001 aaPodle mezinárodní poradenské společnosti McKinsey v Česku tvoří ženy 63 % absolventů vysokých škol. Ekonomicky aktivních je 44 % žen. Manažerský post zastává 27 % žen a 73 % mužů. V nejvyšších vedeních firem je 11 % žen, generálních ředitelek jsou 4 %. Pokud by Česko potenciál žen využilo, mohlo by mít v roce 2030 proti očekávání o 20 miliard eur (přes 500 miliard korun) vyšší HDP. To už je nějaké číslo. Jenže není zas tak jednoduché pečovat o kariéru, seberealizovat se a zároveň být šťastnou matkou a ideální manželkou. Pro ty, které působí v pojišťovně D.A.S., je to o něco jednodušší. Proč, o tom jsem hovořila s Danou Břinkovou, HR manažerkou pojišťovny:

Kolik žen zaměstnává D.A.S v České republice? A je to náhoda, nebo cílený výběr?

Ženy u nás mají zcela stejnou podporu jako muži, nerozdělujeme kolegy na dvě kategorie. Taková je idea našeho vedení. Ctíme ji všichni. Můžeme ale říci, že zastoupení žen je u nás větší, činí zhruba 75 %, není to ale cílená statistika.

Jak se daří vycházet jejich potřebě sladit profesní a rodinný život? Jde to vůbec?

Musíte vždy najít rovnováhu, nastavení pravidel a podmínek ke spolupráci. Pokud žena chce, může spojit mateřství s kariérou. Máme flexibilní pracovní dobu, žena si tak může nastavit příchod a odchod do práce dle potřeb souvisejících s vyzvedáváním dětí ze školek a škol. K organizačnímu sladění velmi pomáhá možnost neomezeného home office. Flexibilita v pracovní době umožňuje ženám pracovat na plný úvazek, který je pro ně samozřejmě výhodnější než zkrácený. K dispozici je také dětský koutek. Ten máme pro děti od jednoho měsíce po neomezený věk. Například kolega míval pravidelně v dětském koutku malé miminko, a když byla cedulka na dveřích „Spím“, tak to všichni respekto­vali a snažili se být potichu. Větší děti mají v dětském koutku skluzavku, hračky apod. Dětský koutek byl nejvíce využívaný před covidem. Vzhledem k digitalizaci a neomezeným možnostem pracovat z domova je již méně obsazený.

Neobáváte se, že role matky snižuje výkonnost, nasazení, snahu na sobě pracovat?

Velkou roli v pracovním nasazení hraje time management. Žena musí být velmi efektivní, aby sladila pracovní o rodinný život. Pokud toto zvládne, je manažerka, neboť má výborný time management. A ženy to umí, neztrácejí čas zbytečnostmi. Zároveň velmi podporujeme vzdělávání. Pro všechny zaměstnance máme rozvojové programy – školení online, interní, externí, odborné školení, workshopy, semináře. Důležité je, aby se kolegové neustále vzdělávali a posouvali dále.
Velmi se tak snažíme rodiče podporovat. Svědčí o tom i ocenění Společnost přátelská rodině, které jsme převzali na Úřadu vlády ČR, a to za neobvykle vstřícné podmínky slaďování rodinného a pracovního života a citlivý přístup k rovným příležitostem. Prošli jsme auditem, který mimo jiné posuzoval zaměstnanecké podmínky, prorodinné aktivity společnosti, společenskou odpovědnost a náš přístup k životnímu prostředí. Následně vše hodnotila odborná komise, která ocenila zejména možnost flexibilních forem zaměstnání, které jsou skutečně využívány, velké množství benefitů, dětský koutek a v neposlední řadě vysokou firemní kulturu.

Je správné „chtít to samé co muži“, nebo si my ženy musíme spíš stát za tím, že jsme jiné, ale dokážeme podat stejný výkon, pokud k tomu máme podmínky?

Oceňujeme kvality, nikoliv pohlaví. Pokud je žena schopná, zaslouží si stejné podmínky jako schopný muž. Posuzujeme zejména kvalitu odvedené práce, odbornost, zodpovědnost, tvořivost v projektech.

Ostatně v genderovém přístupu k zaměstnancům jste příkladní. Čím to?

Idea nedělání rozdílů je zakořeněna hluboko ve firmě, takto to u nás fungovalo vždy, bez ohledu na to, zda mluvíme o ženě, či muži.

Jak to ovlivňuje týmovou spolupráci a vztahy mezi zaměstnanci?

Diverzita v týmech je zásadní, každý vyniká v nějaké oblasti a vzájemně se týmy doplňují a inspirují. Samozřejmě týmovou spolupráci velmi ovlivňuje firemní kultura. Víme, že firemní kultura a značka firmy patří mezi to nejcennější, co máme. Obě utvářejí lidé, kteří jsou součástí firmy. Nehledáme tak ty, kteří hledají zaměstnání. Hledáme lidi, kteří chtějí být součástí firmy. Jsou to věci, které si nemůžeme koupit, ani je okopírovat a ani je nařídit. Musíme je prostě dlouhodobě budovat. Je pro nás klíčové, aby lidé, kteří do firmy přicházejí, byli sladěni s hodnotami těch, kteří společnost již tvoří.
Protože v práci trávíme hodně času, snažíme se vytvářet takovou firemní kulturu, aby se všichni do práce těšili. Ve firemní kultuře jsme se zaměřili na mise, vize, hodnoty. S tím, že jsme se snažili nenásilnou formou tyto hodnoty více připomínat. A tak vznikly například hodiny, které mají symbolizovat, že čas, který trávíme v práci, dává pomoc lidem venku a naše práce dává smysl. Poprosili jsme kolegy, aby nám odpověděli na otázku: Proč máte spojený profesní život s D.A.S.? Sešlo se nám celkem 60 příběhů, které jsme použili pro komunikaci uvnitř firmy. Šlo nám především o sdílení. Co je to hlavní: proč tu lidé jsou, v čem jsme jako D.A.S. silní, co budeme podporovat a na čem stavět. Zároveň to může pomoci i nový kolegům, aby vstřebali firem­-ní kulturu, hodnoty kolegů a nasdíleli, co je důležité.

Co z toho například plyne?

Velmi podporujeme CSR aktivity – jsme generálním partnerem Běhu se žlutou stužkou – Yellow Ribbon Run, kde se účastníme štafetových běhů. Podporujeme Jedličkův ústav, Šafrán dětem, Business Leader Forum a další neziskové organizace. Snažíme se vytvářet příznivé prostředí pro firemní dobrovolnictví. Máme jeden den volna na charitu – DOBRODEN, tedy Den pro dobrý skutek. Byli jsme například v Domově pro zrakově postižené, nemocnicích, Organizaci pro sluchově postižené, kde jsme pomáhali v zahradách s úklidovými pracemi, četli klientům knihy, vzali je na procházku a luštili s nimi křížovky. Snažíme se vytvářet smysluplnou práci v daném prostředí a o firemní kulturu pečovat.

  • Rádi spolu relaxujeme – konference, sportovní klání, společné neformální setkávání zaměstnanců (aranžování, malování, mozaika, mikulášská besídka, kino s dětmi).
  •  Rádi spolu sportujeme – curling, minigolf, běh, sportovní víkend, únikové hry, fotbal, sportovní hry.
  • Rádi spolu jíme – zdravá firma, soutěž o nejlepší bramborový salát, medovník, workshop o zdravé výživě.
  • Rádi se rozvíjíme – velmi se podporuje vzdělávání, mezifiremní mentoring, teambuilding, top semináře, ucelený systém vzdělávání, interní semináře.

Mají to ženy opravdu s ohledem na mateřství v kariéře komplikovanější
než muži?

Žena to má komplikovanější z důvodů slaďování rodinného a pracovního života. Myslím si, že je to historicky dáno. Ještě nedávno společnost vnímala ženy jako ty, které se starají o domácnost, a ne ty, které by měly vést firmy. Když se na to ale podíváme širší optikou, vést domácnost je podobné jako jako vést firmu. Z toho zřejmě pramení i menší sebevědomí a submisivní chování v případě, když si ženy mají stát za svým a říci si o povýšení, vyšší plat či benefity. Zatímco u žen je směrodatná většinou jen mzda, muži mají mnohem vyšší nároky – služební auto, počítač, specifické nároky na pracovní místo, rozumějme kancelář. Dříve bylo z pohledu firem jednodušší zaměstnat muže, protože dříve muži neodcházeli na mateřskou dovolenou, dnes už je ale trend trochu jinde. V současné době máme 15 žen na mateřské dovolené a snažíme se být s nimi v kontaktu. Pravidelně se setkáváme třeba na mikulášské besídce, kterou pořádáme pro rodiny. Podporujeme návrat žen po mateřské a snažíme se jim maximálně vyjít vstříc.

Diskutovanou otázkou je flexibilní zaměstnávání, zejména po dvouletém covidovém období, home office apod. Co u vás uplatňujete a proč?

Je to vždy o vzájemné důvěře mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, o možnostech společnosti nebo charakteru pracovní pozice. My podporujeme flexibilní formu práce, tedy jak třeba zkrácený úvazek, tak možnost home office, s čímž souvisí i flexibilní pracovní doba. Vstříc jdeme i lidem s dětmi (a záměrně říkám lidem, protože v prvopočátku to využívali především muži). Velice se nám osvědčilo jít zaměstnancům touto cestou naproti. Při vzájemné důvěře jsou lidé efektivní a zodpovědní.

Ženy v managementu. Mají v D.A.S. prostor pro seberealizaci? Využívají ho?

Podporujeme ženy i ve vedoucích pozicích, a to i v případě mateřských dovolených. Pokud žena chce a dostane vhodné podmínky, dokáže sladit manažerskou pozici s rodinou a my ji v tom velmi fandíme. My si zkrátka vybíráme správné lidi, a se správnými lidmi to jde samo. Když jim poskytnete vyhovující podmínky a vyjdete jim vstříc, vrátí se vám to, i proto máme tak dobré výsledky. Věříme, že lidé u nás v D.A.S. jsou to nejcennější.

A vaše pravidlo na harmonický život?

Na slaďování pracovního a osobního života neustále pracuji. Důležité je pro mě dělat práci, která mi dává smysl a naplňuje mě. Snažím se dobíjet energii během, jógou, hraním na hudební nástroje, jako je akordeon a klavír, co nejvíce se setkávat s přáteli. Neboť platí, že radostná mysl v přítomnosti vytváří radostné události v budoucnosti. Z čeho se můžeš radovat dnes, neodkládej na zítřek.

otázky připravila Eva Brixi