aaaJitka VolnáŽivot přináší nečekané zvraty. Mění ze dne na den, někdy z minuty na minutu, postavení člověka ve společnosti, jeho zdraví, mobilitu, možnosti, radosti ve strasti. Mnohé události však může pomoci zvládnout dobrá pojistka. Závažná životní rizika jsou tím nejdůležitějším, co by měla pojistná smlouva krýt. A jak dodává Jitka Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně, produkt NEON je pojištění, které vám kryje záda.

Aby životní pojištění plnilo svoji ochrannou funkci, co všechno by pojistná smlouva měla zohledňovat?

Nejdůležitější je, aby pojištění pokrývalo zejména invaliditu, trvalé následky úrazu, smrt a dlouhodobou pracovní neschopnost. Klientům nyní nabízíme novinku v podobě pojištění trvalých následků úrazu s desetinásobnou progresí, a mnohé jistě osloví i aktuální sleva na pojistném ve výši 30 % na připojištění trvalých následků úrazů. Důležité je také nastavit si správné pojistné částky. U živitelů rodin se obecně doporučuje mít částku pro případ smrti nastavenou na trojnásobek ročního příjmu.

Řada z nás bojuje s civilizačními chorobami. Jak jim může NEON pomoci?

Vycházíme například vstříc klientům s diagnostikovaným diabetem. Zatímco většina pojišťoven při sjednání úrazového pojištění zkoumá závažnost onemocnění, ČPP pojistí osoby trpící cukrovkou na úraz bez omezení.

Když si lidé sjednávají pojištění, často zkoumají i odškodnění menších úrazů. Co jim v tomto směru může NEON nabídnout?

Jsme jedna z mála pojišťoven, která nabízí pojistné plnění už od prvního dne. Vyplácíme plnění za úraz na základě lékařské zprávy, kdy nám stačí již ta z prvotního ošetření. Jinými slovy nečekáme na uzdravení klienta po úrazu, plnění může být poskytnuto ihned po předložení zprávy z vyšetření.

Mnoho lidí trápí už pouhé hledání lékaře. I těmto klientům jste schopni pomoci?

Sehnat praktického doktora, zubaře či nějakého specialistu bývá velmi obtížné, a mnohdy je potřeba na vyšetření čekat dlouhou dobu. Pro tyto případy nabízíme našim klientům jedinečnou asistenční službu ČPP Pomoc. A to za 29 Kč měsíčně.

(red)