od negativních energií a škodlivých programů, přepsat negativní přesvědčení na pozitivní, pomoct jim odstranit fyzické a mentální bloky v těle a ukázat, jak zpracovat své stíny a proměnit je na dary.

Tím chcete naznačit, že se k vám někdo objedná a za hodinu je zdravý a plný sil? To máváte kouzelným proutkem...

Hmm, tak to by se líbilo i mně, umět kouzlit, všichni by byli rázem zdraví, vysmátí a v pohodě. Ale vážně, každý den si vytváříme vlastní realitu a prožíváme vlastní emoce, díváme se na svět vlastníma očima a děláme to, co považujeme v dané chvíli za správné a dobré pro nás a okolí. Na cestě sebepoznání jsem za ta léta, co po ní jdu, ušla pěkný kus a opravdu jsem měla štěstí na ty nejlepší učitele. Vždy, když mně nějaká metoda pomohla, tak jsem ji začala studovat do hloubky. Jak metod přibývalo, dokázala jsem je propojovat a přišla jsem na to, že ve finále mají společnou jednu věc, a tím je nalezení klíče k našemu srdci. No, a jak jednou začnete srdce otevírat, přeměníte své stíny na dary. Jedním z mých darů je schopnost ukazovat lidem cestu a být jim inspirací.maléDSC 6054

Umíte číst v lidské duši, dokážete rozpoznat zdravotní problém jedince. Jaké metody práce používáte?

I přesto, že mám dar empatie, stále je potřeba učit se a denně si nové znalosti upevňovat cvičením. Chce to trpělivost a nevzdávat se, chyby neexistují, akorát zjistíme, kudy cesta nevede, poučíme se a silnější o novou zkušenost se s důvěrou vydáme jinudy. Co je však z mého pohledu důležité, a to mohu uvést z vlastní praxe, aby použitá metoda vyhovovala konkrétnímu člověku, který na terapii přijde, a byla pro něj srozumitelná, pochopitelná a přijatelná. Každý jsme jedinečný, jsme na různém stupni vývoje, máme za sebou jiné životní zkušenosti, byli jsme vychovávaní v jiném prostředí, a to je potřeba vnímat a ke každému přistupovat laskavě a s respektem.

Čím nebo jak v klientovi vzbudíte důvěru k vám?

Než se z člověka stane klient, má na srdci něco, s čím si sám neví rady, často s něčím bezúspěšně bojuje, a když si uvědomí, že potřebuje pomoc z venku, začne hledat, na koho by se mohl obrátit, a pátrá... a když ho někdo někde zaujme, tak se u něj objedná na úvodní konzultaci.
První krok je velmi důležitý, klient sice neví, co ho tam čeká, ale co ví, je, že pokračovat v dosavadním způsobu života je pro něj škodlivé a že potřebuje a chce něco změnit, i malými kroky lze zlepšit kvalitu žití. O co konkrétně jde, na to se dá přijít právě při úvodní konzultaci. Průvodce pomůže klientovi si věci uvědomit, dát do souvislostí, a hlavně pojmenovat. V momentě, kdy něco pojmenujete, tak už víte, na co se máte zaměřit.
Průvodce současně poskytuje klientovi bezpečný prostor bez hodnocení, odsuzování, posuzování, věnuje mu plnou pozornost, naslouchá mu a udržuje čisté energetické pole. Tím vytváří příjemné prostředí, ve kterém se může klient s důvěrou uvolnit.

Než jste si mohla otevřít soukromou praxi, léta jste se učila. Zvládla jste výklad karet, numerologii, studovala jste autopatii, EFT terapii, pracujete s Genovými klíči a pronikla jste do metody ThetaHealing. Mnohým se to bude zdát až příliš záhadné...

Chápu, záhadou nám může být to, co neznáme nebo co je pro nás tak trochu tajemné, neuchopitelné, a práce s energiemi se takto jevit může. Ve své podstatě jsou metody, se kterými pracuji, postavené na znalosti fungování lidského těla a mysli, kde v těle máme jakási energetická centra, kudy probíhají energetické dráhy apod. Ať už se používá ta která metoda, vždy se nejprve řeší přítomnost, co nás momentálně trápí, pak se řeší minulost, např. traumata z dětství, a nakonec budoucnost, pozitivní afirmace a jiné.

Úvodní konzultace je o seznámení se, nalezení bolestí a trápení, a návrhu, čím terapii začít, co je pro klienta nejpalčivější a jakou metodu, případně kombinaci více metod, zvolit.

Kdo se na vás nejvíce obrací? Jsou to také lidé z businessu?

Obracejí se na mě ti lidé, kteří se rozhodnou, že chtějí ve svém životě něco změnit a nevědí, jak na to nebo co jim v tom brání. Už toho mají dost, cítit se přetížení, frustrovaní, mají zdravotní problémy nebo problémy ve vztazích.

Ano, v oblasti businessu je na lidi vyvíjen mnohdy velký tlak a jsou kladeny vysoké nároky na výkon, na kvalitu, na výsledek v daném čase, a to je dlouhodobě neudržitelný stav, ostatně, s tím mám vlastní zkušenost. Znalost prostředí je z mého pohledu výhodou.

Tyto osobnosti vypadají superšťastně, jako z televizních seriálů. Často je to naopak, pohybují se v mimořádném stresu z velké zodpovědnosti. To na ně klade neskonalé nároky, ne vždy situace zvládají. Jak takového zájemce zharmonizovat, udělat z něj spokojeného šéfa, manžela, otce?

Ukázat jim, jaký je to pocit, mít se ráda – mít se rád.

Co byste doporučovala těm, kdož si dávají novoroční předsevzetí a jsou ochotni něco skutečně v životě změnit, být šťastnější?

Ano, novoroční předsevzetí může být tím důležitým prvním krokem, o kterém jsem se zmínila, a pokud to se sebou tito lidé myslí upřímně, tak přejdou k činům a něco pro to udělají.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi