HVPVýročí si člověk nevybírá. Stejně tak třeba zatím neumí poručit času. A tak třicetiny s patřičnou úctou k historii slaví letos Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Její novodobé dějiny se začaly psát v roce 1992. Protkány jsou usilovnou prací, jež postavila základy současným, moderním až nadčasovým produktům, jež využívají klienti napříč celou Českou republikou. Jednou z osobností managementu, která stojí v čele této společnosti, je Ing. Vladimíra Ondráková, obchodní ředitelka. Žena, jejíž životní energie stojí za mnoha úspěšnými projekty i smlouvami, spokojenými klienty a jejich klidným spaním:

Navazovat na tradici, čerpat z ní a nechat se jí inspirovat, to je pro mnoho společností velmi příjemné, je to povzbuzení, stopa, na niž se dá navázat. Jak to bylo před třiceti lety s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou?

Prameny uvádějí, že byla založena přesně v roce 1900. Tím patří k nejstarším pojišťovacím ústavům v Evropě. A máte pravdu, v roce 1992, kdy byla její činnost obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, jsme měli určitě nač navázat, její historie je totiž velmi povzbudivá. Pojišťovna je z těch, které si na trhu vydobyly své pevné místo, byla přítomna téměř v každé obci, patřila k životu místních, ale figurovala i ve velkých městech, ostatně zrodila se v Brně. Na někdejší slávu i dobré postavení jsme navázali, vzali jsme si z dějin zkušenost, filozofii a dali jsme do naší dnešní práce hodně odvahy, odhodlání. A to vše jsme provázali se současnými potřebami lidí, firem, obcí. Vytvořili jsme produkty, o nichž si myslíme, že jsou užitečné a že dobře slouží.

Jak se tedy dnes profilujete?

Určitě jako komerční pojišťovna, která dokáže, až na úplné výjimky, pojistit jakýkoli subjekt v naší zemi. Jsme ryze česká společnost, nemáme žádný zahraniční kapitál. IMG 7130Na to jsme patřičně hrdí. Dokážeme pojistit drobného živnostníka i velkou společnost stejně jako obec s její knihovnou, parkem, veřejným osvětlením, pojišťujeme kostely nebo galerie, myslíme na motoristy i domácnosti. Naším předmětem činnosti je tedy neživotní pojištění.

To ale není vše... V názvu máte slovíčko hasičská...

Název „Hasičská“ vyplývá zejména z tradice, která byla motivem pro znovuobnovení činnosti naší pojišťovny v roce 1991, při založení akciové společnosti, jež začala pojišťovat v listopadu 1992, ve snaze navázat na slávu své předchůdkyně, která působila na trhu v le-tech 1900–1946. Své jméno jí do vínku dali
její zakladatelé, dobrovolní hasiči.
HVP je v pravém slova smyslu komerční pojišťovnou, je otevřená všem zájemcům o pojištění, k dispozici je široké spektrum pojistných smluv. Myslím, že už se můžeme právem nazývat střední pojišťovnou. V portfoliu máme spoustu produktů přizpůsobených na míru potřebám zákazníka a zároveň jsme konkurenceschopní. Dokonce jsme velmi dobří ve veřejných zakázkách, máme pojištěné už čtyři kraje.
Jsme pojišťovnou, která nabízí pojistné produkty širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám v rozličných oblastech. Jedineční jsme právě v tom, že podporujeme protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky. V nabídce tak máme speciální druhy pojištění určené na pojistnou ochranu členů sborů dobrovolných hasičů, kterými je možné pojistit jejich sportovní, tréninkovou činnost, práci s dětmi a mládeží, a samozřejmě i rizika při výkonu zásahové činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obce.
Stejně jako v době svého vzniku podporuje tedy i dnes Hasičská vzájemná pojišťovna sbory dobrovolných hasičů v jejich zásahových i již zmíněných sportovních činnostech. Důsledně pečuje také o zachování dalších tradic. Vstřícnost ke klientům, poctivost v jednání, rychlé řešení pojistných událostí, to vše k nám patří.

V roli obchodní ředitelky působíte léta. Co je pro vás v businessu hodně důležité?

Dělat takové věci, které mají smysl a cíl. Podpořit takový obchod, jenž přinese užitek oběma stranám. Říká se, že právě toto je na obchodní činnosti to nejtěžší. Ale když se to naučíte a nehledáte pouze jednostranné výhody, je to startovní čára úspěchu. Chce to hodně silné nervy, nebát se, odhodlání. A když druhá strana zjistí, že takto uvažujete, že se neženete za obchodem hlava nehlava, stává se takový postoj základem trvalých hodnotných business vztahů, které se postupně úročí.

Stavíte stále hodně na osobním přístupu, na vztazích mezi lidmi?

Ano, myslím si, že péče o vztahy je naší vizitkou. A pro mne jsou základem komunikace. Nevylučuje to samozřejmě, že pracuji s daty, fakty, čísly. Pojišťovnictví je o přesné matematice, nikoli o domněnkách či snech. Ale také je v něm zakotvena snaha porozumět klientovi, umění nabídnout mu to, co je pro něj užitečné, co mu „sedne“, co přijme. A také mu to musíte vyložit srozumitelně, přesvědčivě, aby sám pochopil tu hodnotu, kterou mu pojistka skýtá.
Já jsem svou podstatou velmi společenský typ, ráda se s lidmi setkávám, ráda si s nimi povídám, naslouchám jejich příběhům, zajímá mne to. Během své kariéry jsem se přesvědčila, jak nesmírně důležité jsou dobré vztahy i mezi obchodními partnery. I když jde někdy o přísné smluvní parametry, na nichž je potřeba se shodnout, vše se může řešit v ovzduší přátelské, korektní a objektivní komunikace. Máte-li takovou platformu k dispozici, co víc si můžete přát!

Vím, že také humor vás provází životem a že pozitivní myšlení a spousta energie dodávají jiskru celé vaší práci...

Nejsem od rána nazlobená na celý svět. Miluji nové výzvy, jak se dnes říká, ráda řeším to, co je potřeba řešit. Hledám cesty, východiska. A ano, ráda se směji, ráda si poslechnu vtipy, když je někdo umí vyprávět. Ráda se pobavím. A přiznám se, že také dokážu vypnout a myslet jen sama na sebe. To je totiž nesmírně důležité, v manažerské profesi možná důležitější než v jakékoli jiné. Nezapomenout na kadeřníka, koupit si něco parádního na sebe, přečíst si knížku, postavit vázu s květinami na stůl, pro relax upéct vnoučatům buchty... To všechno patří k mému životu. Z toho se umím radovat, to mne posiluje. Je pravdou, že na řadu věcí, které bych ráda zvládala, také nemám čas. Ale vše je otázkou volby, toho, co chcete životu dát a co si od něj brát. A humor, ten k tomu tak nějak v mém případě stále patří.

Přestože s lidmi ráda jednáte osobně, dvouleté období covidu tomu příliš nenahrávalo...

Nebylo to pro nás jednoduché, ale na druhé straně jsme se naučili pracovat s novými technologiemi a poznali jejich výhody. Ukázalo se, že drobnější smlouvy lze úspěšně sjednat online, že se s každým klientem skutečně nemusíme potkat, a ušetříme navzájem čas tehdy, je-li to nutné. Vycházet vstříc se dá také přes internet, který je rychlejší než lidská chůze. Zkrátka okolnosti nás donutily přemýšlet, jak některé naše úkony zracionalizovat, a ukázalo se, že možné je skoro všechno... Nyní různé metody práce kombinujeme tak, abychom byli efektivní, a přitom nepřicházeli o kouzlo osobního jednání.

Vypozorovali jste, o jaké pojištění v poslední době projevovali klienti největší zájem?

Nejvíce frekventovaným pojištěním je pojištění majetku a také pojištění odpovědnosti. A to platí i pro města a obce. I tito klienti si pojišťují svůj majetek (obecní majetek), a k tomu často i odpovědnost nejen obecních zaměstnanců, ale také volených zastupitelů. Pro tyto účely se nejlépe hodí naše Pojištění samosprávných celků. Lze jím pojistit budovy, jejich vybavení, strojní a vozový park, stejně jako specifický majetek, jako jsou inženýrské a speciální stavby, veřejné osvětlení, městský mobiliář nebo třeba parkovací automaty. Součástí je i široké spektrum odpovědnostních pojištění za újmu vyplývající z vlastnictví a provozování nemovitostí a majetku obce, ale také odpovědnost osob, jako jsou obecní zaměstnanci nebo zastupitelé obcí.

Změnil se pod vlivem pandemie nějakým způsobem vztah firem a organizací k pojištění?

Myslíme si, že ano. Zejména na poli pojištění podnikatelských rizik, tam skutečně došlo k jistému posunu. Kvůli koronaviru šlo podnikání, především to drobné, do útlumu, a téměř rok nebylo jisté, kdo ekonomicky přežije, a kdo ne. Bohužel mnohé firmy nemají tuto jistotu ani dnes. Jiná situace je ve firmě, která nakoupila notebooky pro zaměstnance, aby mohli pracovat z domova, a jejich obchodní činnost pokračuje dál. Odlišná situace ale panuje ve firmě, která je živa z výroby a manuální práce zaměstnanců, je závislá na dodávkách materiálu a expedici výrobků do prodeje. Každý jen trochu ekonomicky uvažující manažer ví, že pojištění plní svoji funkci jen tehdy, je-li průběžně aktualizováno. Jenže to je právě to, co je v současné době pro leckteré firmy dost problematické. Řada podnikatelů totiž neví, jak to bude dál a co se jim do budoucna vyplatí držet a co pustit.
Snažíme se svým firemním klientům vyjít maximálně vstříc a být jim nápomocni nejen odbornou radou, ale samozřejmě také operativním řešením jejich požadavků při změnách pojistných smluv. Drobní podnikatelé, kteří nemají zázemí velkých korporací, to mají v současné době nejsložitější. Musí vše, tedy i pojištění, zvažovat obzvlášť pečlivě. Tito klienti mohou u nás využívat pojištění FORTEL, které nabízí pojištění majetku, movitých věcí a odpovědnosti za újmu. Podnikatelé si mohou vybrat různé varianty, tedy rozsah pojištěných rizik. Čeho si podnikatelé u tohoto produktu hodně cení, je možnost snadno a rychle pojistnou smlouvu přizpůsobovat aktuálním potřebám.

Pro rok 2022 si HVP stanovila ambiciózní cíle. Mohla byste je komentovat?

web vyroci2022 cervenaChtěli bychom dosáhnout předpisu pojistného v objemu 760 miliónů korun a zisku ve výši 14,5 miliónu korun po zdanění. Jsme si vědomi toho, že jde o vysoká čísla. O tom, jak se bude vyvíjet náš i světový trh, se dnes dá jen spekulovat, věřím však, že zvítězí dobro nad zlem a všichni budeme brzy řešit jiné záležitosti než válku a mír. Také je třeba podotknout, že větší objem pojistných smluv tvoří v naší pojišťovně podnikatelské subjekty, o jejichž přízeň každý rok soutěžíme. I letos jsme připraveni ve vysoce konkurenčním prostředí uspět.

Rozhodli jste se implementovat projekt srovnavač-vyjednavač. Oč jde a k čemu poslouží?

I HVP má snahu být moderní, digitální, přizpůsobovat se dnešnímu trhu a vyslyšet volání zákazníků s jejich nároky na větší dostupnost produktových služeb. Proto vznikl, pod dceřinou společností, projekt digitální pojistné kalkulačky – Siggy. Nástroj funguje online, od čehož si slibujeme větší komfort pro všechny klienty, obchodní partnery, zprostředkovatele. Každý se může zapojit z pohodlí domova, prostřednictvím svého počítače. A musím potvrdit, že máme nadšené ohlasy od prvních klientů. A to je pro nás důležité a zároveň povzbuzující.

Evropskou ekonomiku zasáhla silná inflace. Pod její tíhou budete valorizovat pojistné. Co to pro klienty bude znamenat? Dotkne se to každé pojistky?

Pojistné smlouvy je proto vhodné v dobách inflace projít a případně aktualizovat nebo sjednat smlouvy s tzv. indexací, kdy hlídá pojišťovna vývoj cen za vás.
Co se týká pojistného, naše pojišťovna se snaží nastavovat cenotvorbu tak, aby pojistné odpovídalo především pojistné ochraně produktů. To v konečném důsledku zajímá klienta. Dalším vlivem je rovněž konkurenceschopnost a vyváženost celého pojistného trhu.
Je zcela běžné zvelebovat si bydlení i rekreační objekty, modernizovat domácí i osobní elektroniku, zkoušet nové sportovní a oddechové aktivity, což však v důsledku znamená, že hodnota majetku narůstá a mění se i rizika, která mohou majetek nebo zdraví členů domácností ohrozit. Proto by mělo být také zcela běžné průběžně aktualizovat pojištění tak, aby odpovídalo těmto měnícím se trendům. Aby mělo dobře zvolený rozsah pojistných nebezpečí, odpovídající limity pojistného plnění, a samozřejmě přiměřené pojistné částky. Nezáleží na tom, zda jde o pojištění soukromé, nebo firemní, pokud nejsou tyto parametry sjednány správně, nemůže být náhrada pojistné události adekvátní utrpěné škodě.
Bohužel jsou mezi nám stále i ti, co svou smlouvu o pojištění nemovitosti řadu let neaktualizují a nevyužívají ani nabídku automatické valorizace pojistné částky nemovitosti a pojistného v závislosti na skutečném inflačním vývoji na trhu. Škodí sami sobě, a je to zbytečné. Vždyť pojišťovny jsou od toho, aby pomáhaly, když se člověk, firma či obec dostane do nesnází.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi