Jaroslav StrejčekTak trochu věčné téma. Třeba jako láska, čas, práce, počasí. Odvážné přirovnání? Možná. Ale stojím si za ním. Křečové žíly. Mluví se o nich stále a kdykoli. Bohužel patří k našim životům skoro jako samozřejmost. Ale člověk se neustále učí a nachází například způsoby, jak účinně své zdraví vylepšovat. K jedné takové převratné novince v léčbě křečových žil patří zákrok pomocí echoterapie.

Centrum dermatologické angiologie v Říčanech je prvním místem v České republice, které léčí křečové žíly bez řezů a jizev systémem SONOVEIN od společnosti Theraclion, a umožňuje pacientům po zákroku okamžitý návrat ke každodenním činnostem. Zní to skoro jako zázrak.

Podstatou je robotický systém pro neinvazivní léčbu poskytující pacientům konzistentní péči založenou na přesných datech a dosažených výsledcích. Na český trh byla metoda uvedena nedávno za vydatného přispění proslulého odborníka a primáře Centra dermatologické angiologie, mnohaletého předsedy České flebologické společnosti ČLS JEP, MUDr. Jaroslava Strejčka, CSc.
Jde o první robotické neinvazivní ošetření křečových žil, které funguje na principu využití vysoce intenzivního terapeutického ultrazvuku. Díky němu lze křečové žíly léčit zcela bez porušení integrity těla, a to na základě přesného ultrazvukového zobrazení s vysokým rozlišením a pokročilého zpracování dat. Lékařům tak poskytuje možnost provést naprosto přesný zákrok a pacientům nabízí léčbu bez řezů a jizev a umožňuje jejich okamžitý návrat k běžným denním činnostem.

Theraclion 4Proč tolik lidí, zejména žen, trápí křečové žíly?

Křečové žíly jsou, podle většiny epidemiologických studií, druhou nejčastější lidskou chorobou. Její podstatou je geneticky vázaná méněcennost žilní stěny. Podle celosvětově uznávané tzv. Klatovské studie z roku 1964 má 27 % české populace nějaký typ varixů, 17 % pak takové varixy, které jsou již příčinou žilní nedostatečnosti. Téměř 2 % lidí v té době mělo žilní bércový vřed – tkáňový defekt zpravidla v prostoru nad vnitřním kotníkem jako následek již velmi závažné poruchy žilní funkce. V epidemiologických studiích je poměr žen s varixy k mužům 2 : 1 až 3 : 1. Proč, to vysvětlím v další odpovědi.

A dá se to změnit?

Na genetice nic změnit nelze, to medicína neovládá. Ale je možno, v rámci obecné medicínské osvěty, upozornit především ženy na počáteční příznaky žilní choroby a poučit je zejména o způsobech prevence. Rozhodně je dobré znát rodinnou genetickou zátěž, tedy žilní onemocnění u pokrevních příbuzných, jako jsou sourozenci, rodiče a prarodiče. Doporučujeme také zvýšit pozornost ve třech zásadních bodech v životě ženy, kdy může žilní choroba s varixy začít. Je to perorální anti­koncepce, těhotenství, a menopauza. Z obecných negativních vlivů v profesi je to statické stání na místě a sedavé zaměstnání s minimem pohybu.

Centrum dermatologické angiologie v Říčanech u Prahy, které jste založil, je špičkovým pracovištěm v léčbě křečových žil. Splnil jste si tím svůj sen a zúročil většinu svých vědomostí, poznatků i možností?

Ještě za svého pobytu na I. kožní klinice Karlovy Univerzity, kde jsem se seznámil se základy flebologie, což je medicínský obor zabývající se chorobami žil, jsem vypracoval a publikoval koncept specializované ambulance v rámci oboru dermatovenerologie, kde by bylo možno v rámci diagnostického a léčebného komplexu vyšetřit a léčit pacienty s chorobami žil dolních končetin, hemoroidy a bércovými vředy.
Takové pracoviště jsem na počátku 90. let začal budovat jako nestátní zdravotnické zařízení. Jako základní princip jsem si již od počátku stanovil, že budeme trvale sledovat nejnovější trendy v našem oboru a co nejrychleji je uvádět do praxe. A v našem kolektivu pracují jen ti, kteří tuto filozofii uznávají a praktikují. Vždy používáme nejnovější diagnostické a léčebné možnosti. Díky tomuto způsobu práce známému i v zahraničí nám byla nabídnuta také echoterapie.

Podle čeho člověk pozná, že by měl se svými žilami něco udělat? Kdy je vhodné se objednat ke konzultaci a k řešení problému?

Svou odpověď začnu jaksi od konce. Odhaduje se, že kapacity i toho nejvyspělejšího zdravotnického systému v žádné zemi na světě nestačí ošetřit všechny osoby s varixy a chronickou žilní insuficiencí. Nicméně je dobré vědět, kdy nastává vhodná doba pro konzultaci s flebologem.
Stručně řečeno, pokud pozorujeme na svých dolních končetinách zvýšenou žilní kresbu, která se postupně zvýrazňuje a přibývá příznaků, jako jsou otoky končetin vznikající v průběhu dne, těžké unavené končetiny s pocitem vnitřní plnosti a napětí, častější noční, případně i denní křeče, kožní změny na periferních částech dolních končetin, je čas na odborné vyšetření.

Začali jste využívat léčbu pomocí echoterapie systémem SONOVEIN, což je metoda, kdy se z postižené žíly stane vazivová tkáň, aniž by se cokoli řezalo, napichovalo... Oč přesně jde?

Theraclion 1Ano, jde o revoluční léčbu, je totiž velmi odlišná od všech dosavadních postupů v této oblasti. Spočívá v robotickém neinvazivním ošetření křečových žil echoterapií pomocí systému SONOVEIN, který funguje na principu využití vysoce intenzivního cíleného ultrazvuku. Díky němu lze křečové žíly léčit zcela bez porušení integrity těla, a to na základě přesného ultrazvukového zobrazení s vysokým rozlišením a pokročilého zpracování dat. Lékařům tak poskytuje možnost provést naprosto přesný zákrok a pacientům nabízí léčbu bez řezů a jizev, a umožňuje jejich návrat k běžným denním činnostem ihned po ošetření.

V čem tedy spočívá přínos takového zásahu?

Na rozdíl od konvenční chirurgie, laserové nebo radiofrekvenční ablace je ultrazvuková terapie zcela neinvazivní zákrok, který nezanechává žádné jizvy. Léčba se plánuje během úvodní lékařské konzultace a obvykle je zapotřebí pouze jedno ošetření trvající 20–60 minut. Ve všech případech se pacienti mohou ihned po ošetření vrátit ke svým každodenním činnostem. Další velkou výhodou echoterapie je absence předoperačního vyšetření, přičemž pacientům vyhovuje i to, že po zákroku nosí kompresní punčochy po mnohem kratší dobu, než je obvyklé.

Kdo je vhodným adeptem?

Echoterapie má, podobně jako ostatní metody léčby varixů, své indikace. Zda je pacient vhodný pro tuto léčbu, může určit jen některý z lékařů našeho centra, protože obecné povědomí v lékařské veřejnosti o této metodě neexistuje.

Ženy z businessu trpí velkým nedostatkem času, také hodně sedí u počítačů a s pohybem to nemají vždy ideální. Křečové žíly se ozvou. Pro ně je vaše nová metoda úplným zázrakem. Přijdou do ordinace a za hodinu odejdou a je hotovo. Opravdu to tak funguje?

To je hodně zjednodušené, ale díky echoterapii se vše, co v dotazu uvádíte, blíží realitě.

Jak umíte pacienta uklidnit, když se zákroku bojí?

Žilní ošetření není v tomto smyslu nijak odlišné od jiných léčebných zákroků. Nabytí důvěry pacienta a jeho klidné provedení přípravou i samotným léčebným výkonem musí zvládnout každý lékař, k tomu je vychován na lékařských fakultách i ve specializační přípravě. Dobré je umět odhadnout, jak s kterým pacientem tuto přípravu provést, tedy vytvořit ryze individuální postup před i při výkonu samotném. Jsem přesvědčen, že v tomto smyslu jsou naši pacienti připraveni nadstandardně.

Co ukazují vaše manažerské a podnikatelské zkušenosti při zavádění nejnovějších léčebných metod? Je to vždy komplikované, chybí důvěra odborné veřejnosti? Anebo se ve vášni pro inovace skrývá velký potenciál pro zavádění do praxe, který překoná všechny nesnáze?

Nevím, zda takto položená otázka lékaři je správná. Nikdy jsem totiž nepovažoval soukromé zdravotnictví v jeho ryzí formě za podnikání. Alespoň tam, kde není preferován zisk, ale odbornost. Lékaři jsou zpravidla špatní manažeři, na to si získávají jiné spolupracovníky. V našem případě je touto osobou můj syn, který je ředitelem našeho centra a který se významnou měrou podílel na úspěšné implementaci řady nových technologií do naší praxe. Pokud se lékař plně věnuje své profesi tak, jak jsem popsal, nemá čas na organizaci, kromě vlastní odborné činnosti.
A důvěra veřejnosti? Ta se buduje léta – není postavena na úžasných webových stránkách, luxusních interiérech, hlasitém PR, ale na výsledcích práce. Naší nejlepší reklamou je spokojený uzdravený pacient, který poznal, že pro nás není jen jedním z řady, ale konkrétní lidskou bytostí, s níž jsme se ztotožnili, která nás komplexně zajímá a jemuž jsme odevzdali to nejlepší, co umíme. A jsme připraveni se o něj starat do té doby, dokud to bude potřebné.

Jste jedním z mála pracovišť na světě, které uvedený způsob léčby křečových žil používá. Co z toho pro vás plyne?

Skutečnost, že jsme se dostali mezi osm pracovišť na světě, která mohou pracovat s echoterapií, je výraz naší odborné pověsti v zahraničí. Je to závazek vůči těm, kteří nám v důvěře tuto metodu svěřili, a závazek i vůči pacientské veřejnosti, která doufá v co nejprofesionálnější, nejméně agresivní ošetření a následné uzdravení.

otázky připravila
Eva Brixi