Jana KolaříkováJana KolaříkováMyslet nejen na sebe, vlastní výsledky, úspěch na trhu, ale i na ostatní, kteří s námi žijí a časem budou obhospodařovat planetu, to je jeden z principů podnikání České podnikatelské pojišťovny. Pojmy jako společenská odpovědnost a udržitelnost již dávno zakořenily v jejím pohledu na svět. Prosinec je měsícem, kdy se o dobrých skutcích sluší mluvit víc než kdy jindy. Některé z aktivit proto přiblížila Jolana Kolaříková, marketingová ředitelka ČPP:

Velkým tématem vaší pojišťovny je společenská odpovědnost. Proč jdete tímto směrem?

V ČPP považujeme odpovědné podnikání za jeden z hlavních závazků vůči společnosti a životnímu prostředí, proto také recyklujeme, ekologicky likvidujeme elektroodpad a od roku 2021 měříme uhlíkovou stopu. Mezi naše priority patří nejen spokojenost klientů, ale i našich zaměstnanců a stakeholderů. Společenská odpovědnost je součástí naší kultury a je pro nás stejně důležitá jako dlouhodobá prosperita podnikání.

Jak ji vnímáte vy sama jako jednotlivec, občan této planety?

Společenská odpovědnost se mě dotýká stejně jako vás. Chcete žít na čisté planetě a zanechat pro další generace čisté životní prostředí. Jsem ráda, že ČPP podporuje mnoho projektů týkajících se udržitelnosti a filantropie. Například v rámci projektu Remobil motivujeme naše zaměstnance k ekologickému využití již nepotřebných mobilů jejich recyklací, v rámci akce Giving Tuesday zase například charitativně podporujeme Centrum Paraple. Jsem také velmi hrdá na náš projekt Česky pěšky, ve kterém se snažíme inspirovat veřejnost ke zdravému životnímu stylu. Zdravý a přirozený pohyb je velmi důležitý pro fyzickou kondici i jako prevence možných zdravotních problémů.

Co vedlo k projektu Česky pešky? Co vás jako pojišťovnu inspirovalo?

Projekt Česky pěšky vznikl ve spolupráci s Klubem českých turistů. Když jsme přemýšleli, do jakého projektu se zapojit a jak propojit zdravý životní styl s pojišťovnou, klienty, zaměstnanci a životním prostředím, napadla nás logicky turistika. Ta je v Čechách populární a čím dál více mladých lidí se vydává pěšky zkoumat krásy naší země. Chtěli jsme také dostat lidi ven do přírody a rozhýbat je po dlouhé covidové pandemii. Od těchto úvah už zbýval jen krůček ke spojení s Klubem českých turistů, který pečuje o 43 000 kilometrů značených pěších a lyžařských turistických tras po celé České republice.

A ohlas veřejnosti?

V roce 2021, kdy jsme s touto inciativou začali, jsme uspořádali 12 pochodů v osmi krajích České republiky. V roce 2022 se s námi ve 12 pochodech prošlo přes 45 000 turistů, včetně dětí a seniorů. Součástí pochodů byl také doprovodný kulturní program, ve kterém nechyběly ani zdravotně preventivní workshopy s neziskovou organizací LOONO. Turisté se mohli letos potkat i s novými ambasadory projektu Kateřinou Neumannovou a Jakubem Kohákem. Máme opravdu mnoho pozitivních ohlasů od účastníků. Někteří pro své výlety volili krátké trasy, na které vyráželi především rodiče s malými dětmi, naopak turističtí matadoři si vybírali dlouhé tratě na celý den. Velmi nás překvapilo, že lidé vycházeli v dešti i v zimě, neodradilo je ani špatné počasí. Cílem bylo zvednout lidi od počítačů, televizí, mobilů a společně vyrazit do přírody, což se nám povedlo.

Určitě těch aktivit ale bylo daleko více...

Ano, máte pravdu. Aktivit, které organizujeme v ČPP, je hodně. Několikrát do roka pořádáme Snídani, která pomáhá, v rámci níž kolegové připravují občerstvení, jež prodávají, a za vybrané peníze vždy podpoří neziskovou organizaci, kterou si jako tým vyberou. Dalším hlavním pilířem naší společnosti je dobrovolnictví. Každý zaměstnanec v ČPP má nárok na dva dny ročně, ve kterých se věnuje vybrané dobrovolnické aktivitě. Již nyní víme, že jsme letos věnovali neziskovým organizacím více než 660 dobrovolnických dní. To je podle mě velký úspěch a jsem na naše zaměstnance velmi pyšná. Za pozitivní vedlejší efekt dobrovolnictví také považuji fakt, že kolegové většinou chodí dobrovolničit v týmech, aby se mezi sebou lépe poznali i z jiné stránky, než je ta pracovní. Vytváří to pozitivní přátelskou energii na pracovišti, a jde tak o ideální synergii.

Už víte, čím se budete zabývat příští rok?

V aktivitách společenské odpovědnosti budeme samozřejmě pokračovat i v roce nadcházejícím. Zorganizujeme sbírku Remobil, připravíme Snídani, která pomáhá, zapojíme se do aktivit, které podporují platformy udržitelnosti, jako je Byznys pro Společnost a Asociace společenské odpovědnosti. Také náš projekt Česky pěšky začne svou třetí sezónu. Máme v plánu zaměřit se více na enviromentální a zdravotně preventivní osvětu. Takže účastníky bude čekat několik nových zajímavých aktivit. Náš projekt můžete sledovat na www.ceskypesky.cz.

za rozhovor poděkovala Eva Brixi