landovska 04Barbora LandovskáJak mít tým kolegů, kteří dokonale souzní, kteří šlapou jako hodinky, chodí do práce rádi, odvádějí potřebný výkon? Jak nastavit laťku, aby byl zaměstnavatel i zaměstnanec spokojený? Aby vztahy fungovaly a promítaly se až do emocí zákazníků, radosti nad produktem i službami, jež ho provázejí? V Kia Czech se právě na takové aspekty zaměřili. Je o tom i následující rozhovor s Barbarou Landovskou, People & Organisation Senior Manager:

Čím se inspiruje Kia při zdokonalování svého týmu? Co je podstatné k tomu, aby zastoupení tak významné světové značky u nás dobře fungovalo?

Značka Kia ze své podstaty, zvláště v posledních letech, je inspirací a motivací pro druhé, jednotlivce, komunity i jiné společnosti. To samé očekává od svých zaměstnanců. Kia a její osobní vozy sbírají mnoho prestižních a mezinárodních ocenění. Ty by nikdy nezískala, kdyby všech jejích 52 000 pracovníků po celém světě netvořilo fungující týmy. Za úspěchem značky v České republice stojí spojení dvou kultur, korejské a české. Češi jsou velmi pracovití, vytrvalí a vynalézaví. Korejci houževnatí, milují pokrok, technologie a jsou to náruživí obchodníci. Společná cílevědomost je klíčem k úspěchu.

Je nábor nových zaměstnanců pro centrálu hodně složitý? Podle jakých kritérií se řídí? A zajišťujete také posily pro jednotlivá dealerství?

V posledních letech je nábor nových zaměstnanců nemalou výzvou. Často se setkáváme s kandidáty z různých i mimo oborových oblastí. Ti se hlásí na mnohdy specializované pozice a zdaleka nenaplňují naše očekávání. Lidé jsou hodně ambiciózní, avšak jejich kvalifikace a finanční nároky neodpovídají potřebám dané pozice, našim možnostem a ani aktuální situaci na trhu. Nábor nových členů týmu se řídí několika aspekty. Každá pozice vyžaduje jiné kompetence a úroveň dovedností, na jejichž základě vybíráme vhodného člověka. Vedle zkušeností a znalostí se hodnotí celkový projev, jeho přidaná hodnota pro firmu, ale také to, zda osobnostně nám nový člověk zapadne do již fungujícího týmu. Zkrátka musí přeskočit pomyslná jiskra.
A dealerství – ano, v současné době máme zpracovaný náborový projekt. Prostřednictvím externí agentury poskytujeme podporu našim autorizovaným dealerům po celé republice při hledání vhodných zaměstnanců. Agentura dle požadavků a potřeb vyhledává kandidáty a organizuje pro obchodní partnery pohovory. Snaží se jim tak ušetřit čas při hledání a snížit nezbytnou administrativu spojenou s náborem.

Rozvoj zaměstnanců, vzdělávání, školení, růst jejich znalostí, ať již technických, nebo třeba obchodních a komunikačních, je důležitý. Jak se snažíte si je ale udržet? Abyste jen neinvestovali a aby to nebyly takříkajíc vyhozené peníze? Zavedli jste nějaké benefity, na jejichž základě pečujete o věrnost pracovníků?

landovska 29Za poslední roky ušla Kia velký kus cesty v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Kritéria pro nábor zaměstnanců, jejich motivaci, ale také formy odměňovaní má velmi dobře nastavené. Uvědomujeme si, že dnes, více než kdy dříve, vnímají zaměstnanci motivaci, inspiraci a jistou formu stimulace jako klíčový faktor, který hraje svoji roli v jejich spokojenosti. Tento fakt nám potvrzují pravidelné firemní průzkumy.
Rozvoj zaměstnanců, nejen pro nás, ale pro každou firmu je velmi důležitý. Podporujeme je v jejich osobním růstu, stejně tak jim poskytujeme možnost pracovat na různých projektech, investujeme do vzdělávacích potřeb a pracujeme na cílech tak, aby měli prostor pro kreativitu a současně byli v souladu se strategií firmy. Nabízíme řadu benefitů – individuální vzdělávání, online kurzy, flexipasy, homeoffice a řadu dalších až po služební vozy. Benefity každý rok modifikujeme tak, abychom drželi zdravý standard. Motivační pro zaměstnance a současně ekonomicky udržitelný pro společnost. Ty však sehrávají sekundární roli. Primárním faktorem benefitu je náplň práce. To, zda máte k dispozici správné pracovní nástroje a týmové kolegy určuje, zda jste v práci výkonný a spokojený. Neméně důležitá je také důvěra vašeho nadřízeného ve vaše schopnosti a odbornost. Koneckonců loajalita zaměstnanců je individuální záležitostí, která je závislá na osobní spokojenosti.

Mají zájem u vás působit spíše ti zkušenější, nebo naopak mladší generace technicky či manažersky orientovaných lidí?

Záleží na oboru a pozici. Věk není rozhodující, zato kvalifikace a pohled na některé aspekty našeho podnikání ano. Například technický školitel se neobejde bez znalostí produktu, prezentačních a manažerských dovedností při školení prodejců a servisních mechaniků. V oblasti marketingu, PR a komunikace vyžadujeme zase kreativitu, vysokou mediální znalost a jazykové dovednosti. V obchodu je nezbytná zkušenost lokálního automobilového, ale také ekonomického a globálního trhu, včetně orientace v konkurenčním prostředí. Více než polovina zaměstnanců působí v Kia déle než pět let a pětina déle než deset let, raritou je kolega, který letos oslavil 20 let u značky.

Nakolik je oblast prodeje automobilů a péče o zákazníka zajímavá pro ženy?

Musíme si přiznat, že auta dříve patřila především do mužského světa. Za poslední desetiletí se však automobilový průmysl hodně proměnil. Objevily se nové profese a obory, které přilákaly nemalé množství žen. V čes­kém zastoupení značky Kia zaměstnáváme více než 30 % žen, což je dvojnásobek než před osmi lety. Ty zastávají různé pozice v oblasti produktového plánování, máme re­gionální manažerky, vedoucí komunikace (PR), ale i řadu techničtějších pozic, jako je oblast školení dealerské sítě nebo poprodejní služby a s tím spojená cenotvorba náhradních dílů a příslušenství. V našich autorizovaných dealerstvích pracují desítky žen a mnohé z nich i na pozici prodejkyň osobních vozů, kde mají vynikající výsledky.

Hodně jste se zabývali transformací značky. V jakém slova smyslu? Co všechno si pod tím můžeme představit?

Kia prošla transformací na začátku roku 2021. Vedle změny korporátní identity a sloganu značky Movement that Inspires se tato změna propsala do firemní kultury a jejího řízení. Jedná se o krok, který značí odpoutání se od tradičního obchodního modelu postaveného na výrobě automobilů. Značka odstranila ze svého názvu slovo Motors (původně Kia Motors Czech, dnes Kia Czech), což symbolizuje, že Kia vstupuje do nových a nově vznikajících oblastí podnikání cestou navrhování pokrokových produktů a služeb mobility s cílem zvyšovat kvalitu všedního života zákazníků.

A týkalo se to i firemní kultury. Čím se v Kia vyznačuje? Nakolik dává prostor
ke kreativitě?

Naše firemní kultura prošla v posledních třech letech, tedy ještě před zmiňovanou transformací, zásadní kulturní proměnou tzv. Game Changer. Což v podstatě znamená otevřenou a transparentní komunikaci, zmocnění a delegování pravomocí, kreativní myšlení, sebevědomé riskování a nebojácnost při selhání a rychlé rozhodování. Jsme v procesu transformace naší organizace z hlediska struktury, procesů a pracovní kultury, abychom se více zaměřili na zákazníka. Jako firma chceme našim zaměstnancům a zákazníkům poskytnout příležitosti a prostor k inspiraci a motivaci.

Vztahuje se proměna i na oblečení, korespondenci nebo vztah podřízeného a nadřízeného?

Dress code držíme neformální. Prezidenta společnosti Kia Czech uvidíte chodit neustále v polo tričku, chino kalhotách a teniskách. Naše firma se snaží být plochou organizací, nikoliv hierarchickou, jako tomu bylo v minulosti, a pracujeme spolu jako tým, jako kolegové, nikoliv jako nadřízení a podřízení.

Kolik Kia v České republice zaměstnává lidí a jaký je jejich průměrný výdělek? Touží noví zájemci o práci u vás spíše po vyšším platovém ohodnocení, nebo si více cení volného času, který by věnovali soukromému životu?

Zaměstnáváme 50 zaměstnanců, včetně externistů. Výši průměrného platu považuji za důvěrnou a dovolím si odpověď nechat bez komentáře. V dnešní době hledí ať už stávající, nebo nově příchozí zaměstnanci na vyváženost svého života. Tedy očekávají vyšší platové podmínky kombinované s benefity a pracovní flexibilitou, to vše v rovnováze se soukromým životem. Je to dáno současnou inflací a situací, která vyvstala z pandemie v posledních dvou letech.

Jak pečujete o ty, kteří se ocitli v seniorském věku a užívají si penzi? Zajímá vás po čase třeba jejich názor na určité věci? Nebo je zaměstnáváte jako brigádníky? Scházíte se s nimi třeba jednou ročně?

Za dobu mého působení ve firmě (8,5 roku) odešel do důchodu po více než 20 letech v Kia Czech pouze jeden náš zaměstnanec. Zůstáváme s ním v kontaktu a využíváme jeho zkušeností při realizaci některých projektů. Stejně jako on, tak i mnoho dalších našich bývalých zaměstnanců stále udržuje přátelský kontakt s našimi současnými kolegy, což mi ukazuje, že zde máme dobrý tým lidí, který si cení přátelství, která vznikla a přetrvávají i po skončení pracovního poměru. Automobilový průmysl je velmi živý, ale poměrně malý svět, a vy nikdy nevíte, s kterým ze svých kolegů se v budoucnu na pracovní úrovni opět setkáte.

otázky připravila Eva Brixi