GruzieNino MchedlidzeI když je Gruzie geograficky poměrně vzdálená, nabízí nám Středoevropanům mnoho příležitostí k návštěvám a podnikatelským investicím. Jakými cestami se dá vzájemná spolupráce a možnosti rozšířit, o tom jsme hovořili s Nino Mchedlidze, prezidentkou Česko-gruzínské obchodní komory:

Proč by měly české podniky expandovat do Gruzie?

Gruzie má otevřenou hospodářskou politiku a český národ se v Gruzii těší velké oblibě. Souvisí to se společnou historií našich zemí, která byla spjata se Sovětským svazem. V hlavním městě Tbilisi byla tento rok dokonce otevřena zahraniční kancelář CzechTrade. Sama Gruzie aktivně vytváří prostředí, které pomáhá zahraničním investorům a podnikům při vstupu na místní trh. Řada proběhlých reforem posunula zemi na oblast, která je pro podnikání velmi přívětivá. S celkovou sazbou 9,9 % je Gruzie třetí nejméně daňově zatíženou zemí. Již několik let za sebou vykazuje růst HDP. Pro potenciální investory je velkým benefitem také nízká úroveň byrokracie a jednoduchý daňový systém. Země umožňuje bezcelní přístup a od roku 2014 má podepsanou dohodu o přidružení s EU. O dva roky později stvrdila také dohodu se zeměmi Evropského sdružení volného obchodu.
Foto 2Před pár dny jsem se vrátila z konference honorárních konzulů Gruzie, které se zúčastnili zástupci z více než 50 zemí. Byly diskutovány otázky zahraniční politiky, ekonomické i kulturní diplomacie a také možnosti rozvoje gruzínského zemědělství. Roste rovněž význam investičních projektů do energetiky. Aktuálně do vodních elektráren, ale vedou se jednání i o spolupráci v oblasti využití solárních technologií. Rozvoj zažívá turizmus. Čeští investoři se angažují v rámci staveb přímořských rezortů v Batumi. To je druhým největším městem země.

Jak Česko-gruzínská obchodní komora pomáhá našim podnikatelům?

Česko-gruzínská obchodní komora byla založena již v roce 2010. Jejím cílem je podpořit formování tržního prostředí mezi Českem a Gruzií. Při setkáních a podnikatelských misích prezentujeme společnosti, jejich výrobky a služby. Pořádáme konference, které podporují začínající podnikatele při vstupu na místní trh. V tomto roce proběhl seminář, na kterém byly diskutovány obchodní příležitosti Gruzie. Já osobně mám jako ředitelka mezinárodní sítě klinik estetických inovací Mediestetik zkušenosti se startem podnikání v cizí zemi. Vím, jak náročné je na zahraniční trh proniknout, překonat administrativní a byrokratické bariéry, vytvořit stálou síť klientů a udržet si spolehlivý tým zaměstnanců. Právě proto mě práce pro Česko-gruzínskou komoru těší. Mohu zde předat své znalosti podnikům, které plánují expandovat na místní trh, poradit, kde vyřídí potřebná povolení, nebo propojit firmy s odpovědnými institucemi.

Čím se dnes vyznačuje život v Gruzii?

Život v Gruzii je velmi podobný středoevropskému. Za posledních deset let došlo v zemi k velkému posunu. Hlavně ve velkých městech, jako je Tbilisi, Batumi nebo Kutaisi, se běžný den nijak zásadně neliší od toho v Česku. Metropole Tbilisi je moderní a rychle se rozvíjející město a většina místních obyvatel se považuje za Evropany. Na rozdíl od Česka je Gruzie hornatým státem, kterému dominují mohutná pásma Kavkazu, která jsou vyhledávanou turistickou destinací. Gruzínci jsou štědrý, pohostinný národ a země je bezpečná. Hodně se investuje do vzdělání a výuky cizích jazyků. Já osobně pocházím z lékařské rodiny, takže mám mnoho co říci ke zdravotnictví. To je ve velkých městech na dobré úrovni. Tím, že je země hornatá, liší se v odlehlých regionech dostupnost péče. Na to se snaží vláda reagovat a vznikají programy, které mají za cíl implementovat do gruzínského zdravotnictví telemedicínu, která pomáhá, aby lékařská péče byla dostupná právě i v horských oblastech.

Na co jste si musela v Česku zvykat?

Rozhodně na dřívější vstávání, protože v Gruzii začíná pracovní den mezi devátou a desátou ráno a mnohdy trvá až do devíti večer. Ani práce v neděli není nic výjimečného. Tady si lidé více váží svého volného času, který tráví s rodinou nebo se věnují sportovním aktivitám. Gruzínci si běžně volají i po desáté hodině večer a na rozdíl od Česka to není považováno na neslušné. V Česku je zvykem dívat se při přípitku z očí do očí. V Gruzii máme při oslavách velké stoly a přípitek pronáší jeden hlavní řečník, který v proslovu mluví o lásce k vlasti a rodině. Země si stále udržuje své tradice, plné zpěvu a tance, který zde hraje důležitou roli. Máme i spoustu krásných uměleckých děl. Plánujeme v Česku výstavu obrazů, a chceme tak představit gruzínské umění vaší veřejnosti.

za rozhovor poděkoval Pavel Kačer