aSimona MyslikovjanováIng. Simona Myslikovjanová, Ph.D., MBA, MBE, se specializuje na interim & talent management, jehož prostřednictvím již pomohla stovkám firem z potíží. Také se věnuje psychologii, komunikaci, a především talent managementu a growth mindset, a na pracovištích tak vytváří zdravou a silnou firemní kulturu. Kromě toho, že řídí svou firmu SiMyCo s.r.o., je to ještě žena dalších profesí: na jedné straně jako External Executive Director of Human Resources, jindy jako External Interim Director nebo jako Learning, Talent, Communication, Process & Development Specialist. V roce 2022 byla oceněna v Top 13 nejúspěšnějších CEO žen ČR v kategorii Obchod a služby. Patří mezi lidi, kteří dokážou věci posouvat dál. Její dvacetiletá praxe ji navedla na dráhu individuálního přístupu ke každému klientovi. Povídala jsem si s ní tentokrát o lidském podvědomí:

Jaký význam má podvědomí v našem životě?

O roli podvědomého lidského chování rozsáhle spekulovali již Jung a Freud během 20. století, skutečné důvody lidského chování zůstaly nejasné. Dnes je situace jiná. Nové sofistikované experimentální techniky zásadně ovlivnily naše chápání té části mozku, která pracuje bez vědomí naší mysli. Nazývejme jej „subliminální svět“. Vědomí představuje maximálně 2 % práce mozku, zbytek běží v nevědomí. Představte si, že jedete po dálnici rychlostí 130 km/h, z nějakého důvodu šlápnete na brzdu a teprve za půl sekundy si uvědomíte, proč jste vůbec brzdili. Protože jste to udělala podvědomě.
Podněty, které přicházejí do mozku, mohou ovlivňovat tělesný i emoční stav, i když si je jedinec neuvědomuje. Podprahového vnímání se využívá v reklamě, ale dochází k němu bezděčně i v situacích každodenního života.
Podprahové (subliminální) podněty si není schopen jedinec uvědomit, přesto je ale jeho mozek prokazatelně zaznamená. Tyto podněty mohou ovlivnit emoční naladění a také rozhodování. Typickými příklady podprahového působení jsou slova maskovaná hlasitější hudbou nebo zrakový podnět, který se objeví na tak krátkou dobu, že ho jedinec vědomě nezaznamená. Podprahové vnímání by se nemělo přeceňovat, ale ani podceňovat. Podprahové vnímání se často zneužívá v reklamě. Nemusí jít pouze o speciální reklamní materiály, ale podprahově může působit i běžná reklama. Příkladem je reklamní plocha u dálnice. Řidič jedoucí obvyklou rychlostí sice nerozpozná obsah reklamy, ale jeho mozek ji zaznamená. Abychom dokázali vědomě měnit naši vlastní realitu, je důležité naučit se se svými myšlenkami pracovat. Pozitivní představy o našich cílech, přáních či životní cestě dokážou tuto realitu skutečně ovlivnit. V momentě, kdy myšlenku necháváme „klíčit“ v mysli, stává se z ní afirmace, která nás postupně vede k činům, a tedy i směrem k našemu vysněnému cíli. Pokud navíc své myšlenky začneme prezentovat navenek, svědčí to už o našem přesvědčení a rozhodnutí se pro danou věc. Panuje názor, že člověk využívá asi jen jednu desetinu své mozkové kapacity. Ale náš mozek se velmi rád učí: zkuste mu nabídnout něco nového pomocí jeho přeladění do stavu hladiny alfa.

Madam Business Simona foto titulka 2 2023Hladina alfa a výsledky podnikání, to spolu souvisí?

Každý jedinec se běžně nachází ve stavu alfa, pokud jeho mozek „zpomalí“. Nejčastěji těsně před usnutím, při probouzení, odpočinku nebo když se díváte do prázdna. Vy sami si můžete alfa záměrně navodit, např. meditací, relaxací nebo praxí všímavosti. Potom můžete účinně používat mnoho mentálních technik. Tyto techniky slouží k ovládání myšlenek, emocí, tělesných reakcí a chování. Pomáhají uklidnit hlavu a ulevit od namáhavé činnosti. Pro lidi z businessu je to důležité.
Hladina alfa by se mohla zdát až kouzelná. Je to jen na vás, kam svou pozornost pustíte. Když jsem se na ni poprvé svezla, byla jsem úplně fascinovaná. Možná to bude znít jako science-fiction. Ležela jsem na JIPu a byla po operaci. Ani na chvíli jsem si nepřipouštěla, že bych mohla umřít, byť lékaři mé rodině první den oznámili nepříznivou zprávu, o které jsem naštěstí nevěděla: Má pětiprocentní šanci na přežití. Uvědomila jsem si, že mě tělo zastavilo. Vše kolem mě pípalo, byl kolem mě velký shon – lékařů, sestřiček a ošetřovatelek. Začala jsem vnímat své tělo, ale nepotřebovala ho. Zhluboka jsem dýchala, poslouchala svůj vnitřní hlas. V hladině alfa prožíváte i ty chvíle, kdy se zahledíte z okna a sledujete třeba vrcholky Lužických hor a necháte plynout myšlenky. K tomu mi dopomáhala hudba, která mě zpočátku spíše rozrušovala. Hledala jsem v sobě koncentraci. Pak přišel ten klid ve mně, pocit, že to zlé je pryč a že jsem v jiné, lepší dimenzi bytí.

A kde ještě se můžeme s podvědomím setkat? Lze se na ně spoléhat? Třeba v manažerském rozhodování a řízení?

Zde bych nehovořila přímo o podvědomí, byť se právě do našeho podvědomí ukládá vše, co pro naše vědomí není důležité, avšak může se stát důležitým později. V oblasti managementu pojďme hovořit o strategickém předvídání. Tedy intuici. To je to slovo, které je jedním ze specifických nástrojů strategického řízení. Budoucí vývoj nelze vypočítat nebo jinak určit pomocí analytických metod. Intuice je schopnost vnést do dané situace vše, co jsme kde viděli, cítili, vnímali a poznali.
Vycházejme z toho, že jde o vysoce kreativní procesy, u kterých je přesto jejich určitá posloupnost a struktura nezbytností. Systém strategického řízení musí umožnit co nejvyšší kreativitu pracovníků, současně však musí zajistit potřebný stupeň disciplíny. Umění skloubit v podniku kreativitu s disciplínou je rozhodujícím činitelem úspěchu. Strategické řízení je směsí kreativity, logiky, nadšení, předvídání, přemýšlení, analýzy a disciplíny. O to se opírám, když pracuji interaktivně v týmech firem, které si mě najímají – a to jak z oblasti business sféry, korporátní klientely, tak zdravotnictví, hotelnictví, pomoci umím menším rodinným firmám i těm výrobním. Tvrdím, že dobrý podnik musí na trhu vystupovat jako výrazná osobnost. Musí mít své osobité vlastnosti, jimiž se projevuje a jimiž vyniká nad ostatními.

Dokážete ovlivnit výsledek vlastním pozitivním naladěním?

Nikdy nedělám předčasné závěry a vždy zůstávám otevřena všem možnostem. Budoucnost je možná mnohem světlejší, nežli si myslíte. Je tu jedna z hlavních sil, která nepříznivě ovlivňuje naše vědomí, a tou je psychická entropie – takový náš psychický nepořádek, kdy prožíváme strach, stres, úzkost či bolest, nebo i závist. Dlouhodobě trvající zážitky tohoto typu mohou oslabit naše já až do stavu, kdy už nedokážete investovat pozornost a dosahovat svých cílů. A to je přesně stav, kdy mě oslovují firmy, abych s jejich jedinci a celými kolektivy pracovala, uklidila jejich psychický nepořádek a posunula je v jejich seberozvoji.
Naposledy jsem v rámci již probíhajícího tréninkového plánu dostala od vedení firmy zadání: Najděte lidskost u našeho klíčového pracovníka, který je velmi precizní, po odborné stránce na velmi vysoké úrovni, nicméně... Tomuto člověku se budu věnovat na míru v rámci one-to-one coachingů, abychom u něj probudili kouzlo empatie, porozumění, týmovosti, a odbourali tak stres, tlak, nervozitu a chyby.
Nedostatek energie je totiž závažnou překážkou na cestě k blahobytu. Nízká energetická úroveň nám znemožňuje dosahovat svých cílů a poradit si s náročnými okolnostmi. Energii si člověk uchovává ve stavu absolutního klidu a maximálního soustředění. Když si dokážeme udržet stálou vědomost mysli, dokážeme také ovládat své reakce a naučíme se efektivněji svou energii využívat. Silná energie je zárukou zdraví a harmonického života. Když se informace, která vstupuje do vědomí, shoduje s cíli, psychická energie může proudit bez námahy. Ukázněte svou pozornost, odmítněte neproduktivní myšlenky nebo aktivity a vyzařujte čirou energii.

Mají taková sezení určité zákonitosti?

Naslouchání musí být na prvním místě. Hlavně nikam netlačit, ba naopak. Ve své praxi již dlouho využívám psychologické koučování, které klade zvláštní důraz na práci s motivací a napojení na emoce koučovaného.

Vraťme se ale k podvědomí. Kdy se ukázalo být hodně užitečné?

Na co se zaměříte, to ucítíte! Pozitivní naladění mysli funguje jako magnet. Soustřeďte se tedy ve svých myšlenkách především na to, čeho skutečně chcete dosáhnout a co doopravdy toužíte změnit. To, co se bude odehrávat ve vás, začne postupně přitahovat to dobré do vašeho bezprostředního okolí. Má rada zní: Netlačte na pilu, nechte věci plynout. Uvolněte se. Ovládejte svou mysl a nastolte v ní řád. To vám přinese klid a půdu připravenou pro flow. Po vneî textu 2 2023samotném flow se budete cítit skvěle. Budete mít spoustu energie a dobrého pocitu. Vaše kreativita bude rozjetá, mozek bude otevřen novým informacím. Dosahování stavu flow se dá naučit. Myšlenka je energie, která umí zázraky. Pozitivní myšlení samo o sobě nestačí k tomu, abychom byli úspěšní. Teprve s akcí docílíme výsledků. Někteří lidé se mu vysmívají. Proč však řadě z nich nefunguje? Protože nepochopili jeho správný princip. Pozitivní myšlení není o tom, že nasadíme masku, budeme se přetvařovat před ostatními a předstírat, že je vše v pořádku, přestože se nám nic nedaří. Věřte však, že pozitivní myšlení vám pomůže přelstít vlastní mozek.

Mohla byste uvést příklad?

Vedla jsem velký roční tréninkový plán pro jednu nemocnici, kde jsem se všemi zaměstnanci v rámci našich meetingů hovořila a poznávala je. Jedna slečna se mi zmínila, že práce na recepci ji baví, nicméně je vystresovaná z pracovního dne, i ze vztahů na pracovišti. Popisovala mi, co zažívá, jak se cítí a co ji užírá. Vytvořily jsme si důvěryhodný vztah, tak jako s každým dalším jedincem. Tím, že jsem vedla celý trénink na všech odděleních, včetně managementu, věděla jsem, že se uvolnilo místo na pozici kodérky (pozn. administrativní pracovník kontrolující dokumentaci) na oddělení. Ověřila jsem si znalosti a dovednosti této recepční a byla jsem přesvědčena, že jako zdravotní sestra s praxí se na toto místo hodí. Zmínila jsem se paní ředitelce o situaci, kterou jsem objevila, a místo bylo slečně nabídnuto. Zpočátku si nebyla jistá, zda nabídku přijme. Potřebovala totiž nejprve porozumět sama sobě. Získala čas na ztotožnění se s novou pozicí, které se ujala bravurně, pracovala velmi důsledně, poznala sama sebe. Šla do neznáma a nemohla důvěřovat něčemu, co sama neznala. Její sebedůvěra se posílila a ona se stala šťastnou a spokojenou. Objevila své silné stránky, talent a svou autentičnost. Doporučení tedy zní: Objevte sami sebe. Minulost je v našich hlavách, ale budoucnost ve vašich rukách.

Jak se o funkci a možnosti podvědomí opíráte ve své práci, tedy když vedete dlouhodobé tréninkové plány nebo působíte ve firmách jako External Executive Director
of HR, když se snažíte z průměrné firmy vykouzlit podnik se skvělými výsledky a obdivuhodným manažerským týmem?

Já se nesnažím – to bychom hovořili o tzv. nežádoucím vlivu. Já musím být o tom přesvědčena, jinak bych přeci svou práci nemohla vykonávat. Mým hlavním úkolem z pozice External Executive Director of HR je vytvořit inspirativní prostředí, kde se zaměstnanci nebudou bát sdílet své myšlenky, náměty, podněty a nápady, a kde jim jejich práce bude dávat smysl. Všichni manažeři by si měli uvědomit, že mezilidské vztahy a pracovní atmosféra se přenáší nejen mezi zaměstnanci samotnými. Působí na obchodní partnery, a hlavně na zákazníky. A proto je nutné dbát o vzájemnou interakci. Protože bez pochopení smyslu celé akce každým ze zaměstnanců – od vrcholového manažera po vrátného – nedojde k posunu ani uvnitř firmy, ale ani v obrazu vaší společnosti navenek.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi