DSC00128 5810Jan SchönbauerŽeny a počítač prý moc nejdou dohromady, říká se. Omyl! Informační technologie dokážou zvládnout stejně dobře jako muži. Jen se mnohé z nich musí zbavit počátečních předsudků. A proto je tu parta lidí, kteří si tento úkol vzali za svůj. Jakým způsobem, o tom už jsou následující řádky s Janem Schönbauerem, Media relations Specialist společnosti Czechitas:

Co se skrývá za projektem Czechitas, kdy a proč vznikl?

Prvotní myšlenka z roku 2013 byla motivována chutí během jednoho dne ukázat kamarádkám našich zakladatelek, že se mohou relativně rychle naučit něco z IT a použít to v praxi. Primární motivací bylo zbavit je předsudků o tom, že je to těžké a že taková práce pro ně není. To se podařilo a na to se nabalovala spousta aktivit, které jsme pro ženy začali dělat. Za osm let Czechitas jsme se se zájemkyněmi o obor naučili pracovat, umíme jim vytvořit velice bezpečné prostředí, ve kterém se mohou učit, vzdělávat a kde se nebojí ptát. Ženy umíme oslovit, na­dchnout pro vzdělávání a dokážeme jim nabídnout příležitost. Ženy často přicházejí z rodičovské dovolené, chtějí se vrátit do pracovního procesu a IT může být oblast, která jim nabídne flexibilní formu úvazku. Zároveň je v IT velmi různorodá práce, ve které je mnoho příležitostí.

Nastínil byste dosavadní výsledky? Čím se za dobu své činnosti můžete pochlubit?

S Czechitas se vzdělávalo v roce 2022 celkem 15 316 lidí, a to buď na našich prezenčních kurzech, nebo formou samostudia pomocí našich tutoriálů. Dalších 901 lidí se vzdělávalo na platformách našich partnerů Google (Google Career Certificates) a IBM (SkillsBuild).
Prezenčních workshopů a kurzů jsme uspořádali celkem 242 a zúčastnilo se jich 8082 přihlášených, především žen. Pokud bychom sečetli dohromady počty hodin všech Czechitas kurzů, vyjde nám 127 208 hodin strávených výukou na Czechitas kurzech. A přičteme-li dalších 2834 hodin strávených samostudiem na online platformách (tam, kde bylo možné měřit), dostaneme se na neuvěřitelných 130 000 hodin věnovaných vzdělávání
s Czechitas v roce 2022.
Díky osmi Digitálním akademiím v Praze, Brně a Ostravě jsme na juniorní role v IT kvalifikovali 261 absolventek. Dalších 1306 žen jsme vzdělávali v dlouhodobých kurzech. V roce 2022 změnilo 302 studentek Czechitas svou profesi a našlo si práci v IT. V celkovém součtu jsme tak od roku 2017, odkdy monitorujeme kariéry našich absolventek, překonali magickou hranici 1000 uplatněných žen. Vedle měření dopadu vzdělání s Czechitas sbíráme data o růstu platu po vstupu do IT sektoru. Z čerstvých dat od uplatněných absolventek digitálních akademií z roku 2022 vyplývá, že ke zvýšení platu došlo u 54 %, a to ještě v roce, kdy se do IT kvalifikovaly a změnily kariéru.

CZECHITAS ILUMáte další plány do budoucnosti? V čem jste uhodili hřebík na hlavičku, kde chcete aktivity rozšířit, kam nasměrovat více pozornosti?

Jedním z našich hlavních cílů je do roku 2025 kvalifikovat dalších 1500 žen na juniorní IT pozice v ČR. Tomuto cíli neustále přizpůsobujeme náš vzdělávací program. V poslední době například pracujeme na dlouhodobém kurzu kybernetické bezpečnosti, protože o odborníky na tuto oblast je velký zájem. Dlouhodobě se snažíme oslovit našimi aktivitami co největší počet lidí. Tím můžeme nadchnout a inspirovat pro IT velký počet žen, které si vyzkouší, zda by je tato oblast mohla bavit. Pokud ano, získají následně sebevědomí, uvědomí si, že vstup do odvětví zvládnou, a pak už je to jen malý krůček od změny kariéry. Předpokládáme, že náš ambiciózní cíl kvalifikovat dalších 1500 žen se nám podaří realizovat. Dáváme tomu veškeré naše úsilí.

Liší se „práce“ s ženami od té s mládeží? Učí se ženy hůře, nebo lépe?

Dětem a mladým dospělým v kurzech ukazujeme hravou formou informační technologie. Jde nám především o to, aby technologie nepoužívali jen k zábavě, ale také jim rozuměli a věděli, jak například takový program nebo hra fungují, že je za tím vším určitý kód, a díky němu se děje to a ono. Naše aktivity pro děti a mládež nyní mírně utlumujeme, protože se soustředíme na to, kde je náš největší společenský potenciál, a to je přivést do IT další stovky žen. Samotná diverzita v IT týmech pak zvyšuje výkon, což nám potvrzují také studie nebo naše partnerské firmy. Ženy se učí IT výborně. Velmi často mají velký smysl pro detail a také oplývají vytrvalostí, která je pro obor velmi důležitá.

Jaká je obecně „digitální inteligence“ čes­ké společnosti?

V současné chvíli chybí v IT oboru desetitisíce odborníků a bez žen tyto volné pozice nejsme schopni obsadit. To vypovídá samo o sobě. A protože vše souvisí se vším, připomenul bych podstatnou skutečnost, totiž že zároveň posunem na pozice s vyšší přidanou hodnotou si ženy polepší i platově.

Je znát, že vás práce hodně baví...

Nás v Czechitas na naší práci nejvíce těší ten společenský dopad toho, oč se snažíme. V každodenní práci nás posunuje ona zpětná vazba žen, které s námi změnily kariéru, a následně jsou nám velice vděčné. Ty příběhy jsou tak silné, že nás každý den motivují v dalším úsilí.

mnoho dalších úspěšných absolventek
popřál Pavel Kačer