2Halina TrskováVztah ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti nabývá v mnoha firmách a organizacích jasných podob. Už to není neznámý pojem ani tápání v tom, co udělat, aby to bylo prospěšné víc než jen pro daný subjekt. Přibývá nadčasových aktivit a krásných projektů, které pomáhají tam, kde je to nejvíce potřeba.

Ať už jde o zásah do krajiny, změnu obalových materiálů, nebo program pro nemocné či seniory. Učíme se tak vnímat souvislosti, z nichž si skládáme hodnotový žebříček. A nejen s ohledem na současnost, ale i na léta budoucí, s myšlenkou na další generace. O tom, jak se staví ke společenské odpovědnosti v Pojišťovně VZP, a.s., jsem po čase opět hovořila s Ing. Halinou Trskovou, místopředsedkyní představenstva. Jejich přístup je totiž obdivuhodný:

Váš vřelý vztah k češství, vlastenectví a hrdost na to, když lidé něco umí nebo dokázali, je proslulý. Z jakých kořenů roste? A co vás na Češích stále fascinuje?

Celý svůj život podporuji Českou republiku. Miluji ji a fandím jí. Nedokážu si představit, že by to bylo jinak. Ví se o nás po celém světě, že jsme pracovití a šikovní. Ne nadarmo se říká „zlaté české ručičky“. Své kořeny a lásku k vlasti čerpám nejen z národní identity jako takové, ale také z příběhů jednotlivců, které považuji za výjimečné. Z toho samozřejmě vyplývá i moje potřeba apelovat a motivovat. Třeba abychom pečovali o to, co máme, a snažili jsme se budoucím generacím přenechat lepší domov, než jsme sami měli.
Uvědomme si, jak krásnou přírodu, kulturní bohatství a historii máme. Kolik významných českých osobností zná celý svět. A to ve všech možných oborech – dějiny, věda, literatura, hudba, film, divadlo, lékařství, sport, architektura, výtvarné umění a fotografie – máme tu úspěšné firmy, jsme mistři řemesel. Myslím si, že máme být na co pyšní.
Pro mě osobně je zásadní a inspirativní T. G. Masaryk, J. A. Komenský, Emil Zátopek, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Jan Zrzavý, Miloš Forman, Johann Gregor Mendel, Božena Němcová a mnoho a mnoho dalších. Když kdekoliv 1na světě řeknete, že jste Čech, dovolím si tvrdit, že každý cizinec bude znát nějakou českou osobnost. I kdyby to byl třeba Jaromír Jágr. Jediné, co si myslím, že Čechům chybí, je sebevědomí, úcta k zemi, kde se narodili, a hrdost. Zejména v posledních dnech máme v souvislosti s děním na Ukrajině možnost si uvědomit, jak důležitá je národní hrdost a jakou sílu národu dodává v krizových situacích.

Jak se vaší pojišťovny dotýká současná situace na Ukrajině, množství přicházejících osob?

Současné situace je nám nesmírně líto. Každý rozumný člověk na světě ví, že válka ve 21. století je nesmysl. Nikdo si válku nezaslouží. Válkou přijde člověk o to nejcennější, co má, tzn. o svůj domov, o to, s čím je neodmyslitelně spjat. Každý člověk, který k nám dorazí, aby si zachránil život, a je jedno, jestli je bohatý, či nikoliv, přišel o všechno. Přála bych si, abychom se jako společnost vyhnuli posuzování příchozích z Ukrajiny. Je třeba každého jednotlivce vnímat v kontextu války a bezprostředního ohrožení života, a tedy, že každý z nich potřebuje pomoc. Měli bychom se pokusit jim zde vytvořit co nejlepší iluzi domova, ať už se rozhodnou zde zůstat, nebo se vrátí zpátky.
Pokud mám být konkrétní, nebráníme se jakékoliv materiální pomoci. Vypravili jsme do Charkova autobus pro matky a děti, které by jinak nemohly ze země uprchnout. Poslali jsme na Ukrajinu léky pro mentálně a zdravotně hendikepované. Oficiálně jsme vyjádřili podporu ukrajinskému velvyslanectví v ČR s tím, že jsme připraveni pomoct zejména jednotlivcům, a to především v oblasti zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Velmi citlivě přistupujete ke společenské odpovědnosti, je to nosný bod mnohých vašich iniciativ. Proč zrovna toto téma?

Je to téma, které se mě osobně dotýká. Pomoc slabším, nemocným či těm, kteří zrovna neměli tolik štěstí, beru jako občanskou povinnost a také dobrovolný závazek pojišťovny. Společenské odpovědnosti se věnujeme roky. Za tu dobu jsme podpořili nespočet neziskových projektů, znevýhodněných osob, spoustu kulturních nebo sportovních akcí, klubů i jednotlivců. V roce 2021 PVZP založila Nadační fond Ze srdce PVZP, aby zastřešil široké spektrum dobročinných aktivit, kterým se PVZP dlouhodobě věnuje.
Ráda bych zmínila příběh, který mě v poslední době chytil za srdce. A to pomoc dvanáctiletým dvojčatům z Plzně, která trpí nevyléčitelnou cystickou fibrózou. Nemoc se projevuje především infekcemi dýchacích cest, které v konečné fázi způsobují jejich selhání. Chlapci k léčbě potřebují speciální inhalátor a terapie. Pro zkvalitnění jejich života a zlepšení úspěšnosti léčby jsme jim potřebný přístroj zakoupili. Zůstane jim doživotně a nebudou si jej muset půjčovat. Jediné, co mě mrzí, je fakt, jak složité je, chce-li právnická osoba pomoci konkrétní fyzické osobě. Aby mohla být pomoc realizována, musí právnická osoba vyhledat vhodnou charitativní organizaci, která se stane její „prodlouženou rukou“, aby to ve finále nedopadlo nutností obdarovaného platit daň z příjmu týkající se daru.

Co dalšího v oblasti prospěšných společenských aktivit podnikáte?

V loňském roce jsme začali s charitativními běhy PVZP FénixRun, na něž letos plynule navážeme spojením našich běhů s Běhej lesy. Letos se jich v rámci PVZP FénixRun uskuteční celkem osm, bude se moci běžet jak fyzicky, tak virtuálně. Kdo se bude chtít jenom projít, jednoduše zvolí virtuální formu a přispěje na dobrou věc.
Letos budeme také pomáhat osmi neziskovkám. Každá jedna z nich si zvolí daného jednotlivce, který pomoc obdrží. Patronem běhů je pojištění závaž­ných onemocnění Fénix, které stejně jako vybrané neziskovky pomáhá lidem při vážných nemocech postavit se na nohy. V roce 2021 se prostřednictvím čtyř běhů na startovném a dobrovolných příspěvcích vybralo celkem 782 729 korun. Výtěžek byl rozdělen mezi pětici neziskových organizací, které se dlouhodobě věnují vážně nemocným lidem nebo lidem po vážných úrazech. Části výtěžku se nadační fondy vzdaly a věnovaly jej na pomoc lidem, které zasáhlo tornádo.

Je vidět, že jste v PVZP pro sportování a pomoc jiným lidem víc než zapálení. Ale máte i jiné projekty...

Věnujeme se také našim seniorům. Aktuálně pro ně chystáme sérii kulturních vystoupení zdarma ve zrenovovaném historickém sále v našem sídle v centru Prahy. Připraven je pestrý program, zatím prozradím jen to, že tam bude například setkání se spisovatelem, setkání s mistrem etikety, s astrologem, tenisový večer a další.
Mimo jiné aktuálně probíhá projekt a soutěž pro seniory Pošlete vzkaz příběhem. Senioři nám posílají svoje životní moudra a zkušenosti. Ve druhé fázi projektu tyto příběhy budou kreativně ztvárňovat děti. A ve třetí fázi vyjdou příběhy a jejich zpracování jako kniha. Chceme, aby byly příběhy našich seniorů slyšet a aby si mladší generace mohly přečíst z autentických vyprávění, jaký byl život třeba před šedesáti lety.
V našem sídle jsme vybudovali malou tělocvičnu, kterou chceme nabídnout seniorům pro pravidelné sportovní kroužky pod vedením zkušeného trenéra.

Léta působíte ve vysoké profesní pozici. Komunikujete s velkým množstvím podnikatelů a manažerů. Mění se jejich pohled na úlohu udržitelnosti, společenské odpovědnosti?

Z toho, co mohu posoudit, musím říct, že jsem zaznamenala určitý odklon od tvrdého businessu směrem k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Začíná odspodu – skoro vždy. Jen se podívejte, jaká vlna solidarity se zvedne v momentě, kdy dojde k nějakému průšvihu typu tornádo nebo teď válka na Ukrajině. Lidé ve velkém přispívají sami od sebe, což je skvělé, a pak to stejné čekají od firem. Vědomí, že firmě, ve které pracují, není lhostejné, co se děje, a snaží se pomoci, je těší. Na většině businessových jednání zmiňuji naše dobročinné aktivity a je pro mě důležité, aby se i naši obchodní partneři chovali společensky odpovědně. Je to pro mě jedním z kritérií výběru toho, s kým uzavřeme obchod. Velice mě například překvapilo, kolik našich obchodních partnerů se v loňském roce zapojilo do virtuálních charitativních běhů PVZP FénixRun.

Jakou zásadní zkušenost jste během řízení svého týmu získala? Vztahuje se také ke kvalitě nebo zmiňované společenské odpovědnosti?

Vše, co jsem za celý svůj život získala, bylo na základě vlastní píle a práce. Jsem přesvědčena, že jedině tak může člověk uspět. Vím, že jsem náročný šéf. Tvrdou práci vyžaduji i ve firmě. Díky tomu však naše pojišťovna může nabízet velmi kvalitní produkty, pečovat maximální měrou o své klienty. Může růst, a tím podporovat potřebné prostřednictvím společensky odpovědných aktivit. Fakt, že jsem se propracovala do vedení PVZP úplně odspodu, považuji za velkou výhodu. Znám jednotlivé pozice, činnosti a procesy. Rozumím práci a smýšlení lidí na konkrétních pozicích, a proto je mohu lépe vést. Vím, co potřebují a co je motivuje. Jsem ráda, že jsem obklopena kolegy, kteří podporují celospolečenské aktivity PVZP a podílejí se na jejich realizaci.

za odpovědi poděkovala Eva Brixi