Jana VečerkováPřiznejme si, že v technologiích stále přetrvává problém s genderovou rozmanitostí. Technologický sektor bohužel zaostává za zbytkem pracovního trhu, pokud jde o zaměstnávání žen. Ale už se blýská na lepší časy, o čemž svědčí zejména rostoucí počty smíšených kolektivů v IT oboru. Povídali jsme si o tom se zakladatelkou Coding Bootcamp Praha Janou Večerkovou, která působí již deset let v oblasti startupů a vývoje inovativních produktů po celé Evropě.

Zdá se, že informační technologie ženy tolik nepřitahují. Nebo je to klamný dojem?

Na základě zkušeností našich absolventek se obor IT zdá být velmi rovnocennou oblastí. Jako v každém oboru je samozřejmě možné se setkat s různými typy lidí, žen i mužů, z nichž někteří budou nového člena týmu podporovat, a někteří se budou cítit ohroženi. Myslím, že u žen pořád panuje dojem, že IT je doménou mužů, anebo ještě lépe řečeno „není doménou žen“, a proto je často ani nenapadne, aby se do IT hrnuly. Toto mínění se však začíná měnit a stále více žen nachází v IT velmi zajímavé uplatnění. Všeobecně se v této oblasti hodnotí výsledky a méně osobní vztahy a schopnost hrát „korporátní hry“. Tudíž ženy, které jsou orientovány na IT, jež toto zaměření baví a chtějí se v něm dále zlepšovat, si svou volbu a kariéru nemohou vynachválit. Dalším benefitem bývá možnost home office, což oceňují zejména ženy, které mají děti a lépe se jim takto organizuje čas.

V čem vidíte hlavní výhody mít více genderově vyvážený tým?

Interakce s různorodým týmem ze své podstaty nutí jednotlivce lépe se připravit a předvídat alternativní pohledy. Z takového tlaku můžeme pak v konečném důsledku těžit všichni. Muži a ženy mohou věci vidět jinak a přinášejí pak jedinečné nápady. To umožňuje lépe řešit problémy, což může zvýšit výkonnost daného týmu.

Proč není v IT více žen?

Jedním z hlavních důvodů, proč v technologiích působí tak málo žen, může být nedostatek talentů. Na základních a středních školách dochází často k předčasné specializaci a zároveň některé předměty jsou učiteli, možná nevědomky, prezentovány coby zajímavější pro chlapce. Často diskutovaným tématem se stává také způsob, kterým se u nás učí matematika. Naši absolventi nám často říkají, že kdyby jim matematika byla přiblížena na reálných příkladech, což se dá krásně dělat ve spojení s IT, v kritickém věku, kdy se rozhodovali pro další studium, zvolili by si technický obor.

Jak tedy ženy do IT přilákat? A jsou tam vůbec vítané?

Jana Vecîerkovaü Coding Bootcamp Praha 2021 5Dívky jsou stejně inteligentní jako chlapci, a zdaleka ne všechny tíhnou k panenkám. Začala bych úplně od začátku a nechala je, ať si svoji cestu vyberou samy. Nenuťme jim zbytečně naši představu o tom, co se pro ně hodí, a co ne, nechme je vyzkoušet si obory, které možná před pár lety ještě ani neexistovaly, a ukažme jim k těmto oborům cestu. IT firmy si vývojáře nevybírají podle pohlaví, potřebují talenty. Ženy se často nebojí se vzdělávat v IT dovednostech, ale občas se samotné limitují představami o kolektivu, což je o osobním nastavení každé z nás. Někomu bývá úplně jedno, jestli pracuje s muži, ženami, místními, nebo cizinci, a někdo se nejlépe cítí mezi lidmi, kteří jsou mu co nejpodobnější. V dnešní době se ale takové smýšlení stává krok po kroku přežitkem a ženy by měly mít dostatečné sebevědomí, aby se v převážně mužském kolektivu nepovažovaly za méněcenné.

Vnímáte nějaké problémy v obsazování volných IT pozic?

Vzhledem k tomu, že technologický průmysl roste obrovským tempem, někdy se při náboru zaměstnanců opomíjí rozmanitost. Některé společnosti místo toho, aby shromáždily kvalitní různorodou skupinu kandidátů, spěchají přijmout prvního kandidáta, kterého najdou, aby zaplnily svou naléhavou potřebu. Místo toho by technologické společnosti měly přijímat zaměstnance na základě jejich potenciálu a kvalit. Zde se často zmiňuje rozdíl mezi mužem a ženou jakožto průměrným kandidátem z hlediska sebeprezentace svého potenciálu. Typicky muži, pokud nějakou dovednost nemají, se nebojí říct, že se jí rychle naučí. Ženy, na straně druhé, v podobné situaci spíše začnou mít pocit, že se tím pádem na danou pozici nehodí.

Myslíte, že nastane doba, kdy něžné pohlaví tento obor zcela ovládne?

Nevidím žádný důvod, proč by ženy či muži měli nějaký obor ovládat, tudíž proto není důvod ani v IT. Je hodně firem, kde jsou ženy v IT úspěšné, a dané týmy i vedou, stejně tak najdete mnoho žen, které vedou technologické firmy. I v tom spatřuji poměrně velký posun dopředu oproti minulým rokům.

Kam se bude vyvíjet budoucnost „ajťaček“?

Každá žena má v dnešní době plnou kontrolu nad svou kariérou – může studovat, co chce, může pracovat, kde chce, nebo si může klidně založit svou vlastní firmu. Nemohu mluvit za všechny ženy programátorky, ale pouze za ty, co znám osobně, a ty si tento obor nemohou vynachválit s ohledem na jeho intelektuální zajímavosti a kreativitu. I ony ale měly v různých fázích jejich cest IT světem různé pochybnosti, ale překonaly je a uspěly. A to si myslím, že je to nejdůležitější. Když něco chcete, tak si za tím jednoduše běžte!

ženám v IT popřál mnoho úspěchů
Pavel Kačer